Nyenrode Business Universiteit en de lockdown

Alle onderwijsactiviteiten op de locaties in Amsterdam en Breukelen vinden online plaats tot 8 februari 2021.

Colleges, leergangen, masterclasses en andere onderwijsactiviteiten waarbij fysieke aanwezigheid strikt noodzakelijk is, worden uitgesteld. In het geval van uitstel communiceert programma-management een nieuwe datum.

Ook voor wat betreft het thuiswerken volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat alleen medewerkers die noodzakelijke werkzaamheden verrichten op locatie op Nyenrode werken.

Locaties gesloten

Beide locaties zijn gesloten voor het volgen van onderwijs. De faciliteiten op de campus in Breukelen zijn gesloten. Het Albert Heijn en de Rooij gebouw zijn alleen toegankelijk voor noodzakelijke werkzaamheden. Bezoekers van de locatie in Breukelen wordt bij de slagboom gevraagd naar de reden van bezoek.

Bibliotheek

Bij de bibliotheek in Amsterdam en Breukelen kunnen alleen op afspraak boeken worden afgehaald. Ook kan op afspraak gebruik worden gemaakt van de datastream. Afspraken plan je in via library@nyenrode.nl.

Adviezen en maatregelen

Nyenrode volgt de adviezen van de Rijksoverheid, de richtlijnen van het RIVM, de GGD UtrechtGGD Amsterdam en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste maatregelen die we op basis hiervan nemen zijn:

  • De tentamens vinden online plaats. Campusstudenten in Breukelen kunnen, wanneer noodzakelijk en in afstemming met programma-management, online tentamen doen in een cubicle.
  • In navolging van het onderwijs vinden ceremoniële bijeenkomsten, zoals promoties, oraties en diploma-uitreikingen online plaats of worden deze tot nader order uitgesteld.
  • Alle reizen naar het buitenland zijn tot nader order uitgesteld.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

We realiseren ons dat deze aangescherpte maatregelen ingrijpend kunnen zijn. Eerder dit voorjaar hebben we laten zien dat de Nyenrode community dit kan. Door samen te werken, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn als het even lastig is. We vertrouwen erop dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus.