(Hoge) Rekening-courant met de B.V.

In het kort

 • Breukelen
 • 6 oktober 2020
 • 16.00 - 19.30 uur
 • 3 uur
 • 1 class
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

(Hoge) Rekening-courant met de B.V.

Bij een omvangrijke rekeningcourantschuld tussen de directeur-aandeelhouder (dga) en zijn BV is het zinvol om actief en tijdig onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit mogelijke (toekomstige) probleem te voorkomen of op te lossen. Waarom? Met name vanwege de vraag of ook een ander dan de dga een vergelijkbare schuld bij de BV zou kunnen opbouwen, en dat tegen dezelfde - veelal  - minimale voorwaarden en waarborgen. Anders geformuleerd: hoe (fiscaal) zakelijk is de schuld van de dga?

Fiscale begrippen zoals bodemloze putleningen, onzakelijke leningen en schijnleningen zijn in dit verband van belang en relevant. Eveneens is van belang het vaststellen van een zakelijk rentepercentage. Welke handvatten kunnen hiervoor gebruikt worden? Fiscaal uit de bocht vliegen kan onder meer leiden tot (fiscale) uitdelingen met als gevolg  een hoge belastingheffing, veelal met boete. Voor de praktijk lastige en weerbarstige problematiek met grote fiscale belangen. En in hoeverre valt dit onder de reikwijdte van de zorgplicht van de adviseur?

De wetgever heeft een wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap) ingediend waardoor geld lenen door de DGA bij hun eigen vennootschap vanaf 2022 leidt tot belasting betalen over leningen die uitstijgen boven € 500.000, eigenwoningschulden zijn hierbij uitgezonderd.

Wat te doen in de tussentijd tot 2022? De bestaand schulden aan de eigen BV kunnen vóór deze datum worden teruggebracht tot maximaal € 500.000. Dit wetsvoorstel kan grote financiële gevolgen hebben voor betrokken partijen. Houders van een aanmerkelijk belang moeten dan mogelijk box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap. Hierbij gaan alle type schulden onder deze regeling vallen, waarbij saldering met vordering niet plaats vindt.  Ook voor rekening-courant posities onder de € 500.000 is het zinvol om de zakelijkheid van het handelen te beoordelen. Omdat ondernemers in het wetsvoorstel drie jaar de tijd krijgen om de rekening-courant positie terug te brengen is het raadzaam om zo vroeg mogelijk hiermee te beginnen en niet af te wachten tot het nieuwe wetsvoorstel in gaat. Het is de vraag hoe en wat daarbij handig is om te doen.

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Gelegenheid om je eigen casus voor te leggen

Inhoud

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De onzakelijke rekening courantschuld
 • het onderscheid tussen kapitaal en leningen
 • het vaststellen van een fiscaal juiste rentevergoeding
 • de reikwijdte van de zorgplicht van de adviseur
 • de rekeningcourantmaatregelen voor schulden tot € 500.000, vanaf € 500.000 en de eigen woning regeling
 • oplossingen voor te hoge rekening-courantschulden  en actiepunten voor de komende jaren