Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE)

Al meer dan 20 jaar houdt EIBE zich gepassioneerd bezig met onderwijs, advies en onderzoek
naar integriteit, bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Daarnaast adviseert, coacht en faciliteert ons team organisaties bij het ontwerpen en versterken van hun beleid op het gebied van integriteit en MVO.
 
Van waarden tot integriteitincident tot integriteitbeleid
• Uw organisatie wil het integriteitsbeleid vormgeven, een visie ontwikkelen of
  vertrouwenspersonen aanstellen. Wat zijn de wettelijke verplichtingen, waar moet u aan
  denken, hoe een visie te ontwikkelen en welke functionarissen in de organisatie kunnen
  dit uitvoeren?
• U wilt de gedragscode nieuw leven inblazen, de waarden van de organisatie met uw
  medewerkers bespreken? Hoe kunt u dit goed maar ook effectief vormgeven, hoe bereikt u
  uw medewerkers?
• U wilt zorgen dat medewerkers een ‘loket’ hebben voor (vermoedens) van
  integriteitsschendingen en dat zij ergens opgevangen worden? U wil hiervoor een
  procedure opstellen?
• U wilt de integriteit van uw organisatie meten, verder ontwikkelen en monitoren?
  Investeren in de morele competentie van uw medewerkers?
• U wilt de cultuur of waarden in uw organisatie bespreken, versterken, ontwikkelen?
  De soft controls monitoren?
 
Ondersteuning nodig?
Het team van EIBE coacht, traint en begeleidt de verschillende functionarissen / mensen die een rol spelen in het integriteitbeleid. Zoals het management, integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, compliance officers, integriteitsfunctionarissen, HRM en medewerkers.
 
Wij staan organisaties bij door het opleiden van de diverse functionarissen, het adviseren over het gehele integriteitbeleid of onderdelen, en door op de achtergrond mee te denken (coachen). De leden van het EIBE team inspireren organisaties door het geven van lezingen en ondersteunen door deel uit te maken van Commissies of Raden van Advies. Dit kan gedurende het hele proces; van de start van het integriteitbeleid bij ontwerpen beleid en visie tot alle fases daarna.
 
Voor wie?
Wij begeleiden en trainen managers, accountants, ambtenaren, controllers, directies, commissarissen, compliance officers bij (overheids)organisaties, financiële instellingen, woningcorporaties, verzekeraars, pensioeninstellingen, beroepsverenigingen etc.
Het team van EIBE bedient alle organisaties en beroepsgroepen die veel met vraagstukken rondom integriteit en ethiek te maken hebben.

Contact us

EIBE informatie
+31 (0)346 291 235