High impact action learning

Hackathon en Delphimethode

De focus van de sector Publiek Domein & Zorg van Nyenrode Business Universiteit ligt op innovatie en ondernemendheid, waarbij we rekening houden met de specifieke kenmerken van het Publiek Domein. Bij de benadering van een maatschappelijk vraagstuk brengen wij publieke en private partijen bij elkaar door gezamenlijk te kijken naar de gemeenschappelijke belangen. Hiervoor gebruiken we diverse werkvormen, zoals bijvoorbeeld een hackathon. In een hackathon kijken we naar het systeem als geheel, zonder te verzanden in het uitwisselen van de al bekende standpunten vanuit de voorspelbare belangen die er (kunnen) spelen. Een hackathon is heel geschikt om met een relatief grote groep belanghebbenden het gesprek aan te gaan.

Hoe ziet een hackathon eruit?

Hackathon

Delphimethode

In de Delphimethode worden vragen rondom een specifiek thema voorgelegd aan een groep van onafhankelijke externe deskundigen en/of betrokkenen vanuit uiteenlopende disciplines. Hen wordt gevraagd om hun kennis te delen en te verbinden met het vraagstuk. De uitkomsten worden, geanonimiseerd, gedeeld met alle deelnemers. Zij reageren op beschikbare inzichten (en niet op partijen of individuen die deze inzichten op tafel hebben gelegd). Zo worden frisse opvattingen verkregen en denkpatronen aangescherpt.

De gegeven inzichten worden verzameld, verwerkt en gecombineerd. Door het herhalen van dit proces kan er een verdere verdieping van de vraagstelling plaatsvinden. Zo ontstaat een interactieve ‘communicatietool’ die strategische handvatten voortbrengt waarop beleidsbeslissingen kunnen worden gebaseerd. Deze Delphi-aanpak wordt ook wel ‘het strategisch forum’ genoemd.

Ben je actief binnen het Publiek Domein en wil je meer weten over de mogelijkheden voor het organiseren van een hackathon voor een vraagstuk?

Jo Vincken (j.vincken@nyenrode.nl) en Willem Veenstra (w.veenstra@nyenrode.nl) informeren je met plezier over de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook +31 (0)346 291 508.

Contact

Jo Vincken

Programma directeur Overheid en Zorg