Dr. Roy Verbeek

Assistant professor
Roy Verbeek
  • Empirisch Prijzen van Financiële Producten
  • Onderzoek voor bedrijfskunde
  • Bedrijfseconomie
  • Beginselen van Financiën
  • Thesis Begeleiding

Dr. Roy Verbeek is universitair docent aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax.

Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar het empirisch prijzen van financiële producten. Hij onderzoekt de prijsstelling van systematische risicofactoren over verschillende beleggingshorizons, de kosten van het eigen vermogen geproduceerd door verschillende modellen voor activaprijsstelling, en het relatieve belang van nieuws over kasstromen en de disconteringsfactor. 

Verbeek behaalde zijn BSc in International Business Administration (cum laude) in 2011, zijn MSc in Finance and Investments (cum laude) in 2012 en zijn MPhil in Business Research met een specialisatie in Finance (cum laude) in 2013. Allen behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

In september 2013 trad Verbeek als promovendus toe tot de afdeling Financiën van de Erasmus Universiteit. Zijn promotieonderzoek werd ondersteund door een subsidie voor onderzoekstalent ​​van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en begeleid door Mathijs van Dijk en Marta Szymanowska.

Internationale activiteiten

In het najaar van 2016 was Verbeek drie maanden werkzaam als gastpromovendus aan de BI Norwegian Business School in Oslo. Hij promoveerde in december 2017.