Wilbert Snoei MSc RA

PhD researcher
Wilbert Snoei
  • Academisch onderzoek in Accountancy
  • Thesis Begeleiding
  • Accounting & Auditing
  • Advanced Auditing
Science and practice are mutually needed to develop


Wilbert Snoei MSc RA is als onderzoeker aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Accounting, Auditing & Control. Zijn onderzoeksgebied is gefocust op het beter verstaan van auditmethodieken, de rol van de materialiteit in die auditmethodiek en het professional judgement van de accountant daarin.

Na het behalen van zijn middelbare school is Snoei zijn carrière gestart bij accountantskantoor Visser & Visser. Daarnaast volgde hij een deeltijd opleiding aan Nyenrode Business Universiteit. Na het behalen van zijn RA-titel, is hij in aanvulling op zijn werkzaamheden als openbaar accountant, gestart met lesactiviteiten op Nyenrode, zoals scriptiebegeleiding van bachelors en masters en de examinering daarvan.

Ook geeft hij les in de vakken Auditing Theory en Advanced Research in Accounting (ARIA). Bij Advanced Auditing (ADVA) is hij benoemd tot kerngroepvoorzitter waarbij hij vakinhoudelijk vernieuwingen en implementatie daarvan gezamenlijk met de kerngroep en collega’s van het programmamanagement vormgeeft. 

Omdat Snoei een bijdrage wil leveren aan het beter begrijpen van afwegingen die auditors maken, is hij een promotieonderzoek aan Nyenrode gestart waarin hij zich richt op de rol van materialiteit in de audit en de afwegingen die auditors daarin maken. Met zijn ervaring in zowel de praktijk als in wetenschappelijk onderzoek wil hij een brug slaan tussen deze twee werelden. Wilbert gelooft dat wetenschappelijk onderzoek gebaat is bij praktische ervaring en dat de auditpraktijk kan leren van wetenschappelijke inzichten in het realiseren van de beste audit quality.

De verbinding maken tussen wetenschap op Nyenrode en praktijk als extern accountant bij Visser & Visser geeft hem veel energie.

Nevenfuncties 

  • Director Audit bij Visser & Visser waarbij hij verantwoordelijk is voor de afdeling Vaktechniek Audit en internationale controle-opdrachten.
  • Docent bij het SRA bij cursussen rondom audit en data-analyse

Interesses

Als PhD Researcher werkzaam zijn naast het vak als extern accountant blijft er weinig tijd over voor hobby’s. Met partner en vrienden een gezellige borrel en dineren is dan ultieme ontspanning voor Snoei. Ook het reizen naar klanten en conferenties geeft hem plezier. Daarnaast is een Netflixmomentje tussendoor is een mooie visuele ontspanning.

Meest relevante publicaties