Actualiteiten Vennootschapsbelasting

In het kort

  • Breukelen
  • 1 december 2020
  • 16.00 - 19.30 uur
  • 3 uur
  • 1 class
  • Nederlands
  • € 349 (kortingsactie)

Actualiteiten vennootschapbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is de laatste jaren van een overzichtelijke wet uitgegroeid tot een complex geheel. Naast meer algemene bepalingen over bijvoorbeeld de belastingplicht, wordt in de wet aandacht gevraagd voor specifieke regelingen zoals over renteaftrekbeperkingen.  Met de earningsstrippingsmaatregel is daar recentelijk weer een variant aan toegevoegd. Daarnaast kent de wet specifieke regelingen, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Het fiscale eenheidsregime is in 2019 door middel van spoedreparatie aangepast en er  wordt op dit moment een nieuwe groepsregeling voorbereid ter vervanging van het fiscale eenheidsregime.

In de wet- en regelgeving en in de jurisprudentie voltrekken zich op verschillende onderwerpen grote ontwikkelingen. Daarmee vraagt de vennootschapsbelasting van degenen die daarmee in meer of mindere mate in aanraking komen, extra aandacht. Met deze actualiteitencursus krijgt u een actueel beeld van relevante ontwikkelingen over de vennootschapsbelasting.

Tijdens de cursus zullen de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 op het gebied van wetgeving en jurisprudentie de revue passeren. Ook zal aandacht besteed worden aan trends en ontwikkelingen op het belastinggebied. Daarnaast zullen de concrete wetsvoorstellen  in het Belastingplan 2021 besproken worden. 

De docent zal veel praktijkvoorbeelden gebruiken en er is ook alle ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

  • Interactief
  • Praktijkgericht
  • Top sprekers uit de praktijk

Inhoud

Tijdens de cursus zullen de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 voor de vennootschapsbelasting op het gebied van wetgeving en jurisprudentie de revue passeren. Ook zal aandacht besteed worden aan trends en ontwikkelingen op het belastinggebied. Daarnaast zullen de concrete wetsvoorstellen  in het Belastingplan 2021 besproken worden. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe op deze én komende ontwikkelingen kan worden gereageerd en geanticipeerd.