Alle lessen en cursussen die ik geef zijn variaties op kritisch nadenken.

Joop is belast met twee programma's, voor controllers en voor accountants. Daarbij worden de deelnemers begeleid naar een breder beeld van de werkelijkheid en een zelfstandige houding naar daarbinnen opgemerkte kwesties.

Het begeleiden van de ontwikkeling van deelnemers geeft hem energie en maakt dat hij zijn lessen met passie brengt. Joop is zijn loopbaan begonnen door een passie voor kritische vragen, wat zijn docenten bij geschiedwetenschap bracht tot de uitroep “ga met dergelijke vragen maat naar de filosofen”. Later promoveerde hij dan ook in wijsbegeerte. Sindsdien heeft hij bij verschillende instellingen die gerichtheid ontwikkeld tot de passie studenten te helpen hun inzichten en houdingen verder te ontwikkelen. 

Tussen 2005 en 2015 deed bij dit voornamelijk in het buitenland, van China tot Peru, van Malta tot Oeganda. Sinds 1998 heeft Joop bijgedragen aan management development bij een uiteenlopende bedrijven, zoals ABN AMRO, Shell en Unilever. Hij heeft bestuursverantwoordelijkheid gedragen bij het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland, de Society Organisational Learning/NL en Transparency International/NL.

Secondary positions

  • Assistant professor Open Universiteit
  • Assistant professor Witteborg Academy

International activities

Joop is visiting professor bij de FOM Hochschule, waar hij behoort tot het CSR Centre en les geeft in het PhD programma.

Ook is Joop visiting professor bij de business school van de Universiteit van Kigali, met verantwoordelijkheden in het PhD programma.

Interests

Roeien (zelf roeien, coachen, examineren), klassieke muziek, literatuur, reizen.

Most relevant publications

  • Remmé,J, De Waal, André (2019) High Performance Stakeholdermanagement: wat is daarvoor nodig?, Holland Management Review, 185, 33-40

  • Burlea, A. S., & Remmé, J. (2017). The dangers of dispersal of responsibilities. Amfiteatru Economic19(45), 464.

  • Remmé, J. H. (2015). Corporate Social Responsibility in the Netherlands. In Corporate Social Responsibility in Europe (pp. 93-123). Springer, Cham.

  • Schouten, E. M., & Remme, J. (2006). Making sense of corporate social responsibility in international business: experiences from Shell. Business Ethics: A European Review15(4), 365-379.

  • De Bono, S., Remme, J., Jones, S., & van der Heijden, B. (2008). Leadership, change and responsibility. Meyer & Meyer Verlag.