Talentmanagement

Talentmanagement is vergelijkbaar met vliegeren waarbij het de kunst is om de organisatie in de lucht te houden. De vlieger wordt gesymboliseerd door het instrumentarium van de organisatie. De vliegeraar met het vliegertouw in de hand zijn de managers in de organisatie.
De turbulentie in de lucht symboliseert de dynamiek op de arbeidsmarkt. De wind, met haar luchtdeeltjes, staat voor de individuele medewerkers, de talenten.
 
De wind heeft de vlieger niet nodig want die heeft vele andere nuttige en minder nuttige functionaliteiten dan alleen die vlieger in de lucht te helpen houden. De vlieger heeft de wind daarentegen wel nodig om in de lucht te blijven.
 
Dat het op de arbeidsmarkt waait is duidelijk. Dit vraagt om nieuwe inzichten in effectieve vliegerstijlen. De vlieger met het vliegertouw is het instrumentarium van de organisatie. Een sterke windkracht en turbulentie vragen om vliegerkunsten.
De dynamiek in de markt en op de arbeidsmarkt laten organisaties dit op indringende wijze ervaren. Het vergt van hen visie en leiderschap in het maken van keuzes aangaande werving, aansturing en behouden van mensen.
 
Anders gezegd, zij moeten kiezen met welke vlieger zij gaan vliegeren uitgaande van het gewenste vliegereffect. Mogelijkheden te over: Stuntvliegeren, paragliden, kite-surfen, vliegeren met twee touwen aan een luchtbedvlieger, of kiezen we voor de vertrouwde, simpele vlieger met zo’n vliegerstaart?
Dit dwingt organisaties te kiezen en na te denken over de turbulentie, het te kiezen vliegertouw, de te kiezen vlieger, waar te gaan vliegeren, etc.
 

Contact us

Mieke Eijsbouts
+31 (0)346 29 1546