Leenvoorwaarden voor externe leden

Studenten en medewerkers van de Nyenrode Business Universiteit zijn automatisch lid van de bibliotheek. Zij hebben prioriteit voor alle diensten van de bibliotheek. Personen die geen student of medewerker zijn, maar door werk of studie binnen de doelstellingen van de Nyenrode Business Universiteit vallen, kunnen zich inschrijven als lid van de bibliotheek. Hierbij worden de kosten van een jaarabonnement in rekening gebracht (zie tarieven). De bibliotheek maakt deel uit van een particulier instituut en behoudt zich het recht voor het lidmaatschap aan personen te weigeren.
Het lidmaatschap omvat het lenen van boeken, het gebruik van naslagwerken en toegang tot een aantal online informatiebronnen in de bibliotheek. Externe leden hebben geen toegang tot Nyenrode scripties.
Voor een bedrijfslidmaatschap dient u contact opnemen met de bibliothecaris, aangezien hierop andere voorwaarden van toepassing zijn.
Ontzegging van de toegang tot het Nyenrode landgoed zal leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap zonder restitutie van de lidmaatschapskosten.
 
LEENVOORWAARDEN
De bibliotheekcollectie bestaat uit boeken, tijdschriften, jaarverslagen en naslagwerken. Boeken kunnen geleend worden. Tijdschriften, jaarverslagen en naslagwerken kunnen ingezien worden in de bibliotheek; deze worden niet uitgeleend. Om boeken te kunnen lenen, moet u lid zijn van de bibliotheek. De kosten voor een jaarabonnement worden in rekening gebracht (zie tarieven). U ontvangt een bibliotheekpas; boeken kunnen alleen geleend worden op vertoon van de bibliotheekpas. Bij inschrijving is een geldig legitimatiebewijs vereist (paspoort, rijbewijs of studentenkaart van universiteit of HBO-instelling).
Verlies van uw lenerspas moet aan de informatiebalie gemeld worden. Een vervangende lenerspas kost € 5,00.
U dient de bibliotheek te informeren over adreswijzigingen.
 
Externe leden van de bibliotheek kunnen maximaal 5 boeken lenen. De uitleentermijn is vier weken.
 
Verlenging is mogelijk tenzij het boek door een andere lener is gereserveerd. In dit geval moet het boek direct worden ingeleverd. De bibliotheekmedewerkers kunnen u bij uitzondering verzoeken een boek in te leveren voordat de uitleentermijn is verstreken. U dient zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geregistreerde boeken en dient deze vóór de vervaldatum in te leveren. Inleveren per post is op eigen risico. Verlies van geleende boeken moet onmiddellijk aan de bibliotheek gemeld worden. De vervangingskosten worden aan de lener doorberekend.
Het is niet toegestaan om geleende boeken door te lenen aan derden. Een bibliotheekpas is strikt persoonlijk. Het is dan ook niet toegestaan om deze door anderen te laten gebruiken. Bij twijfel kunnen de bibliotheekmedewerkers vragen om aanvullende legitimatie.
Boeken moeten vóór de vervaldatum worden verlengd of ingeleverd. U ontvangt een herinnering wanneer de uitleentermijn van een boek is verstreken. De eerste herinnering volgt maximaal 1 week na de vervaldatum, de tweede en derde herinnering resp. 1 week en 2 weken later. De boetes die in rekening gebracht worden vindt u bij de tarieven op de website van den bibliotheek.
Het niet of vertraagd ontvangen van rappellen leidt niet tot vrijstelling van boetes. Boetes moeten met PIN of Chippas aan de balie voldaan worden. Na elk kwartaal ontvangt u een rekening voor de openstaande boetes. Wanneer boetes niet betaald worden of boeken niet worden ingeleverd, kan dit leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap.
 
Kopieerfaciliteiten
In de bibliotheek zijn kopieerfaciliteiten aanwezig. In alle gevallen zijn de normale copyright-beperkingen van toepassing.
 
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)
Indien een boek of tijdschriftartikel niet beschikbaar is in de bibliotheek (niet in de papieren collectie en ook niet in één van de online databases), dan kan deze publicatie voor u aangevraagd worden bij een andere bibliotheek. De levertijd van IBL-aanvragen bedraagt gemiddeld 1 week. De uitleentermijn van een boek is afhankelijk van de bibliotheek die het levert. De kosten worden aan u doorberekend (zie de tarieven op de homepage van de bibliotheek). Externe leden kunnen maximaal 3 boeken via IBL lenen.
 
Gedragsregels
De bibliotheek is een studieruimte. Praten is toegestaan zolang anderen hierdoor niet gestoord worden.  Het gebruik van mobiele telefoons in de bibliotheek is niet toegestaan. U wordt vriendelijk verzocht geen eten of drinken mee te nemen in de bibliotheek.
 
Kluisjes
Kluisjes zijn beschikbaar in de garderobe. Een sleutel kan verkregen worden aan de informatiebalie op vertoon van een bibliotheekpas. De sleutel dient dezelfde dag voor sluitingstijd te worden ingeleverd.
 
De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 
Voor meer informatie over de bibliotheekcollectie en het gebruik ervan, kunt u terecht bij de bibliotheekmedewerkers. Zij zijn u graag van dienst. U kunt ook onze website raadplegen.
 
De openingstijden van de bibliotheek vindt u op de deur van de bibliotheek en op onze homepage.
 
30-06-2009

Contact us

Nyenrode Library
+31 (0)346 291 310