MBA in Public & Private

Factsheet
Publiek en Privaat zijn twee wezenlijk verschillende manieren van bedrijfsorganisatie. Mensen kiezen in hun carrière vaak "voor het bestuur" of "voor de markt". Wie voor het bestuur kiest, kiest ook voor speciale opleidingen, bijvoorbeeld een MPA (Master of Public Administration) en wie voor de markt kiest, volgt liever een MBA (Master of Business Administration). Door die scheiding kunnen we gerust spreken van twee verschillende culturen. Er is sprake van "twee culturen" als de leden van de ene cultuur niet goed kunnen deelnemen aan de fundamentele discussies in de andere. Het mag duidelijk zijn dat dit tot problemen leidt als er moet worden samengewerkt, binnen en tussen organisaties.  
 
Create your own MBA and visit www.createyourownMBA.nl
 
Tussen organisaties
In alle ontwikkelde landen worden veel werken uitgevoerd in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Vaak gaat het dan om bedrijven die uitvoeren wat van overheidswege is aanbesteed, maar ook zijn er vormen van publiek-private samenwerking en financiering, waarbij de overheid en het bedrijfsleven samen risico dragen. Overheid en bedrijfsleven zijn verschillend op tal van gebieden, zoals governance, financiële aansturing, transactiekosten, control, management, enzovoort. Om die reden rijzen er nog wel eens problemen, die negatieve effecten hebben op de uitgevoerde werken. Dit wordt in brede kring als een probleem ervaren. Niemand wil dat die projecten vertragen, duurder worden, mislukken, maar het gebeurt wel. Daar moet iets aan te doen zijn.
 
Binnen organisaties
Ook zijn er organisaties met een hybride functie: een beetje markt, een beetje taak, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en sommige energiebedrijven. In die organisaties vinden we kenmerken van markt en overheid terug, die het besturen en managen ervan tot een ware uitdaging maken. Ook dit wordt in brede kring als een probleem ervaren en we voeren regelmatig discussies over de mate waarin we marktwerking willen toestaan en waar we openbaar bestuur de voorkeur geven. Zelden worden die discussies met open vizier gevoerd en zitten ze vol met ongetoetste of ideologische aannamen. Dat moet beter kunnen.
 
Deze Nyenrode MBA in Public & Private gaat over het dichten van de kloof tussen die twee culturen; zowel binnen een organisatie als tussen organisaties onderling.

Contact us

Petula Prudencia
+31 (0) 346 291 001
Programma-adviseur
Word nu lid van de Public & Private LinkedIN groep.​