Onderzoek

Het Center for Financial Reporting & Tax wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied door het doen van onderzoek, het geven van onderwijs en het deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Onze onderzoeksdoelstelling is het uitvoeren van actueel en relevant onderzoek op de terreinen financial accounting, financial reporting en tax. De actualiteit en relevantie van onderwerpen wordt bepaald door het maatschappelijk debat, de agenda van (internationale) regelgevers en internationale tijdschriften. De keuze voor methodieken wordt mede bepaald door de mogelijkheid voor studenten om actief te participeren.
 
Uit onderzoek blijkt dat het publiceren van financiële jaarverslaggeving steeds meer verschuift naar verslaggeving over wat de onderneming ten aanzien van werknemers, het milieu of de samenleving heeft gedaan en gaat doen, al dan niet geïntegreerd met de financiële jaarverslaggeving. Het center wil ook een rol spelen op dat gebied.
 
Concreet zijn de leden van het center actief met onderzoek gericht op publicaties in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften en worden promovendi begeleid. Daarnaast is de aandacht gericht op deelname in het maatschappelijk debat via artikelen in Nederlandse vakbladen en de (financiële) dagbladpers en door middel van deelname in (internationale) commissies en het participeren in seminars. Sinds 2003 is het Nyenrode Center for Real Estate, onder leiding van prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS, betrokken bij onderzoek naar de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en in kennisoverdracht door middel van publicaties, executive training, congressen, seminars en ronde tafel bijeenkomsten over vastgoed vraagstukken.
 
Er ligt een koppeling tussen het onderzoek en onderwijs van het center. De focus bij ons onderwijs ligt op het versterken van die koppeling. Dat leidt tot het continu verbeteren van de onder het center ressorterende vakken.   
 

Contact us

Information
+31 (0)346 291 291