Nalaten aan Nyenrode

Alumni en het opnemen van Nyenrode als goed doel in het testament

30 augustus 2017

Tanja Visser, directeur van Stichting Nyenrode Fonds: “De makkelijkste manier om na te laten aan Nyenrode is door het opnemen van Stichting Nyenrode Fonds in je testament. De missie van Stichting Nyenrode Fonds is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Als fonds stellen we geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Bij het heden kun je denken aan investeren in de kwaliteit van het onderwijs en in de faciliteiten die we als instituut hebben. Ook dragen we bij aan de toekomst door scholarships mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.”

“Bij nalaten aan Stichting Nyenrode Fonds kun je bijvoorbeeld denken aan een bepaald geldbedrag, een legaat. Of je kunt ervoor kiezen om een bepaald percentage van je erfenis aan Nyenrode te doneren. Een deel van de alumni heeft geen kinderen, weinig familie of heeft daar niet zoveel gevoel bij. Anderen hebben wel kinderen en veel familie maar denken er toch over een deel van hun erfenis te kunnen afstaan aan een goed doel als Nyenrode. Dat is een manier om aan te geven welke rol Nyenrode voor hen heeft gespeeld en nog steeds speelt.”

Zelf aanmerken
“Je kunt bij Nyenrode zelf aangeven waar je je nalatenschap voor zou willen bestemmen. Denk bijvoorbeeld aan behoud van het erfgoed, aan het financieren van onderzoek, aan investeringen in de huidige onderwijsfaciliteiten of aan scholarships voor toekomstig talent dat zelf niet de financiële middelen heeft om hier te komen studeren. Zo kun je iemand de kans bieden die je zelf ook hebt gehad. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de continuïteit van Nyenrode in de toekomst gewaarborgd is.”

Geen erfbelasting
“Nalaten aan Nyenrode is fiscaal aantrekkelijk omdat we als Stichting Nyenrode Fonds de ANBI-status hebben. Daardoor hoeven we geen erfbelasting te betalen en zo komt het geld voor 100% ten goede aan het fonds en aan het doel waaraan je het wilt besteden. Als je geen doel hebt aangemerkt, zullen wij als fonds een goede bestemming vinden. De overheadkosten van het fonds zijn erg laag, omdat we het geld dat binnenkomt via donaties bijna geheel kunnen besteden aan projecten."

Testamentcheck
“Voor geïnteresseerden in nalaten aan Nyenrode kunnen we een check van hun huidige testament laten uitvoeren door een notaris. Dan toetst een notaris of het testament nog voldoet aan je wensen en nog actueel is, en bijvoorbeeld of zaken eventueel fiscaal aantrekkelijker geregeld kunnen worden.”

Op de hoogte blijven
“Er zijn misschien alumni die zelf al op het idee zijn gekomen om een deel van hun nalatenschap aan Nyenrode te doneren, zonder dat wij daar van weten. Dan zouden we dat graag van hen horen, zodat we hen net als de andere donateurs op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen van het fonds.”

Mocht je geïnteresseerd zijn om meer te weten over nalaten aan Nyenrode, neem dan contact op met Tanja Visser via 0346-295 997/06 - 657 553 424 of t.visser@nyenrode.nl voor een persoonlijk gesprek op kantoor of bij je thuis.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.