Publications

Jeff Gaspersz
 
Een groot deel van ons leven zijn we werkend bezig. In betaalde arbeid of als vrijwilliger, in een organisatie of als zelfstandig ondernemer. Hoe kun je meer creativiteit, voldoening, vreugde, balans en productiviteit ervaren in je werk? Dit boek biedt je inspirerende ideen. De praktische adviezen zullen je helpen om meer te halen uit je werk en de veranderingen die zich daar voordoen. En vooral om de kansen te grijpen in een van de belangrijkste onderdelen van je leven: je werk en je loopbaan.  
 
 
 Jeff Gaspersz
 
Bent u op zoek naar simpele en praktische adviezen om uw team, afdeling of organisatie innovatiever te laten zijn? Zoekt u naar kansen om de creativiteit van mensen in de organisatie intensiever te benutten? Dit boek biedt u in korte hoofdstukken een schat aan concrete tips waar u direct mee aan de slag kunt. Sla dit boek open en lees een willekeurig gekozen hoofdstuk. U krijgt gegarandeerd ideeën voor innovatiegerichte acties.
 
 
 
 
Jeff Gaspersz
 
Soms ziet u in een verandering, gebeurtenis of ontmoeting de kans gewoon niet omdat u een te eenzijdige blik heeft. U denkt bijvoorbeeld vooral in problemen in plaats van mogelijkheden. Wanneer u voor belangrijke en moeilijke uitdagingen staat, is het juist cruciaal kansgericht te denken en te doen.
 
 
 
 
Jaap Schaveling
   
'Scoren met interim-management' is een praktijkgids rond het fenomeen van 'vertijdelijking' van organisaties. Het boek helpt om betere beslissingen te nemen over de inzet van interim-management en is bedoeld om interim-managers, hun bureaus en opdrachtgevers beter te laten samenwerken.
De studie waaraan deze praktijkgids ten grondslag ligt heeft de titel 'Succesvol interim-management'.

   
 
Lidewey E.C. van der Sluis

Voor dit boek onderzoeken de auteurs Lidewey van der Sluis en Monique de Vos welke combinatie van factoren tot succes leidt. Zij interviewen twintig bekende Nederlanders die de top bereikten in sport, media, kunst, politiek of bedrijfsleven. Het zijn gesprekken over kansen, mogelijkheden, geluk, tegenslagen, offers, discipline en moeders. Zo ontstaat een beeld hoe talent tot ontwikkeling komt.


  
Lidewey E.C. van der Sluis
 
Strategisch talentmanagement wordt steeds belangrijker. De economische ontwikkelingen dwingen organisaties ertoe om flexibiliteit en veerkracht in te bouwen in het menselijke kapitaal. 'Talent is goed, ambitie is beter' geeft daarvoor handvatten

 
 
 
 
 
Neeke Eysbroek, Bas Steunenberg & Lidewey van der Sluis
 
In 'Haagse hakken' spreken bekende vrouwelijke politici, die de afgelopen halve eeuw het Nederlandse politieke toneel sierden, zich uit. Wat moet u kunnen en laten om als vrouw te slagen in een wereld waar betrokkenheid, overtuiging, daadkracht, fractiediscipline, achterkamertjes, media, uiterlijk, oneliners en machismo allemaal een rol spelen? Door een combinatie van diepgravende interviews en wetenschappelijke inzichten zijn de auteurs, die zelf ook politiek actief zijn, erin geslaagd de zeven succesfactoren voor vrouwen in de politiek vast te stellen.
 
 Lidewey E.C. van der Sluis & Sylvia van de Bunt-Kokhuis
 
'Competing for Talent' identificeert het toenemende belang van het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent binnen een organisatie in de 21e eeuw. Het stelt de lezer in staat de dynamiek en het concurrentievoordeel van de factor talent in moderne organisaties op strategisch niveau te begrijpen. Mondialisering, toenemende operationele complexiteit, vergrijzend personeel, talentschaarste en internationale concurrentie maken de competitie van talent tot een business case.

 
 
René Tissen, Frank Lekanne Deprez, Rosalie Burgers & Frank Halmans
 
In 'Geef ze de ruimte!' beschrijven de auteurs zowel de theorie als de praktijk van ruimtelijk organiseren. Ze laten zien hoe fysieke ruimte (tijd en plaats), virtuele ruimte (door werken met digitale technologie) en mentale ruimte (belevingswereld) zodanig georganiseerd kunnen worden dat medewerkers datgene waar de organisatie voor staat steeds beter en waar nodig zelfs anders uitvoeren, op een natuurlijke manier die bij hen past.
Top-down reorganiseren wordt met dit boek overbodig, omdat mensen zichzelf kunnen en zullen willen organiseren.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact us

Center for Leadership and Management Development
+31 (0)346 29 1546