Expertisecenter

Auditing & Assurance

Wat is onze doelstelling?

Het Center for Auditing & Assurance richt zich op assurance-dienstverlening door accountants. Het doel van deze dienstverlening is het verschaffen van zekerheid door een onafhankelijke professional. Het meest bekende voorbeeld is de controle van de jaarrekening en het afgeven van de bijbehorende accountantsverklaring.

Ons onderzoek en onderwijs richt zich op het brede terrein van assurance-dienstverlening.

Belangrijke vraagstukken binnen deze context zijn

 • Kwaliteit van dienstverlening (audit quality)
 • Professional judgement
 • Beroepsattitude

Kernwaarden

Leadership, Entrepreneurship en Stewardship zijn kernwaarden die onze docenten uitdragen. Zij streven er naar om op deze eigenschappen te excelleren om zo een nieuwe generatie accountants te inspireren.

Wat zijn onze activiteiten?

In onze opleiding staat de vorming van studenten tot ‘robuuste accountants’ centraal. De belangrijkste onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn: professionele oordeelsvorming, ethiek, het brede spectrum van risicoanalyse en materialiteit.

De focus van ons onderwijs

De vorming tot robuuste accountant is in lijn met de missie van Nyenrode om praktijkgericht onderwijs aan te bieden. Onze programma’s richten zich op het actief trainen van studenten in hun rol als accountants. Rollenspellen worden daarbij actief ingezet.

Samenvattend bestaat ons onderwijs uit de integratie van persoonlijke en academische vaardigheden. Het richt zich daarmee op de vorming van studenten om in het publiek belang te handelen en voorbereid te zijn op de (veranderende) verwachtingen van stakeholders.

Opleidingen

Auditing & Assurance is één van de kernexpertises voor de vorming van de robuuste accountant en daarom vertegenwoordigd in verschillende opleidingen:

 • Bachelor of Science in Accountancy
 • Master of Science in Accountancy
 • Post-Master RA (inclusief Custom Made traject)
 • Executive Education
 • Doctoral program

De faculteit is ook verantwoordelijk voor het opleiden van auditors op het gebied van Corporate Governance. Dit is een onderdeel van de opleiding Master of Science in Accountancy.

Wat onderzoeken we?

De belangrijke thema’s voor onderzoek binnen het center zijn:

 • Audit quality, professional judgement and riskassessment
  Een bedrijfsrisicobeoordeling verbetert de kwaliteit van een audit. Deze benadering vereist dat de auditor inzicht krijgt in de bedrijfsvoering van een klant, zijn omgeving en de bedrijfsprocessen waarmee waarde gecreëerd wordt. Daardoor kan de accountant managementfraude en bedrijfsrisico's beter herkennen.

 • Personality traits, quality incentives en beloningsmodel
  Wij doen onderzoek naar de invloed van beloning en persoonlijkheid op de besluitvorming van accountants. Hierbij richten we ons op winstdelingssystemen van audit-partners. Maar ook op het verschaffen van een audit-quality-bonus. Verder besteden we aandacht aan persoonlijkheid en persoonlijkheidskenmerken.

 • Behavioral research in auditing
  Deze studie zet het professioneel gedrag van de accountants en de belangrijkste factoren die dat gedrag bepalen centraal. De nadruk ligt op persoonlijke, institutionele en culturele aspecten die de kwaliteit van audits moeten waarborgen. Het gedrag van accountants bepaalt daardoor uiteindelijk ook de kwaliteit van de audits.

 • Groepscontroles
  Wij doen onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van internationale groepscontroles. Dat doen we met behulp van ‘perspective taking’. Hierbij richten we ons zowel op de rol van groepsaccountants als op de rol van accountants van groepsonderdelen.

Naast bovengenoemde onderzoeksthema's besteden we ook aandacht aan het onderwerp 'fraudedetectie door de accountant en forensische accountancy' en het onderwerp 'impact van intern toezicht en audit op auditkwaliteit en bedrijfsprestatie'.

Activiteiten

Bij het onderzoek werkt de faculteit samen met internationale onderzoekers op het vakgebied. Regelmatig presenteren deze onderzoekers hun werk op internationale onderzoekscongressen en seminars. Daarnaast wordt onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijke auditing journals.

De faculteit heeft daarnaast sinds 2010, en in samenwerking met het Nyenrode Corporate Governance Institute, een belangrijke bijdrage geleverd aan onderzoek naar corporate governance namens de Dutch Monitoring Committee Corporate Governance Code.

Opinies

 • Brenk, H. van, (2018). Reactie Green Paper Structuurmodellen Accountancy, Nyenrode Business Universiteit.
 • Buuren, J.P. van, Koch, C.K., Nieuw Amerongen, C.M. van, & A. Wright. (2017, forthcoming). Evaluating the Change Process for Business Risk Auditing: Legitimacy Experiences of Non-Big 4 Auditors. Auditing: A Journal of Practice & Theory.
 • Bik, O.P.G., and Bouwens J.F.M.G. (2017). Accountancy Cultuurmeter: Nulmetingjuni 2017, Voedingsbodem voor kwaliteit. Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 23 June 2017.
 • Bik, O.P.G. (2017). Toen was cultuur heel gewoon – Op zoek naar balans in het sturen op cultuur en gedrag. Goed Bestuur & Toezicht, 2017 (1), pp. 16-21.
 • Bik, O.P.G., and Hooghiemstra, R.B.H. (2017). The effect of national culture on auditor-in-charge involvement. Auditing: A Journal of Practice & Theory,36 (1), pp. 1-19.
 • Asare, S., Majoor, G.C.M. (Barbara), Wright, A.M.  (2017). The Occurrence and awareness of a misstatement effect in auditors’ internal control severity judgements. International Journal of Auditing, volume 21, issue 2.
 • Litjens R, Buuren J. van, & Vergoossen R. (2015). Addressing information needs to reduce the audit expectation gap: Evidence from Dutch bankers, audited companies and auditors. International Journal of Auditing, I 9(3), 267 -281.
 • Buuren, J.P. van, Koch, C.K., Nieuw Amerongen, C.M. (Niels) van, & Wright, A.M. (2014). The Use of Business Risk Audit Perspectives by Non-Big 4 Audit Firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(3). Peytcheva, M., Wright, A.
 • M., & Majoor, G.C.M. (Barbara). (2014). The impact of principles-based versus rules-based accounting standards on auditors' motivations and evidence demands. Behavioral Research in Accounting , 26(2), 51-72.
 • Kleine beursvennootschappen missen Internal Auditfunctie.

Foundation for Auditing Research

Nyenrode levert een actieve bijdrage aan de Foundation for Auditing Research (FAR). FAR is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit. Nyenrode is meerdere keren gastheer voor het jaarlijkse Internationale Congres van FAR en andere FAR-onderzoeksbijeenkomsten en -masterclasses. Meer informatie over FAR vind je op de website van FAR.

Samenwerking met accountantskantoren

Het center werkt nauw samen met kantoren waar onze studenten werken om data te verzamelen voor onderzoeksvakken en scriptietrajecten. Die samenwerking resulteert in omvangrijke databases voor onderwijs en onderzoek.

Faculteitsleden

Dr. Olof Bik RA

 • Behavioral & Cultural Governance
 • Auditor’s Behavior
 • Accountancy Education

Dr. Herman van Brenk RA

 • Audit quality
 • Judgment and decision making

Prof. dr. Joost van Buuren RA

 • Auditing
 • Accountancy

Prof. dr. Bob Hoogenboom

 • Integrity Management
 • Fraud

Prof. dr. Barbara Majoor

 • Auditing
 • Regulations
 • Ethics
 • Assurance

Prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA

 • Fraud
 • Corporate Governance
 • Forensic Accounting
 • Money Laundering
 • Creative Accounting
 • Fraudulent Reporting
 • Ethics & Integrity
 • Public Oversight

Drs. Remko Renes RA

 • Corporate Governance
 • Risk Management
 • Internal Control
 • Auditing

Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA

 • Control
 • Risk Management
 • Auditing

Dr. Inez Verwey RA

 • Research Methodology
 • Fraud
 • Auditing & Assurance
 • Forensic Auditing