Center for Auditing & Assurance

Het vakgebied van het Center voor Auditing & Assurance omvat het brede terrein van Assurance. Assurance kan worden omschreven als: Het verschaffen van zekerheid door een professional (accountant) door op systematische en objectieve wijze bewijsmateriaal te vergaren en te evalueren omtrent verifieerbare beweringen en objecten van onderzoek met als doel de mate van overeenstemming tussen de beweringen en hiertoe geformuleerde normen vast te stellen en kenbaar te maken aan (potentiële) gebruikers. Belangrijke vraagstukken binnen deze context zijn:
  • de kwaliteit van de dienstverlening (audit quality), 
  • professional judgement,
  • beroepsattitude
  • soorten en reikwijdte van dienstverlening.

Auditing & Assurance is één van de hoofdvakken binnen de opleiding Accountancy en is daarom vertegenwoordigd met vakken over de gehele duur van de opleiding. Zowel in de bachelor- als in de masterscriptie van de studie, kiezen studenten regelmatig voor het schrijven over een onderwerp rond het vakgebied Auditing & Assurance. 
  
Naast het geven van colleges, houdt het center zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Als onderzoeksterrein wordt met name aangesloten bij het onderwerp audit quality als hoofdonderwerp. Voor de keuze van terreinen wordt geselecteerd op onderwerpen en projecten die voldoen aan de volgende criteria:

  • actueel zijn,
  • aansluiting hebben bij de onderwerpen die op de agenda staan van (internationale) regelgevers,
  • aansluiting hebben bij de onderwerpen van internationale tijdschriften,
  • zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheid studenten te betrekken bij methodieken

Daarnaast richt het center zich bij het onderzoek op deelname in het maatschappelijk debat, met name onderwerpen die in Nederland actueel zijn, via artikelen in vakbladen, pers, columns en deelname in (internationale) commissies. Ook wordt regelmatig over de uitgevoerde onderzoeken gepubliceerd.

Contact us

Information
+31 (0)346 291 291