Studiereis Londen EMFC 2017

A reward for life – London here we come!

‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’, is van toepassing op de allereerste EMFC-studiereis. Een van onze medestudenten had gehoord dat de studenten van de parttime master Bedrijfskunde op studiereis gingen, en vroeg zich af: “waarom heeft de EMFC dat niet? Het combineert namelijk twee mooie zaken in het leven: reizen en de studie!” Het antwoord van het programmanagement was kort en krachtig: ‘als jullie een studiereis willen organiseren dan kan dat, en wij zullen zoveel mogelijk ondersteunen waar mogelijk’.

Zo gezegd zo gedaan. Al snel vormde zich een groepje enthousiastelingen die mee wilde helpen met de organisatie van deze reis. Omdat het de eerste keer is dat dit gedaan wordt, wilden we het niet te ingewikkeld maken. Uiteindelijk zijn we begonnen met het bedenken van een thema: Controlling en de invloed van technologische ontwikkelingen daarop. Een onderwerp dat eerder bij BIV en MAC aan de orde is gekomen.

Door de aanwezigheid van internationale universiteiten en bedrijven was de keuze voor de bestemming snel gemaakt. Londen it would be! Met behulp van onze medestudenten en docenten hebben we uiteindelijk een divers en interessant programma samengesteld. Tijdens deze dagen zullen wij een bezoek brengen aan Brunel University en Westminster University, IFRS, en de startups Yolt en Cab Guru. Daarnaast is Londen natuurlijk een bruisende stad waar we ons ook buiten het inhoudelijke programma prima kunnen vermaken!

De studiereis vindt plaats van vrijdag 22 september tot en met dinsdag 26 september. Op deze manier hoeft niemand colleges te missen, en hoeven er zo min mogelijk vrije dagen opgenomen te worden. Bijkomend voordeel van een weekend: er blijft ook nog wat tijd over om samen deze geweldige stad te ontdekken. Er staan reserveringen onder andere bij leuke restaurantjes en een beroemde jazzclub. Bovendien gaan er geruchten van een bezoekje aan een karaokebar…

Kortom, een mooie combinatie waarin het nuttige en het aangename zich verenigen, en waarbij we elkaar op een andere manier dan via de studie zullen leren kennen.

Het was het ontzettend leuk om deze reis te organiseren. Samen met medestudenten het thema bedenken, contacten leggen, en alles uitzoeken en boeken. We hebben er veel tijd in gestoken maar er ook veel plezier in gehad. We hopen dat de studenten die mee gaan dit ook zo gaan ervaren en het als een ontzettend leuke, interessante en nuttige ervaring zullen onthouden.

We hopen dat dit niet een eenmalige EMFC 20-actie is maar dat we een voorzet hebben gegeven om een traditie binnen de opleiding te starten. Dus bij dezen een oproep aan EMFC 21: join together and plan that trip! 

Namens de reiscommissie,
Karin, Hilde, Oscar en William
EMFC 20


Vrijdag

EMFC studiereis 1Studiereis EMFC 2Studiereis EMFC 3Studiereis 5

 

 

 Maandag

12435678109

Zaterdag

IMG_0158busIMG_0152IMG_0148IMG_0146IMG_0144IMG_0145IMG_0149IMG_0153IMG_0151IMG_0150

Zondag

2017-09-25-PHOTO-000000972017-09-25-PHOTO-000000982017-09-25-PHOTO-000000942017-09-25-PHOTO-000000952017-09-25-PHOTO-00000096

 

Dinsdag

1e2e3e4e5e6e7e8

EMFC Student Ronald Lith over de zaterdag

Na een gezellige borrel op de eerste avond, brengt de eerste dag ons een bezoek aan de University of Westminster/ Westminster Business School. College op zaterdag ochtend, een aantal voelt zich direct thuis.

Westminster is een van de grootste en oudste internationaal georiënteerde Business Schools van Londen. Hier beginnen we onze zoektocht naar het antwoord op de vraag; welke impact hebben de ontwikkelingen op het gebied van (internet) technologie, digitalisering en data gebruik op de manier waarop ondernemingen waarde creëren en de rol van de controller?

Twee docenten staan ons op te wachten om ons bij te praten over ontwikkelingen op het gebied van data management, digital business, artificial intelligence (AI) en blockchain.

Professor of Digital Business, Sergio de Cesare, trapt af en neemt ons mee naar vier belangrijke gebieden waarin hij de ontwikkelingen heeft verdeeld:

  1. Digitale en data gedreven mogelijkheden voor ondernemingen
  2. Onderzoekstrends binnen digital business
  3. Toepassen van nieuwe, data gedreven, technologieën voor digital business
  4. Ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor het presenteren en integreren van data

Voor ondernemingen ontstaan, door het samensmelten van de fysieke en digitale wereld, nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Mensen hebben, bijvoorbeeld via verschillende social media accounts of de vastlegging van hun koopgedrag, naast hun fysieke aanwezigheid ook een digitaal bestaan en bijhorende (door opgeslagen data weergegeven) 'levensloop'. Daarnaast vindt veel communicatie en interactie van consumenten en ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Amazon, plaats via computer systemen. Deze systemen hanteren op de fysieke wereld gebaseerde (data) modellen waarmee consumenten direct communiceren en transacties aangaan. Op de vraag wat wordt verstaan onder een digitale onderneming, bestaan verschillende antwoorden. In ieder geval gebruiken zij digitale technologieën, kunnen producten en diensten digitaal zijn en/of zijn de belangrijkste resources van de onderneming digitaal. Een voorbeeld van deze laatste is bijvoorbeeld een productielijn waarbij sensoren en data worden ingezet voor de inrichting en uitvoering van het productieproces. Zijn banken hiermee ook digitale ondernemingen? Daar lijkt het nu wel op. Ga maar eens na wat een bank allemaal van je weet, hoe zij deze kennis inzetten (bijvoorbeeld krediet scores) en hoe banken via apps hun producten en diensten aanbieden. We bespreken de toepassingen van blockchain technologie, de waarde van (big) data en het toenemende belang van data bij besluitvorming. Dat de controller van de toekomst (ook) IT specialist is, lijkt al lang geen discussiepunt meer.

Dr. Farjam Eshragian leert ons in sneltreinvaart alles over AI. Wat dat is, AI?

Computersystemen kunnen steeds beter leren zoals wij mensen dat doen.. Mensen leren door het toepassen van opgedane kennis in de ene context in een andere context. AI maakt dit nu ook mogelijk voor computers en machines. Dus, een computer kon al schaken, maar kan de opgedane kennis en inzichten (straks) ook toepassen in andere situaties. Machine learning is een vorm van AI die (de computer systemen in) machines in staat stelt hun prestaties te verbeteren, zonder tussenkomst van mensen. Algoritmes, die gebruik maken van beschikbare data, worden steeds meer ingezet om bijvoorbeeld voorspellingen te doen over gedrag of wensen van mensen en de technische staat van machines. Ook kunnen algoritmes fraude opsporen of voorspellen. De controller van de toekomst helpt bij het kiezen van het juiste algoritme, de kwaliteit en beschikbaarheid van de gebruikte data en de statistische validatie. De controller combineert zijn kennis van de business, (bedrijfs)processen, data en risico. De controller kan AI inzetten om de eigen kennis te complementeren.

Miller en Bui (2017), plotten werkzaamheden op de as van fysiek werk en advieswerk en op de as van kritisch denken en gestandaardiseerd werk. Op basis hiervan bepalen zij welke banen door automatisering onder druk (komen te) staan. Controllers zitten met hun adviserende rol met een focus op kritisch meedenken, in het gunstige deel van het kwadrant. Gebruik van statistiek en data management wordt dus steeds belangrijker voor de controller. Hiermee levert de controller een bijdrage aan de beheersbaarheid van automatisering en het succesvol toepassen van AI beheersbaar.

Als afsluiting krijgen we een oefening in het opschonen van een dataset en het optimaal krijgen van een lineair regressie model.

Hiermee krijgt de ochtend een leuk (ja, echt!) einde. Op naar een high tea!

Zondag

Het is zondag en dat betekent een vrije dag voor de studenten. Tijd om te genieten van al het moois dat Londen te bieden heeft. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Een groep mannelijke studenten kiest voor een high-tea in een met bloemen en theepotjes versierd restaurant, inclusief chocolademelk met slagroom en gekleurde spekjes. Er wordt gewinkeld voor het thuisfront, voor de dingen die je mist van thuis en zaken die je in Nederland niet kan krijgen zoals schoenen en tassen (en schoenen en tassen en sch..). Twee studenten beoefen de oud Engelse sport van het hardlopend toeristje slalommen langs de Thames. Een ander onderzoekt de plaatselijke biermarkt en we zien studenten die samen met een gids en een Harry Potter toverstaf op zoek gaan naar de ingang van het ‘ministry of magic’. Kortom, alles wat je van een groep hoog opgeleide professionals mag verwachten. ’s Avonds is er eten en jazz, afgesloten met een klein drankje.

Maandag

Fris en fruitig zitten we maandag aan het ontbijt. We worden in de ochtend verwacht op Brunel University. Deze universiteit richt zich met name op techniek en exacte wetenschappen en is een zogenaamde ‘plateglass’ universiteit, veel jonger dan de Britse  ‘redbrick’ universiteiten uit de negentiende eeuw. We worden ontvangen op de Business School van Brunel en starten met dr. David Sarpong die de sociologische aspecten van (technische) innovatie bespreekt. In dit geval de re-incarnatie van ‘oude’ technologieën, retro-techno, zoals vinyl. Gebruik makend van de Actor Network Theory onderzocht dr. Sarpong het hoe en waarom van deze trend. Het sociale netwerk, onder andere bestaande uit winkels, platenlabels, online (fan) communities en trendsetters, geven samen een ‘nieuwe betekenis’  aan een oude technologie en maken deze onderdeel van hun identiteit. De potentiele impact van deze netwerken is groot door het kunnen inzetten van social media en het Internet of Things. Bedrijven kunnen gebruik maken van deze netwerken door ze te betrekken bij bijvoorbeeld productontwikkeling of open innovatie. Al met al een mooi theoretisch inzicht dat kan helpen bij het begrijpen of inrichten van business modellen en de (sociale) rol van een onderneming.

Van plaatjes naar fintech. Oprichter Karan van start-up Wealthkernel deelt zijn ervaringen en is verrassend nuchter over de term ‘disruptive’. Je ziet iets wat efficiënter of beter kan, daar vind je een oplossing voor en die oplossing kan je op grote schaal uitrollen. Dat laatste maakt het (potentieel) disruptive. Heel eenvoudig. Ook benadrukt hij het verschil tussen een start-up en het beginnen van een bedrijf. De eerste heeft een heel ander risico profiel, kent veel meer onzekerheid en laat zich niet makkelijk sturen op basis van een volledig uitgewerkt business plan. Waarschijnlijk falen acht van de tien start-ups, maar die twee die succesvol zijn kunnen veel geld opleveren. Dit hogere risicoprofiel en de manier waarop start-ups gefund worden (door met name venture capitalist) zorgt voor meer kort-cyclisch ondernemen en een bijna continu tekort aan geld. Tot dat die (data), pot met goud……

Van Brunel gaan we terug naar de City waar we uitgenodigd zijn door Yolt, een start-up van ING. Een collega student staat ons op te wachten bij het ING kantoor in het hart van het zakencentrum van Londen en tussen de voetbaltafels krijgen we het verhaal van Yolt te horen. Banken in Engeland zijn iets minder technisch vooruitstrevend dan in Nederland en dingen die wij als vanzelfsprekend beschouwen (zoals een actueel inzicht in je saldo) zijn in Engeland veel minder gemeengoed. De app van Yolt geeft de Britten inzicht in hun financiën door het integreren van rekeninginformatie van verschillende banken in een app. Yolt helpt mensen hun geld te managen door klanten, op basis van beschikbare betaaldata, inzicht te geven in hun (verwachte) inkomsten en uitgaven. Wanneer deze data verrijkt wordt met bijvoorbeeld achterliggende externe data (wat staat er op je AH bon), ontstaat er een veelvoud aan mogelijkheden tot het creëren van klantwaarde. ING acteert voor Yolt als een soort venture capitalist en verschaft Yolt nieuwe middelen wanneer bepaalde criteria worden behaald. Yolt werkt volgens de Agile/Scrum methode en kan vaak gebruik maken van de aanwezige kennis binnen het ING concern. Ondanks dat ook Yolt kort-cyclisch werkt, is er een duidelijke lange termijn visie en strategie die richting geeft aan haar activiteiten. Die langere termijn? Data, data en data……

De dag wordt afgesloten met voetbal (Arsenal), musical (Les Miserables) en wederom een klein drankje. Morgen naar de IFRS Foundation. Staan musical- of voetbalspelers eigenlijk op de balans?

 

Contact