Tarieven voor externe voltijd studenten

Voor externe deeltijdstudenten gelden de Tarieven voor Nyenrode Business Information Service.
 
Lidmaatschap 
€ 35,- / jaar 
  
Boetes voor te laat ingeleverde boeken   
Boeken terug binnen 7 dagen na inleverdatum 
geen boete  
Boeken terug binnen 8-14 dagen na inleverdatum 
€ 4,50  
Boeken terug binnen 15-21 dagen na inleverdatum 
€ 12,-  
Boeken terug na verzenden 3e rappel en na verzenden factuur  
€ 12,- per boek met € 12,- administratiekosten per verzonden factuur  
Boeken niet terug na 3e rappel 
€ 12,- per boek plus vervangingswaarde  
    
Levering artikelen / boeken
Boeken (toezending per post) 
€ 4,50 per boek  
Artikelen (toezending per post) 
€ 0,70 per pagina 
Artikelen (toezending per e-mail vanuit databases) 
€ 4,00 per artikel  

Contact us

Nyenrode Library
+31 (0)346 291 310