Actualiteiten Vennootschapsbelasting

Breukelen
9 december 2021
1 dag
3 uur
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 349 (kortingsactie)

Actualiteiten Vennootschapbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is de laatste jaren van een overzichtelijke wet uitgegroeid tot een complex geheel. Naast meer algemene bepalingen over bijvoorbeeld de belastingplicht, wordt in de wet aandacht gevraagd voor specifieke regelingen zoals over renteaftrekbeperkingen.  Met de earningsstrippingsmaatregel is daar recentelijk weer een variant aan toegevoegd. Daarnaast kent de wet specifieke regelingen, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Het fiscale eenheidsregime is in 2019 door middel van spoedreparatie aangepast en er wordt op dit moment een nieuwe groepsregeling voorbereid ter vervanging van het fiscale eenheidsregime.

In de wet- en regelgeving en in de jurisprudentie voltrekken zich op verschillende onderwerpen grote ontwikkelingen. Daarmee vraagt de vennootschapsbelasting van degenen die daarmee in meer of mindere mate in aanraking komen, extra aandacht. Met deze actualiteitencursus krijg je een actueel beeld van relevante ontwikkelingen over de vennootschapsbelasting. Daarmee ben je als financial op de hoogte van de stand van zaken en kan je  anticiperen op de tijd na de coronacrisis, als adviseur of voor jouw eigen onderneming.

Tijdens de cursus zullen de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 op het gebied van wetgeving en jurisprudentie de revue passeren. Ook zal aandacht besteed worden aan trends en ontwikkelingen op het belastinggebied. Daarnaast zullen de concrete wetsvoorstellen in het Belastingplan 2021 besproken worden, mede in het licht van de huidige coronacrisis en de periode daarna. Voor het MKB en grotere organisaties een ‘must’ vanwege de grote financiële belangen die daar mee gemoeid zijn.

Professor Bobeldijk gebruikt veel praktijkvoorbeelden om de wet- en regelgeving voor u toegankelijker te maken. Daarbij laat hij graag ruimte om jouw eigen ervaringen en vragen tijdens de cursus in te brengen.

Doelstelling

Tijdens deze cursus krijg je een overzicht van de wijzigingen in de vennootschapsbelasting, in de wet- en regelgeving en in de jurisprudentie die relevant is voor alle ondernemingen. Daarbij wordt gerichte aandacht besteed aan nieuwe wetsbepalingen die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden voor MKB en grotere organisaties. Je hebt een beeld hoe op de ontwikkelingen gereageerd en geanticipeerd kan worden.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met NBA opleidingen.

  • Interactief
  • Praktijkgericht
  • Top sprekers uit de praktijk

Inhoud

Tijdens de cursus zullen de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 op het gebied van wetgeving en jurisprudentie de revue passeren. Ook zal aandacht besteed worden aan trends en ontwikkelingen op het belastinggebied. Daarnaast zullen de concrete wetsvoorstellen in het Belastingplan 2021 besproken worden. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe op deze én komende ontwikkelingen kan worden gereageerd en geanticipeerd.

Voor wie?

Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton

De prijs van deze investering bedraagt: € 349,- (3 PE uren).

Indien je je inschrijft voor drie verdiepingscursussen op Nyenrode Business Universiteit met in totaal 9 PE-punten, ontvang je een korting van €100 op de totaalprijs.