Seminar

Henk van Luijk Lezing 2019 - 'Werelddoelen bepalen de opdracht'

22 mei 2019, 15:30

Informatie

Henk van Luijk Lezing 2019 - 'Werelddoelen bepalen de opdracht'

Het onderwerp van de 9e Henk van Luijk Lezing zijn de Werelddoelen van de Verenigde Naties, ofwel de ‘Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen.

De opgave is enorm, evenals de kansen. Het gaat om het klimaat, maar ook om voldoende gezondheidszorg, toegang tot schoon drinkwater en het ontsluiten van onderwijs voor iedereen. En waar je bijdraagt aan één van de doelen, is het de bedoeling dat het niet ten koste gaat van het andere. Kortom: realisatie vraagt om samenwerking én partnerschappen. Niemand kan dit in z'n eentje. Wel zien we dat bedrijven een cruciale rol hebben en steeds vaker de eigen doelstellingen afleiden van die Werelddoelen die de opdracht bepalen. Bedrijven redeneren steeds vaker van buiten naar binnen... De SDG's zijn nauwkeurig geformuleerd en bij ieder doel horen duidelijke maatstaven voor succes.

Ethiek

Tijdens deze editie van de Henk van Luijk Lezing onderzoeken we wat de oriëntatie van het bedrijfsleven op de werelddoelen betekent vanuit de bedrijfsethiek. In het denken van Henk van Luijk staat de participatieve ethiek van bedrijven centraal. Bedrijfsethiek betekende in zijn ogen dat bedrijven een vrijwillige verplichting aanvaarden om bij te dragen aan maatschappelijke waarden en idealen. Niet omdat het wettelijk verplicht wordt gesteld, maar omdat het een morele verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is om een bijdrage te leven aan de samenleving. Henk probeerde altijd om de uitgangspunten van de markt, het recht en ethiek bij elkaar te brengen: 'omdat het loont, omdat het moet en omdat het hoort'.

Sprekers

De sprekers gaan in op vragen als: Wat betekenen de werelddoelen voor bedrijven? Welke kansen biedt dit waardegedreven ondernemers en social enterprises? Hoe kunnen bedrijven hun morele verantwoordelijkheid nemen, in relatie tot de krachten van de markten en de vereisten van wet- en regelgeving? Hoe kan ieder bedrijf concreet in kaart brengen of het zijn fair share doet op het gebied van belangrijke maatschappelijke uitdagingen?

  • Rob van Tulder - hoogleraar International Business-Society Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam.
  • Volkert Engelsman - CEO van Eosta: distributeur van verse biologische en eerlijke groente en fruit.
  • Linda Midgley - SDG-experts bij PwC en toonaangevend expert op het gebied van SDG verslaggeving binnen PwC Europe.
  • Andre Nijhof (dagvoorzitter) - hoogleraar op het gebied van duurzaam ondernemen en rentmeesterschap aan Nyenrode Business Universiteit.

Voor wie?

De lezing is bedoeld voor relaties en partners van MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW, alsmede voor geïnteresseerden in de onderwerpen bedrijfsethiek, verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Locatie

De lezing vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit in de Pfizerzaal.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen neem je contact op met Heleen den Hertog: h.dhertog@nyenrode.nl.

Henk van Luijk Lezing

MVO Nederland, het Nyenrode Corporate Governance Instituut en VNO-NCW organiseren de negende Henk van Luijk Lezing. Met deze lezing willen de organisatoren jaarlijks een stimulans te geven aan het onderwerp bedrijfsethiek. De lezing is in 2010 geïntroduceerd ter nagedachtenis aan professor Henk van Luijk, de nestor van de Nederlandse bedrijfsethiek.

Prof. dr. Henk van Luijk (1929-2010) was een pionier in de Europese bedrijfsethiek. Hij geldt als de nestor van de bedrijfsethiek in Nederland. Henk van Luijk was van 1984 tot 2000 hoogleraar bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit. Daarmee was hij de eerste hoogleraar op dat onderwerp in Europa. Hij was van 2004 tot 2008 bestuurslid van MVO Nederland. Met zijn scherpe en onafhankelijke geest heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitzetten van de koers van MVO Nederland.

Vanwege zijn grote verdiensten voor de bedrijfsethiek, zijn bijdrage aan de oprichting en bloei van het European Business Ethics Network (EBEN) en de International Society for Business, Economics and Ethics (ISBEE), alsmede het op indrukwekkende wijze vorm en inhoud geven aan het ethiek-onderwijs en -onderzoek als hoogleraar aan Nyenrode, wordt vanaf 2010 jaarlijks de Henk van Luijk Lezing georganiseerd.

Alle evenementen