Nyenrode Sports

Sports Inc. heeft toekomst buiten Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit en haar programma-directeur van de Sports opleidingen Bartel Berkhout, zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de Sports opleidingen los van Nyenrode beter tot zijn recht komen. Door de programma's zelfstandig onder te brengen, kan de maatschappelijke toegevoegde waarde verder vergroot worden. Berkhout gaat, voortbordurend op de opgebouwde legacy, zelfstandig verder onder de noemer SportsInQ. 

Berkhout: "Wat we de afgelopen vijf jaar hebben neergezet is boven verwachting groot en succesvol geworden en ik ben Nyenrode, mijn collega’s en alumni enorm dankbaar dat ze mij hebben gesteund om dit op te bouwen, maar het is nu tijd voor de volgende stap. Die stap is belangrijk om op een efficiëntere manier meer impact te kunnen maken in zowel Nederland als daarbuiten. Het huidige programma is te kostbaar en slechts een kleine groep kan dit zich veroorloven. Daarnaast zien we een verschuiving van open programma’s naar maatwerk: sportorganisaties willen vaker specifieke maatopleidingen tegen vooraf gestelde budgetten. Dat vraagt om een andere wijze van ontwikkelen en aanbieden aan (sport)organisaties en bedrijven. De volgende fase en de daarbij behorende nieuwe doelgroepen vragen daarom een nieuwe laagdrempeligere omgeving, waarbij we waar nodig zeker met Nyenrode blijven samenwerken."

Lees hier het artikel op SportsKnowHowXL met 5 vragen aan Bartel Berkhout.

Meer informatie SportsInQ

Klik op onderstaande button voor meer informatie over SportsInQ.