Onderzoek

In 2012 hebben de Leerstoel Strategisch Talent Management van de Nyenrode Business Universiteit en trainings- en adviesbureau Vergouwen Overduin onderzoek gedaan naar talentmanagement in Nederland anno 2012. Hieronder vindt u een gedeelte uit de samenvatting van dit onderzoek.
 
Strategisch inzetten van talent kan veel beter

De meeste organisaties hanteren het zogenoemde pindakaasprincipe, waarbij er evenveel wordt geïnvesteerd in medewerkers ongeacht hun prestaties of potentie. Daarnaast weet bijna 60% van de respondenten niet precies welke talenten nodig zijn en kan daardoor de talenten ook niet strategisch inzetten. Hierdoor is er onvoldoende sprake van strategisch investeren in en inzetten van talent. Dit is een van de opvallendste resultaten uit het recente onderzoek naar talentmanagement in Nederland uitgevoerd door de Leerstoel Strategisch Talent Management van de Nyenrode Business Universiteit en trainings- en adviesbureau Vergouwen Overduin.
 
 
 
In 2010 heeft de Leerstoel Strategisch Talent Management van de Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met trainings- en adviesbureau Vergouwen Overduin onderzoek gedaan naar talentmanagement in Nederland anno 2010. Hieronder vindt u een gedeelte uit de samenvatting van dit onderzoek.
 
Managers houden doorstroming talent vaak doelbewust tegen
 
‘Politieke’ overwegingen bepalen in belangrijke mate hoe managers omgaan met talent in de organisatie. Dit is een van de opvallendste resultaten uit het recente onderzoek naar talentmanagement in Nederland uitgevoerd door trainings- en adviesbureau Vergouwen Overduin in samenwerking met de Leerstoel Strategisch Talent Management van de Nyenrode Business Universiteit.
 

Contact us

Mieke Eijsbouts
+31 (0)346 29 1546