Collegereeks Digitale Business Ecosystemen

Breukelen
7 dagen
15.00 - 19.45 uur
Nederlands
€ 2995.- (excl. btw)

Veel bedrijven en overheidsorganisaties zien zich genoodzaakt om zich te heroriënteren op hun strategische positie en rol binnen digitale business ecosystemen.  

Deelname in een digitaal business ecosysteem brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Binnen een ecosysteem kunnen organisaties elkaars partner zijn, terwijl ze ook elkaars concurrent kunnen zijn. Hierdoor komen verschillende vragen naar voren, zoals: Hoe ontwikkel je een digitale business ecosysteem strategie? Op welke wijze bestuur je een digitaal business ecosysteem waarin verschillende bedrijven en organisaties samenwerken? Hoe ontwikkel je als bedrijf of organisatie een waardevol businessmodel?

In zeven bijeenkomsten presenteert Nyenrode Business Universiteit en het Digital Ecosystems Institute theorie en praktijk over de vorming en toepassing van digitale business ecosystemen. In de collegereeks worden diverse invalshoeken van het werken in ecosystemen toegelicht. Hierbij staat de organisatie centraal en wordt de verbinding gelegd naar de waarde van digitale platformen. Bij digitale platformen staat de functionaliteit centraal en niet de inhoudelijke techniek. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we theorie af met actuele cases van diverse bedrijven en organisaties.

Het doel van de collegereeks is het creëren van meer inzicht in de werking van digitale business ecosystemen en de impact die dit veroorzaakt binnen een organisatie.

 • Verbetert jouw positie in de markt
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Concreet en toepasbaar

Wat levert het je op?

 • Je hebt kennis van de basisprincipes van ecologische systemen en systeemdenken in de context van digitale ecosystemen.
 • Je hebt inzicht in de methoden en frameworks en de toepasbaarheid ervan binnen jouw organisatie.
 • Je hebt handvatten om andere disciplines binnen jouw organisatie hierin mee te nemen. 
 • Je hebt inzicht in organisatorische impact en consequenties en hoe je hierop kan inspelen.
 • Je hebt inzicht in de laatste ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen in de toekomst.

Wat levert het op voor je organisatie?

Je krijgt meer inzicht in de samenhang van digitale ecosystemen. De opzet van de collegereeks resulteert in een effectieve en gerichte aanpak voor de besturing van digitale ecosystemen.

 

We bieden dit programma aan in samenwerking met het Digitale Ecosystemen Instituut.

Van wie krijg je college?

Tijdens de collegereeks Digitale Business Ecosystemen geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Hoogleraren en experts

 • Prof. dr. ir. Gerda van Dijk - Publiek Leiderschap en directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership aan Vrije Universiteit, Amsterdam
 • Dr. Slinger Jansen Rooijakkers - assistent professor bij Department of Information and Computer Science op de Universiteit Utrecht
 • Ir. Carrie Carrasco -  Director bij Red Hat
 • Vincent Habers (Min I&W) en Ronald Dudycz (KPN)
 • Peter Rake - programmamanager 5Groningen
 • John Lin – digital platform evangelist
Visiting fellow
Bart van der Linden is Visiting Fellow aan Nyenrode Business Universiteit binnen het Center for Entrepreneurship, Governance and Stewardship.
Albert Plugge
Hoogleraar
Binnen zijn leerstoel doet Plugge onderzoek naar de transformatie van bedrijven in hun uitdaging zowel bedrijfsdoelstellingen te realiseren als te voldoen aan ESG Regelgeving. Hierbij vormen de afhankelijkheden tussen bedrijven en hun ketenpartners een ecosysteem waarin partijen elkaar beïnvloeden. Het toepassen van digitale innovaties biedt bedrijven de mogelijkheid het transformatieproces te ondersteunen door het verzamelen, analyseren en rapporteren van ESG informatie binnen het ecosysteem.
Rob Blomme
Hoogleraar
Robert Jan Blomme is hoogleraar Organisatiegedrag. Zijn onderzoek betreft psychologische, sociologische, humanistische en institutionele aspecten van organisatiegedrag en -ontwikkeling.
Hoogleraar
Wat Désiréé van Gorp drijft, is een combinatie van onderwijs, onderzoek, het werken met bedrijven en de interactie met studenten. Haar missie: een bijdrage leveren aan de vorming van verantwoordelijke leiders.
Hoogleraar
Henk Kievit is hoogleraar Ondernemerschap en Ecosystemen aan Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Edgar Karssing is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.

Wat ga je doen?

In de collegereeks Digitale Business Ecosystemen komen de volgende thema's aan bod.

Thema's:

 • Module 1: Ecosysteem denken
 • Module 2: Introductie digitale business ecosysteem (positionering, principes, rollen en verantwoordelijkheden)
 • Module 3: Ontwikkeling en impact van een ecosysteem strategie
 • Module 4: Samenwerken in (digitale) ecosystemen
 • Module 5: Waarde van software platformen als aanjager van ecosystemen
 • Module 6: Governance en afhankelijkheden binnen (digitale) ecosystemen
 • Module 7: Ethiek in ecosystemen

In de module worden diverse handvaten (modellen, frameworks) aangeboden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Voor wie?

Als senior manager, bestuurder of partner manager ben je vanuit een bedrijf of overheidsorganisatie betrokken bij het ontwikkelen en inrichten van een digitale ecosysteem strategie en focus je op samenwerken met bedrijven en organisatie in een netwerkverband. Digitalisering is een rode draad door de samenwerkingsverbanden heen.

Data en tijden

Meld je nu aan

Aanmelden voor de collegereeks Digitale Business Ecosystemen doe je via de aanmeldbutton.

Heb je nog andere vragen? Onze programma-manager beantwoordt deze graag.

Wat is de investering?

De investering voor de collegereeks Digitale Business Ecosystemen is € 2.995,- per persoon (exclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en een lichte maaltijd. Je ontvangt een deelnamecertificaat. 

Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk per e-mail tot 4 weken voor de aanvangsdatum. Na die datum ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.