Martine Bosman LL.M

Visiting fellow
Martine Bosman
 • Business & Human Rights
 • Circulaire Economie
 • Arbeidsrecht
 • Duurzame ontwikkeling
Drijvende kracht in mijn loopbaan is het behartigen van de belangen van hen die dat zelf niet of minder goed kunnen. Dit is ook de reden van mijn functie bij Nyenrode waar ik probeer bij te dragen aan een meer duurzame en op mensenrechten gebaseerde ontwikkeling in het bedrijfsleven.

Mr. Martine Bosman heeft jaren gewerkt als advocaat, is gespecialiseerd in bedrijfs- en arbeidsrecht, en doet daarnaast internationaal, multidisciplinair onderzoek. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, medezeggenschap, corporate governance, participatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), commercie en mensenrechten, circulaire economie en duurzaamheid. 

Martine is part-time verbonden aan Nyenrode en heeft deelgenomen aan het Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)-onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het EU Horizon 2020-project. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van twee internationale casestudies en omvatte interviews met diverse internationale belanghebbenden, bedrijfsbezoeken, meerdere stakeholder- en rondetafelgesprekken en literatuuronderzoek.

Na onderzoek te hebben gedaan binnen een EU Horizon 2020-project over duurzaamheids-hotspots in de textielindustrie, is ze nu bezig met de afronding van haar PhD. Naast dit onderzoek heeft zij samen met Tineke Lambooy en Aikaterini Argyrou de module Circular Economy and Sustainable Development ontwikkeld, als onderdeel van de internationale Full-time MBA ontwikkeld en verzorgd. De module is inmiddels een vast onderdeel van deze MBA geworden. Bij de postmaster accountancy doceert Martine het vak Onderneming en Recht.

Martine vindt het geweldig als ze haar enthousiasme en kennis over duurzaamheid aan studenten kan doorgeven; als zij na de cursus vertellen dat ze ook gegrepen zijn door het “duurzaamheidsvirus” en het zeker zullen nastreven in de rest van hun carrière. 

Naast haar werk voor Nyenrode zat Martine in de Raad van Toezicht van Greenpeace Nederland. Met ingang van 12-9-2022 werkt ze bij de SER als senior beleidsaviseur OECD Guidelines en UNGPs.

Nevenactiviteiten

 • Lid Klachtencommissie ongewenst gedrag FNV
 • Senior beleidsaviseur OECD Guidelines en UNGPs bij de SER

Meest relevante publicaties

 • Nijhof A., Lambooy T., Levashova T., Bosman M. & Schaeffers L. (2022). Factsheet Economische Aspecten van IMVO-Wetgeving.
 • Bosman M., Lambooy T., Oral, E. & Jansen B. (2020). ‘The chemicals between us’: The use and discharge of chemicals in the life cycle of a pair of jeans – from legal theory to practice. In Mauerhofer V., Rupo D. & Tarquinio L. (Eds.), Sustainability and Law: General and Specific Aspects (pp. 157-200). Springer. 
 • Bosman M. , Argyrou A., Lambooy T. & Solaimani S. (2019). Gender (in)equality in the Bangladeshi ready-made garment sector: a systematic review. International Comparative Corporate Law Journal (ICCLJ), Volume 13 2019, Issue 3. 
 • Lambooy T., Jansen B. & Bosman M. (2019) When mother earth begged for research: an indexation of social and environmental hotspots” Yuridika, Vol. 34 No 3 September 2019. ISSN 0215-840X. 
 • T. Lambooy T., Bosman M., Argyrou A., Jansen B. , Begum S. & Khan N. (2019). The regulatory ecology of two severe sustainability hot spots in the product life cycles of a pair of jeans and a T-shirt. Report by commission of the European Union. 
 • Lambooy T., Bosman M. & Solaimani S. (2017). End-to end analysis of Sustainability Hot Spots in the Ready-Made Garment Industry. 
 • Bosman M (2010) “Vraag het Martine” Winnink M. (red). Wolters Kluwer, ISBN 9789013075601