Electives Nyenrode Corporate Governance Instituut

Het bevorderen van goed bestuur – corporate governance – vloeit rechtstreeks voort uit de missie van Nyenrode Business Universiteit. Het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI) draagt als multidisciplinair kenniscentrum bij aan de ontwikkeling van goed bestuur door onderwijs, onderzoek, opinievorming en het bieden van oplossingen. Deze academische kennis is de fundering voor onze programma’s.

In het kader van 'een leven lang leren in de boardroom' biedt het NCGI een aantal tweedaagse verdiepende programma’s aan. Deze zijn gericht op specifieke rollen binnen het commissariaat, zoals de President-Commissaris, de audit-commissie en de Remuneratie- & Benoemingscommissie.

Opleidingen

Gevonden: 2 opleidingen
Executive Education 10 De Audit-Commissie

De Audit-Commissie

Deeltijd | Nederlands | 30-10-2018
Deelnemers gaan actief aan de slag met thema’s ten aanzien van de rol en de functie van de audit-commissie.
Onder de brug kasteel De Remuneratie- & Benoemingscommissie

De Remuneratie- & Benoemingscommissie

Deeltijd | Nederlands | 19-11-2018
Tijdens dit verdiepende programma gaan deelnemers in een kleine groep met ervaren commissarissen, toezichthouders en leden van een remuneratie- of benoemingscommissie actief aan de slag met thema’s ten aanzien van deze commissie.