Martine Bosman LL.M

Visiting fellow
Martine Bosman
 • Business & Human Rights
 • Circulaire Economie
 • Arbeidsrecht
 • Duurzame ontwikkeling
Drijvende kracht in mijn loopbaan is het behartigen van de belangen van hen die dat zelf niet of minder goed kunnen. Dit is ook de reden van mijn functie bij Nyenrode waar ik probeer bij te dragen aan een meer duurzame en op mensenrechten gebaseerde ontwikkeling in het bedrijfsleven.

Mr. Martine Bosman werkt al jaren als advocaat, gespecialiseerd in bedrijfs- en arbeidsrecht, en doet daarnaast internationaal, multidisciplinair onderzoek. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, medezeggenschap, corporate governance, participatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), commercie en mensenrechten, circulaire economie en duurzaamheid. 

Martine is part-time verbonden aan Nyenrode en heeft deelgenomen aan het Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)-onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het EU Horizon 2020-project. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van twee internationale casestudies en omvatte interviews met diverse internationale belanghebbenden, bedrijfsbezoeken, meerdere stakeholder- en rondetafelgesprekken en literatuuronderzoek.

Na onderzoek te hebben gedaan binnen een EU Horizon 2020-project over duurzaamheids-hotspots in de textielindustrie, is ze nu bezig met de afronding van haar PhD. Naast dit onderzoek heeft zij samen met Tineke Lambooy en Aikaterini Argyrou de module Circular Economy and Sustainable Development ontwikkeld, als onderdeel van de internationale voltijds MBA, en daarvoor in 2019 en 2020 de colleges verzorgd, een module die zij ook in 2021 opnieuw aanbieden.  

Martine vindt het geweldig als ze haar enthousiasme en kennis over duurzaamheid aan studenten kan doorgeven; als zij na de cursus vertellen dat ze ook gegrepen zijn door het “duurzaamheidsvirus” en het zeker zullen nastreven in de rest van hun carrière. 

Naast haar werk voor Nyenrode en haar advocatenpraktijk was Martine lid van de adviesraad van Greenpeace Nederland. 

Nevenactiviteiten

 • Advocaat 
 • Onafhankelijk lid van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag op de Werkvloer van FNV
 • Lid van de Klachtencommissie Sociaal Plan Slachtofferhulp

Meest relevante publicaties

 • Bosman M., Lambooy T., Oral, E. & Jansen B. (2020). ‘The chemicals between us’: The use and discharge of chemicals in the life cycle of a pair of jeans – from legal theory to practice.  In Mauerhofer V., Rupo D. & Tarquinio L. (Eds.), Sustainability and Law: General and Specific Aspects (pp. 157-200). Springer.  
 • Bosman M. , Argyrou A., Lambooy T. & Solaimani S. (2019). Gender (in)equality in the Bangladeshi ready-made garment sector: a systematic review. International Comparative Corporate Law Journal (ICCLJ), Volume 13 2019, Issue 3. 
 • Lambooy T., Jansen B. & Bosman M. (2019) When mother earth begged for research: an indexation of social and environmental hotspots” Yuridika, Vol. 34 No 3 September 2019. ISSN 0215-840X. 
 • T. Lambooy T., Bosman M., Argyrou A., Jansen B. , Begum S. & Khan N. (2019). The regulatory ecology of two severe sustainability hot spots in the product life cycles of a pair of jeans and a T-shirt. Report by commission of the European Union. 
 • Lambooy T., Bosman M. & Solaimani S. (2017). End-to end analysis of Sustainability Hot Spots in the Ready-Made Garment Industry. 
 • Mainstreaming Ecosystem Services as Public Policy in South East Asia, from Theory to Practice
 • Bosman M (2010) “Vraag het Martine” Winnink M. (red). Wolters Kluwer, ISBN 9789013075601