Seminar

Congres "Actuele of Latente Winstbelasting"

3 juni 2020, 13:00

Informatie

Voor meer inzicht in en overzicht van de belastingschulden in de vennootschapsrechtelijk jaarrekening nemen topdocenten u tijdens dit congres mee in de wereld van de fiscale winstbepaling. Zij bieden u een gerichte doorkijk naar de achterliggende wereld die leidt tot de effectieve belastingdruk van bedrijven.

Topdocenten praten u bij over recente ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond fiscale thema’s en concrete balansposten. Aan bod komen de mogelijkheden en onmogelijkheden van fiscale sturing bij de fiscale winstbepaling. Daarbij staat de vraag centraal: Wat bepaalt de fiscale winst als basis van de belastingdruk van bedrijven?

Aan de hand van theorie en concrete praktijkvragen krijgt u de actuele stand van fiscale jaarwinstbepaling in het algemeen en meer concreet op het gebied van transfer pricing, waarderingen, herinvesteringsreserve en concernfinanciering in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling.

Sprekers

  • prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS
  • prof. mr. dr. Arco Bobeldijk
  • prof. dr. Martin Hoogendoorn RA
  • prof. mr. dr. Ronald Russo
  • mr. drs. Paul Klaassen RA
  • prof. dr. Allard Lubbers

Agenda


13.00 – 13.30 uur
Ontvangst en registratie

13.30 – 13.45 uur
Opening door dagvoorzitter prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, hoogleraar Financial accounting Erasmus Universiteit Rotterdam

13.45 – 14.10 uur
Actualiteiten actuele en latente belastingen in de commerciële jaarrekening, volgens RJ en IFRS prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, hoogleraar Financial accounting Erasmus Universiteit Rotterdam

14.10 – 14.55 uur
Actualiteiten fiscale jaarwinstbepaling prof. dr. A.O. Lubbers. Hoogleraar Belastingrecht Universiteit Leiden

14.55 – 15.15 uur
Pauze

15.15 – 15.40 uur
Actualiteiten transfer pricing, mr. drs. P. Klaassen RA, coördinator Belastingdienst

15.40 – 16.05 uur

Actualiteiten (fiscale) waardebegrippen, prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS, hoogleraar Vastgoed Nyenrode Business Universiteit

16.05 – 16.25 uur
Pauze

16.25 – 16.50 uur
Actualiteiten herinvesteringsreserve, prof. mr. dr. R. Russo, hoogleraar Belastingrecht Tilburg University

16.50 – 17.15 uur
Actualiteiten concernfinanciering, prof. mr. dr. A. C.P. Bobeldijk, hoogleraar Vennootschapsbelasting Nyenrode Business Universiteit

17.15 – 17.30 uur

Afsluiting dagvoorzitter prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

17.30 – 18.30 uur
Afsluitende borrel