Collegereeks Bedrijfsvoering voor de overheid

Breukelen
30 januari 2023
6 dagen
van 16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 2.295 (excl. btw)

De wereld is in beweging. Onder andere gevoed door technologische innovaties, demografische veranderingen en politieke verschuivingen groeien overheid, inwoners en bedrijfsleven steeds dichter naar elkaar toe.

Hoe is het mogelijk om in deze snel veranderende wereld een goede strategie te voeren? Hoe kan je als overheidsmanager deze strategie succesvol implementeren? Hoe ga je om met digitalisering, innovatie en transitie? Deze vragen vormen de kern van de masterclass Bedrijfsvoering voor de overheid.

 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk

Wat levert het je op?

 • Je kan op strategisch niveau mee beslissen over de meest actuele aspecten binnen de overheid.
 • Je hebt meer zicht op de laatste ontwikkelingen in sociale vraagstukken, nieuwe organisatievormen, publieke waarden, digitalisering en leiderschap bij de overheid.
 • Je hebt meer inzicht in het speelveld tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners.
 • Je kan binnen jouw organisatie handen en voeten geven aan vernieuwing en transitie.

Wat levert het op voor je organisatie?

 • Je neemt inzichten mee terug over hoe je vanuit de overheid effectief sector-overstijgende partnerships aan kan gaan.
 • Je neemt nieuwe ideeën mee om technologische innovaties te stimuleren binnen de organisatie.
 • Je neemt kennis, kunde en gedrag mee over schakelen tussen traditionele en nieuwe rollen van de publieke manager.
 • Je krijgt handvatten om ethische risico’s preventief te managen binnen de organisatie.

Van wie krijg je college?

Tijdens de collegereeks Bedrijfsvoering voor de overheid geven bekende sprekers uit de wetenschap en de praktijk hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

 • Prof. dr. Zeger van de Wal - Bijzonder Hoogleraar Bestuurskunde Iean Dales Leerstoel
 • dr. Maurits Sanders- Eigenaar PPS Construct & Kerndocent PPS Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. Dr. Paul Frissen- Hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg
 • Prof. dr. Henk Volberda - Director at Amsterdam Centre for Business Innovation
 • Dion Kotteman MBA - Partner bij Gray Matters en eigenaar van Kotteman BV
Lecturer
Sacha Spoor is docent, onderzoeker en organisatieadviseur bij het instituut voor Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement (EIBE) van Nyenrode.
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Wat ga je doen?

In een reeks van 6 colleges krijg je de laatste inzichten en handvatten, zowel vanuit het gezichtspunt van de overheid als vanuit het bedrijfsleven. Deze collegereeks helpt je als manager om nog beter leiding te kunnen geven in een snel veranderende wereld.

Thema's

Tijdens deze collegereeks ga je aan de slag met de volgende thema's:

 • De overheidsmanager van de 21ste eeuw
 • Sociale vraagstukken
 • Kansen voor innovatie bij de overheid
 • De digitale revolutie
 • Publiek- private samenwerking
 • Ethisch leiderschap

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

De collegereeks is voor publieke managers en professionals die op zoek zijn naar de laatste inzichten en handvatten om succesvol leiding te kunnen geven binnen de overheid. Je zoekt verdieping van kennis over aspecten van bedrijfsvoering ter aanvulling van je management- en werkervaring.

Data

Het programma vindt plaats op:

 • 30 januari 2023
 • 6 en 13 februari 2023
 • 6, 13 en 20 maart 2023

De colleges starten om 16.00 uur en eindigen rond 19.30 uur, inclusief een pauze, waarin we een lichte maaltijd aanbieden.

Meld je nu aan

Aanmelden voor de collegereeks Bedrijfsvoering voor de overheid doe je via de aanmeldbutton.  

Heb je nog vragen? Onze programma-coördinator beantwoordt ze graag.

Wat zijn de kosten?

De investering voor de collegereekss Bedrijfsvoering voor de overheid is € 2.295,- per persoon (exclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en een lichte maaltijd. Je ontvangt een deelnamecertificaat. 

Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk per e-mail tot 4 weken voor de aanvangsdatum. Na die datum ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.