Prof. dr. mr. Jurriën van der Heijden RA

Hoogleraar
Jurrien van der Heijden_LOWRES
 • Tax Accounting
 • Fiscale Economie
 • Jaarverslaggeving
 • Winstbelastingen
 • Bedrijfseconomie
 • Vastgoed
 • Fiscaal Recht
Ik vind het mooi om tot verdieping te komen en met anderen samen te werken.

Prof. dr. mr. Jurriën van der Heijden RA is hoogleraar Fiscale Economie en Tax Accounting aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax. Van der Heijden richt zich op de fiscaal-economische aspecten van Nederlandse ondernemingen. De onderlinge verhouding tussen het fiscaal recht en het jaarrekeningenrecht staat daarbij centraal. 

Het onderzoeksterrein van zijn leerstoel sluit direct aan bij zijn interdisciplinaire studie- en onderzoeksactiviteiten. Na het afronden van zijn studie fiscale economie (1988, cum laude) is hij in 1989 afgestudeerd in fiscaal recht. In 1994 studeerde hij af als accountant. In 2006 promoveerde van der Heijden op het onderwerp ‘winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik’.

Bij de actuele ontwikkelingen binnen de leerstoel vallen raakvlakken maar ook verschillen op. Met name bij de fiscale vertaling en bij toepassing in de jaarrekening. Dergelijke snijvlakken en de economische implicaties ervan interesseren Van der Heijden al sinds zijn studietijd. Hij kijkt er naar uit daar verder onderzoek naar te verrichten. De samenhang en complexiteit van de economische, fiscale en juridische werkelijkheid worden in deze leerstoel zichtbaar. Hij ziet dit als een mooie uitdaging om samen met Nyenrode-collega’s verder te bestuderen.

Van der Heijden over zijn vakgebied: "Maatschappelijke en economische ontwikkelingen raken direct mijn onderzoeksgebied, de winstbepaling van Nederlandse bedrijven. Een actueel voorbeeld daarvan is de fiscale verwerking van de enorme uitgaven voor verduurzaming en energietransitie die op bedrijven afkomt."

Sinds 2015 is Van der Heijden actief bij Nyenrode als vakcoördinator, examinator, docent en scriptiebegeleider. Tevens treedt hij op als coördinator van programma’s voor EEOD.

Over zijn missie zegt Van der Heijden het volgende: "Fiscaal juristen of fiscaal economen ‘in wording’ zullen na hun afstuderen veelal in teamverband een richtinggevende rol gaan vervullen bij de behartiging van de fiscale belangen van ondernemingen. Het is voor mij een missie om hen in dat verband kritisch te laten kijken naar de maatschappelijke rol van ondernemingen." 

(Neven-) Functies

 • Fiscalist en accountant bij de Belastingdienst / Vastgoedkenniscentrum.
 • Spreker op seminars en vaktechnische bijeenkomsten.

Interesses

Van der Heijden sport graag, met name hardlopen en fietsen. Daarnaast blijft hij met zijn vrouw graag betrokken bij hun kinderen.

Meest relevante publicaties

 • J.M. van der Heijden, Fiscale Voorraadwaardering (FED Fiscale brochures), Deventer: Kluwer, 2021.
 • J.M. van der Heijden, ‘Fiscaal verduurzamen en moderniseren. De verwerking van onderhouds- en verbeteringsuitgaven’, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht TFO 2019/165.1, p. 143-149. 
 • T.M. Berkhout en J.M. van der Heijden, ‘Goed koopmansgebruik en het waarderen van een samenstel van (vastgoed)bedrijfsmiddelen. Een theoretische verkenning van een praktijkvraag’, Weekblad Fiscaal Recht 2019, p. 732-739.
 • J.M. van der Heijden, Winstrealisatie bij onderhanden werk, Fiscale Monografieën nr. 118, Deventer: Kluwer, 2013.
 • T.M. Berkhout en J.M. van der Heijden, ‘Voorzien en reserveren voor groot onderhoud niet vanzelfsprekend’, Weekblad Fiscaal Recht 2016, p. 36-44