Seminar

Seminar ‘Governance Code Zorg: Who Cares?’

12 november 2018, 15:00

Informatie

Seminar ‘Governance Code Zorg: Who Cares?’

Deelname aan dit seminar is uitsluitend mogelijk op uitnodiging.

In de gezondheidszorg ontwikkelt de aandacht voor het onderwerp governance zich, mede gevoed door maatschappelijk debat over de kwaliteit van zorg en berichten over misstanden die in de sector voorkomen. De mondige burger gedraagt zich tegelijkertijd steeds meer als ‘klant’ of ‘consument’. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot aandacht voor de governance van zorginstellingen.

Tijdens een exclusief mini-seminar worden de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘De Zorgbrede Governancecode 2017, who cares?’ gepresenteerd door onderzoekster ir. Else Bezemer-Bijl. Prof. mr. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance en Responsibility aan Nyenrode Business Universiteit en lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI), gaat vervolgens met de genodigden in gesprek over wat je nu wel en niet mag verwachten van de Zorgbrede Governancecode.  

De directe aanleiding voor het onderzoek, is de introductie van een nieuwe versie van de Zorgbrede Governancecode (ZGC), in 2017. De Zorgbrede Governancecode 2017, who cares? is een onderzoek naar de waardering van de Zorgbrede Governancecode 2017 in de care sector. Het onderzoek focust op de waardering van de Zorgbrede Governance Code 2017 in de praktijk van specifiek de care sector, de sector van de langerdurende zorg, en stelt de vraag of de Code door bestuurders, toezichthouders en managers wordt ervaren als ondersteunend, gericht op de maatschappelijke taak van de sector om kwalitatief goede zorg te leveren.

 

Foto paper

Programma

  

14.30     Ontvangst

15.00     Opening en welkom door prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar Bedrijfsethiek

15.10     Presentatie onderzoek ‘De Zorgbrede Governancecode 2017’ door ir. Else Bezemer-Bijl, onderzoekster

15.30     Wat je wel en niet mag verwachten van de Code door prof. mr. Steven R. Schuit, hoogleraar Corporate Governance & Responsibility

16.00     Discussie

16.50     Afsluiting door prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar Bedrijfsethiek

17.00     Borrel

17.30    Einde van het seminar


Locatie

Het seminar vindt plaats in de Koetshuisvleugel op Nyenrode Business Universiteit. Routebeschrijving Nyenrode.

Meer informatie

Neem bij vragen over dit seminar contact op met Carla de Roover.

Aanmelden

Deelname aan dit seminar is uitsluitend mogelijk op uitnodiging. Vul bovenstaand aanmeldformulier in en u ontvangt naderhand een bevestiging per mail.