Onderwijs

Onderwijs in de bachelor Accountancy, master Accountancy en master Controlling
Het vakgebied financial accounting en reporting bestrijkt de vakken die als inhoud hebben het vervaardigen, analyseren en controleren van jaarrekeningen, tussentijdse rapportering, directieverslagen, alsmede overnamebalansen. De nadruk ligt op vervaardigen van jaarrekeningen, waarbij toetsing aan wet- en regelgeving een belangrijke plaats inneemt. Voorts worden de studenten ingewijd in accounting theory en producten van wetenschapsbeoefening op dit terrein. De boekhoudkundige vakken behoren ook tot dit center. Een goede kennis en vaardigheid op het gebied van boekhouden is van groot belang om externe verslaggeving te beheersen.
 
Voor alle vakken is een kerngroep samengesteld die verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma, de bemensing van de cursus en het tentamineren. Voor het geven van de cursussen wordt gebruik gemaakt van freelance-docenten en -examinatoren. In totaal zijn ongeveer 160 docenten/examinatoren verbonden aan het center.
 
Onderwijs in de Master Fiscaal Recht
Deze opleiding kenmerkt zich door de unieke combinatie tussen theorie, praktijk en persoonlijke vorming. Jou klaarstomen als bevlogen academische fiscaaljuridische professional die een duurzame meerwaarde kan creëren voor bedrijf en maatschappij. De master is gebaseerd op drie pijlers: Fiscaal Recht, Tax Assurance en de ontwikkeling van soft skills gebaseerd op de kernwaarden van Nyenrode: Leadership, Entrepreneurship & Stewardship (LES).  

Contact us

Information
+31 (0)346 291 291