Seminar

Congres Toezicht, Technologie en Strategie

4 oktober 2018, 09:30

Informatie

Hoe verandert de technologische ontwikkeling de strategie van toezicht en handhaving?


Technologische ontwikkelingen buitelen in hoog tempo over elkaar heen. Big data, data analytics, Internet of Things, cryptomunten, blockchain, kunstmatige intelligentie, FinTech en robotisering spelen een steeds belangrijkere rol in het maat- schappelijke en economische verkeer. Ook versterken zij elkaar waardoor de impact ervan nog groter wordt: denk aan de combinatie van kunstmatige intelligentie en FinTech, of data analytics en Internet of Things.

Toezichthouders en handhavers komen voor hun werkzaamheden bijna dagelijks in aanraking met nieuwe technologieën. Die maken het ook steeds gemakkelijker om grote hoeveelheden data te verzamelen, te ontsluiten en te analyseren. Hoe kunnen zij anticiperen op nieuwe ontwikkelingen? En hoe kunnen ze gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden om hun taak als toezichthouder of handhaver beter uit te kunnen oefenen? Krijgen ze bijvoorbeeld direct, real time en gericht toegang tot de gegevens in de systemen van bedrijven? Hoe kunnen toezicht-houders en handhavers maximaal profiteren van inzichten die zich aandienen met data-science?

Congres Toezicht, Technologie en Strategie

Nyenrode Business Universiteit organiseert op 4 oktober 2018 het congres Toezicht, Technologie & Strategie waarin dergelijke vragen centraal staan.

In vijf workshops komen de mogelijkheden van nieuwe technologieën en het gebruik daarvan aan bod, zoals de invloed van FinTech, machine learning en blockchain. Daarna bespreken verschillende toezichthouders in een paneldiscussie de effecten van technologie en data-analyse op hun strategie.

Dit congres is een uitgelezen gelegenheid voor toezichthouders, handhavers, beleidsmakers, beslissers en alle overige geïnteresseerden om zich te verdiepen in een problematiek die niet alleen veel mogelijkheden biedt, maar ook risico’s met zich meebrengt.

Meer informatie

Bekijk hier de flyer

Programma en sprekers

09.30 - 10.00 uur 
ONTVANGST

10.00 - 10.05 uur 
OPENING EN WELKOM - Charles  Groenhuijsen
 
10.05 - 10.20 uur 
De invloed van digitalisering en technologie op het fiscale toezicht
Prof. dr. Jaap Uijlenbroek, DG Belasting- dienst en hoogleraar arbeidsverhoudingen (Universiteit Leiden)

10.20 - 11.45 uur 
Het vertrouwen in de slimme samenleving en de rol van toezicht 
Prof. dr. Sander Klous, MD van het Big Data Analytics-team bij KPMG en hoogleraar Big  Data  Ecosystems  for Business and Society 
 (Universiteit Amsterdam)

11.45 - 12.15 uur 
KOFFIEPAUZE

12.15 - 13.00 uur 
Het vroegtijdig detecteren van financiële risico’s
Prof. dr. Iman van Lelyveld, senior beleidsadviseur Statistiek van DNB en hoogleraar Banking en Financial Markets (Vrije  Universiteit Amsterdam)

13.00 - 14.00 uur 
LUNCH

14:00 - 14.45 uur  
WORKSHOPRONDE 1

14.45 - 15.15 uur 
PAUZE

15.15 - 16.00 uur 
WORKSHOPRONDE 2

16.00 - 16.45 uur 
Hoe zien de strategieën van toezichthouders er na vandaag uit?
Paneldiscussie met een vertegenwoordiging van toezichthouders

16.45 uur  BORREL

Dagvoorzitter: Charles Groenhuijsen
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Voor wie?

Je bent toezichthouder, handhaver, beleidsmaker, beslisser en verdiept je graag in een problematiek die niet alleen veel mogelijkheden biedt, maar ook risico’s met zich meebrengt. Overige functietitels die zich bezig houden met deze thema's zijn ook van harte welkom. De voertaal tijdens het seminar is Nederlands.

Aanmelden

De prijs voor het congres bedraagt € 295 (vrij van btw). Aanmelden is mogelijk via deze link.