Nyenrode Customized Solutions

“De oplossing is meestal niet meer een programma dat al op de plank ligt.”

30 augustus 2017

“Vergeleken met vroeger zijn de vraagstellingen waarmee bedrijven ons benaderen minder eenduidig geworden”, vertelt Prof. Dr. Leen Paape, Dean Executive Education. “Toen was het antwoord op een vraag van een organisatie vaak om een bestaand open programma, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, aan te passen aan de specifieke context van het bedrijf.”
 
Drs. Erwin Hollestelle, programma-directeur Customized Solutions, beaamt dat. Hij begon in december 2015 in zijn huidige functie. Volgens Hollestelle werken tegenwoordig bij alle grote organisaties leer- en ontwikkelspecialisten. “De relatief eenvoudige leervragen pakt men hierdoor al snel zelf op. De vragen waar organisaties nu hulp bij nodig hebben, zijn met name de complexere vraagstukken.”


“Naast de toenemende complexiteit van vraagstukken, neemt ook de snelheid van veranderingen binnen organisaties toe, onder druk van innovaties, ICT en technologie. Beide ontwikkelingen lopen door elkaar heen en maken dat organisaties continu bezig moeten zijn met uitdagingen in het hier en nu, hoe zij verder willen in de toekomst en wat dat bijvoorbeeld betekent voor werknemers en voor leiderschap.”

Onderzoek naar het echte probleem
Leen Paape vult aan: “Er is veel meer behoefte aan onderzoek naar wat nu het echte probleem is waar de organisatie mee worstelt. Dan is de oplossing voor de klant meestal niet een standaard programma dat business schools al op de plank hebben liggen. Die kwesties vragen om maatwerk.”

“Om het probleem van een bedrijf goed te kunnen doorgronden, moet je tegenwoordig van veel markten thuis zijn en bij uiteenlopende onderwerpen een goede gesprekspartner zijn. Die gesprekken vinden plaats tot in de boardroom. Daarom willen wij onze consultative skills verder versterken. Van oudsher waren de HR- en L&D-managers in organisaties onze natuurlijke points of entry. Dat is aan het veranderen. De lijnmanagers in de organisatie ervaren de problemen immers zelf aan den lijve en zij kunnen vaak dus veel beter vertellen hoe het echt gaat.”

Erwin
Hollestelle: “Bij corporate bedrijven hebben de managers tegenwoordig allemaal een gedegen opleiding genoten. Om hun vraagstukken te lijf te gaan, is dan ook niet meer alleen behoefte aan cognitieve bedrijfskundige kennis. Er is juist meer vraag naar ‘bewustzijnsontwikkeling’ en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Door het werk van Customized Solutions loopt co-creatie als de rode draad. We werken samen aan een systeem van leren en ontwikkelen. Dat doen we niet alleen met de leerspecialisten bij de klant, maar ook met de deelnemers, hun leidinggevende en de leidinggevende daarboven.”

“Om aan te sluiten bij de veranderende vraag uit de markt, moeten we ons aanbod ook aanpassen”, stelt Leen Paape. “Ons werk kent steeds meer consultancy-elementen en dus hebben we meer dan in het verleden bijvoorbeeld mensen nodig die aan productontwikkeling doen.”

Veranderingen in het hier en nu
“Doordat we organisaties ondersteunen bij veranderingen in het hier en nu, moeten we gedurende een traject weleens concluderen dat je soms ook een stap terug moet zetten. Dat hoort nu eenmaal bij organisch veranderen. Daar zijn veel van onze opdrachtgevers maar ook wijzelf nog niet helemaal aan gewend. Toch kan dat soms niet anders. Het is noodzakelijk om de vaak complexe vraagstukken van onze tijd met klanten op te lossen en past ook bij de manier van werken van deze tijd.”

“Bij onze trajecten om complexe problemen te lijf te gaan, zijn de te maken kosten en mensuren dus vooraf soms niet precies in te schatten”, erkent Leen Paape. “We kunnen immers op basis van voortschrijdend inzicht gedurende de looptijd van een traject tot de conclusie komen dat meer van het één of juist meer van het ander nodig is. Indien gewenst kunnen we ook een beroep op mensen van buiten Nyenrode en op bedrijven waar we mee samenwerken. Dat gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak met de klant.”

Lees meer over de Customized Solutions van Nyenrode

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis om leiders en professionals te helpen tijdens de coronacrisis. Abonneer je op L.E.S. in crisis.