Onderwijsactiviteiten weer van start

Sinds 1 juni zijn we, na een aantal maanden online onderwijs, onze onderwijsactiviteiten op locatie weer aan het opstarten. Afgelopen week hebben de eerste deelnemersgroepen voor het eerst sinds tweeëneenhalve maand weer op Nyenrode college gevolgd. Het onderwijs vindt plaats met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zodat er een veilige werk- en leeromgeving voor iedereen is. De openingstijden van Nyenrode Amsterdam zijn van 8.30 tot 17.30 uur. Voor beide locaties geldt dat deelnemers en studenten die hun programma komen volgen, aangemeld dienen te zijn via het programma-management of de receptie. Deelnemers wordt, op voorschrift van de Rijksoverheid, voor aanvang van het programma aan de hand van een checklist gevraagd naar de gezondheidssituatie. Elke deelnemer krijgt vervolgens een badge die zichtbaar dient te worden gedragen.

In zowel Breukelen als Amsterdam werken we met een duidelijke routing om de anderhalve meter afstand te bewaren. Wij vragen iedereen op onze locaties om de aangegeven instructies te volgen voor een veilig en prettig verblijf op Nyenrode.

Ook voor wat betreft het thuis werken volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat onze medewerkers alleen op Nyenrode werken als zij een programma- of locatiegebonden taak hebben. 

Bibliotheek

De bibliotheek in Breukelen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Voor studenten of medewerkers is het mogelijk om met gebruik van je Nyenrode-pas ook buiten de openingstijden toegang te krijgen tot de studieruimtes. 

De bibliotheek in Amsterdam is van maandag tot en met vrijdag geopend op afspraak van 8.30 tot 17.30 uur. 

Adviezen en maatregelen

Nyenrode volgt de adviezen van de Rijksoverheid, de richtlijnen van het RIVM, de GGD Utrecht, GGD Amsterdam en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste maatregelen die we op basis hiervan tot 30 september nemen zijn:

  • Tentamens worden in ieder geval tot 30 september online afgenomen. 
  • Deelnemersgroepen tot 30 personen zijn vanaf 1 juni welkom op Nyenrode. Wanneer het programma waarvoor je je hebt aangemeld plaatsvindt op Nyenrode, word je hierover geïnformeerd door programma-management.
  • Onze schoonmaakdiensten zijn geïntensiveerd. Dit betekent dat alle ruimten, toiletten, handgrepen en andere oppervlakten nog vaker worden schoongemaakt.
  • Alle reizen naar het buitenland zijn tot nader order uitgesteld.
  • De mensa blijft  tot 1 september gesloten.
  • Voor sportactiviteiten blijven de sporthal en de fitnessruimte tot 1 september gesloten.

We realiseren ons dat deze maatregelen  tijd en aandacht vragen en mogelijk tot ongemak leiden. De gezondheid en veiligheid van onze studenten, deelnemers en medewerkers heeft onze prioriteit. We danken je bij voorbaat voor je begrip en flexibiliteit. Wij spannen ons in om je verblijf op Nyenrode zo aangenaam mogelijk te maken.