High impact action learning

Sociale hackathon en Delphimethode als werkvorm

Sociale hackathon is een zogeheten ‘large scale intervention’ om met een grote groep van stakeholders gestructureerd na te denken over een lastig vraagstuk (een ‘wicked problem’) en daarvoor gemeenschappelijke oplossingen (oplossingsrichtingen) te bedenken. Een sociale hackathon kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de ‘sociale toekomst van Nederland’ of op de ‘Rechtsstaat Nederland’. Deze werkvorm kan ook worden gebruikt om met een (relatief grote groep belanghebbenden) na te denken over een gemeenschappelijke strategie of visie. Denk bijvoorbeeld aan de vormgeving van ‘ wijkgericht werken rond zorg en ggz’.

Bij de organisatie en aanpak van een sociale hackathon is het belangrijk om een open platform voor de deelnemers te creëren, waarop ‘logoloos’ (Doekle Terpstra) nagedacht en gesproken kan worden. In een hackathon wordt gekeken naar het systeem als geheel, zonder te verzanden in uitwisseling van bekende standpunten vanuit de voorspelbare belangen die er (kunnen) spelen.

Bij een sociale hackathon is het belangrijk dat (alle) belanghebbenden bijvoorbeeld 8, 12 of 24 uur gelijktijdig beschikbaar zijn. Indien deze beschikbaarheid op praktische of meer principiële bezwaren stuit, is een alternatief de aanpak van een lastig vraagstuk via de Delphimethode.

In de Delphimethode worden vragen rondom een specifiek thema voorgelegd aan een groep van onafhankelijke externe deskundigen en/of betrokkenen vanuit uiteenlopende disciplines. Hen wordt gevraagd om hun kennis te delen en te verbinden met het vraagstuk. De uitkomsten worden, geanonimiseerd, gedeeld met alle deelnemers. Zij reageren op beschikbare inzichten (en niet op partijen of individuen die deze inzichten op tafel hebben gelegd). Zo worden frisse opvattingen verkregen en denkpatronen aangescherpt.

De gegeven inzichten worden verzameld, verwerkt en gecombineerd. Door het herhalen van dit proces kan er een verdere verdieping van de vraagstelling plaatsvinden. Zo ontstaat een interactieve ‘communicatietool’ die strategische handvatten voortbrengt waarop beleidsbeslissingen kunnen worden gebaseerd. Deze Delphi-aanpak wordt ook wel ‘het strategisch forum’ genoemd.

Ben je actief binnen het Publiek Domein en wil je meer weten ove een maatwerk programma met behulp van een sociale hackathon of de Delphimethode dan horen wij dat uiteraard graag.

Jo Vincken (j.vincken@nyenrode.nl) en Willem Veenstra (w.veenstra@nyenrode.nl) informeren je met plezier over de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook +31 (0)346 291 508.

 

Contact

Vraag de brochure aan