5 tips over Digitale Transformatie

Digitale technologie zorgt voor een nieuwe economische én organisatorische werkelijkheid. Private en publieke organisaties worden genoodzaakt een andere invulling te geven aan hun klantrelaties en de wijze waarop zij klantwaarde realiseren. Vijf tips van Wim Andréa, programma-manager van de masterclass Digital Transformation. 

1. Realiseer je dat digitale transformatie veel onzekerheid oproept

Voor veel bedrijven en organisaties is de toepassing van digitale technologie in vitale processen nieuw. Dat brengt onvermijdelijk veel onzekerheid met zich mee. De crux van een succesvolle digitale transformatie is dan ook de omgang met deze onzekerheid. Er wordt vaak veel tijd besteed aan de benodigde techniek, maar het is minstens zo belangrijk om de vrijkomende onzekerheden adequaat te adresseren. Durf ook alleen te staan. Soms is het best eenzaam als voorloper binnen je organisatie.

2. Weet goed op welk niveau van digitale transformatie je je richt

Volgens de verschillende maturiteitsmodellen, is écht digitale transformatie het toegroeien naar compleet nieuwe proposities. In de praktijk behelst digitale transformatie vaak “slechts” het verbeteren van bestaande proposities. Niets mis mee, maar het is wel goed om je te realiseren op welk plateau je opereert. Ook qua verwachtingsmanagement. Daarnaast maakt dit ook duidelijk welke weg er nog te gaan is naar een hoger maturiteitsniveau.

3. Een olifant eet je in stukjes

Het operationaliseren van een digitale transformatie kent veel facetten en heeft dientengevolge grote impact op de hele organisatie. Het is zaak om die impact voor alle stakeholders goed te begrijpen om van daaruit mensen mee te laten bewegen en hun inbreng te kunnen kapitaliseren. Dat vergt geduld, tijd en empatisch leiderschap. Maar zeker ook een gedegen plan waar consequent en zichtbaar aan wordt gewerkt.

4. Digital gaat over connectiviteit

Deze tip lijkt technisch maar bedoeld wordt vooral, dat één van de belangrijkste kenmerken van digitale technologie de onderlinge verbondenheid tussen mensen behelst. In de masterclass gaan we hier uitgebreid op in. Succesvolle teams zijn zich hiervan bewust. Zij kijken niet alleen naar de kwantiteit van de verbindingen tussen mensen, maar ook naar de kwaliteit ervan. Wie kent wie? Wie gaat voor welk vraagstuk naar wie? En hoe voorkom je dat je als leider teveel alleen intern gerichte connecties hebt?

5. Heb vertrouwen en houd koers

Digitale Transformatie is ‘chefsache’. Blijf consistent in de uitvoering en stuur je bedrijf niet aan op basis van de “waan van de dag”. Je investeert namelijk veel tijd en geld in de transformatie van je bedrijf in een digitale wereld. Houd tegelijk een open blik voor nieuwe digitale ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan. Blockchain kun je als modieuze gril beschouwen. Maar nadenken over een decentrale autonome organisatie (DAO) en de eventuele voordelen daarvan is minimaal prikkelend. Wendbaarheid is het kernbegrip. Vanuit die context kan veel worden gerealiseerd.

Masterclass Digital Transformation
De masterclass Digital Transformation start met het formuleren van een strategische visie op klantrelaties in een digitale tijd. Daarna ga je aan de slag met vragen als: Welke verdienmodellen passen daar bij? Hoe komen we tot relevante customer insights? Hoe ontwikkelen we daar (nieuwe) proposities op? Hoe richten we persoonlijke en relevante communicatie met klanten in? Welke technische tooling komt daar bij kijken? En niet in de laatste plaats: Hoe krijg je de organisatie mee in deze beweging?

Wim Andréa

Wim Andréa - programma-manager masterclass Digital Transformation

Opleidingen

Gevonden: 3 opleidingen
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-2_600x400 Masterclass Digital Transformation

Masterclass Digital Transformation

< 10 dagen | Nederlands | 4 november 2024
Leid een succesvolle digitale transformatie.

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 448 of

advies@nyenrode.nl