Cultuur en Gedrag bij financieel toezicht

Breukelen
1 dag
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 395
3 uren

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar mensen samenwerken ontstaat cultuur. Het lijken twee uitspraken die niets met elkaar te maken hebben maar niets is minder waar. Cultuur is het geheel van (vaak ongeschreven) gedragsregels die ontstaat zodra mensen met elkaar een doel proberen te bereiken. Een cultuur is daarmee een zeer functioneel begrip, het helpt mensen samen te werken. Kennis hebben van wat cultuur is, hoe deze ontstaat en ingezet kan worden en hoe culturen (niet) veranderd kunnen worden zal de financieel professional helpen om bedrijfsprocessen doelmatig te optimaliseren.

Voor accountants is bij een assurance opdracht het verkrijgen van kennis van het menselijk handelen (oftewel cultuur en gedrag) binnen onderdelen van de controlestandaarden opgenomen (bv. Standaard 315, paragraaf 14). Dat dit thema actueel is blijkt wel uit het feit dat de NBA op 8 februari 2022 de Praktijkhandreiking 1148 uitbracht met als titel ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. De aanname bij deze Praktijkhandreiking is dat een ‘goede’ cultuur kan leiden tot een kleinere kans op (materiële) fouten en op fraude.
Toch zitten er ook bij de beoordeling van de cultuur risico’s, want hoe objectief is deze beoordeling en zit er ook het kwantificeren van cultuur niet ook een risico. Kortom het kunnen beoordelen en beïnvloeden van de cultuur biedt handvatten, maar dient wel met beleid te worden ingezet.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus heeft u gedegen zicht op de relevantie van cultuur en gedrag bij financieel toezicht. De doelstelling van de cursus is om financiële professionals kennis te laten maken met inzichten uit de psychologische wetenschap die hen in staat stellen een cultuur in de organisatie sneller te doorgronden en bij te sturen. U leert hoe een cultuur ontstaat, hoe leiderschap ondersteunt kan worden door de juiste cultuur en wat noodzakelijke ingrediënten zijn om een cultuur te veranderen.

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Kennismaking inzichten uit de psychologische wetenschap

Wat staat er centraal?

De cursus brengt deelnemers op een interactieve manier op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. We gebruiken daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van financiële professionals.

Spreker

 • dr A. Wismeijer is Psycholoog, docent aan Tilburg University en Nyenrode Business Universiteit.

Inhoud

De cursus brengt deelnemers op een interactieve manier op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. We gebruiken daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van financiële professionals.

Inleiding

 • waarom moet over cultuur gesproken worden? Is een professional gevoelig voor cultuur? Winst is toch winst, en regels zijn toch regels? Hard versus soft controls, allebei samen of kijken naar de harde (empirische) kant van soft controls?
 • Spanningsveld tussen de mens en zijn professionele rol. Een professional is in de eerste plaats een  mens, en dus gevoelig voor omgeving en cultuur.
 • Sterke kanten koesteren, om zwakke kanten heenwerken.

Wat is cultuur

 • Formele (psychologische) definitie + voorbeelden
 • Van de cultuur van een land, naar een generatie, naar een bedrijf, naar een afdeling, naar een team
 • Manifestaties van een cultuur: iedere groep mensen heeft zijn eigen kralenkettingen
 • Wie moet zich aanpassen? De host die nieuwe leden opneemt (de organisatie die zich vormt naar jouw kleuren/persoonlijkheid/competenties of in analogie ‘de autochtonen’) of de nieuwe leden (jij als nieuwe medewerker of in analogie ‘de allochtonen’). Voorbeelden van succesvolle integratie en wat betekent dat voor het bedrijfsleven.

De omgeving en jij

 • De interactie tussen je culturele omgeving en jij: je vormt en wordt gevormd
 • Pas je naadloos in iedere omgeving? Person-environment fit (P-E fit).
 • Wanneer word je stressvolle werk echt stressvol? De rol van gepercipieerde draaglast en draagkracht als bepalers van de mate van uitdaging in je werk. Stress is leuk en uitdagend totdat het stressvol wordt.
 • Voorbeeld P-E fit in de praktijk: risicoaversie als persoonlijkheidseigenschap en als onderdeel van professionele vorming en baankeuze. 

Cultuuromslag

 • Iiedere organisatie kent fasen met een bijbehorende cultuur
 • (P-E fit) in dynamisch perspectief: welke fase prikkelt jou het meest en doet een beroep op je sterke kanten?
 • Wanneer het roer wordt omgegooid, kun jij dan mee en wat is daar voor nodig? Bijv. de transitie van transactie- en rapportagegerichte financieel professional tot zakenpartner.

Voor wie?

Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton.

Wat zijn de kosten?

De investering voor deze cursus is € 395,- (exclusief btw) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-uren.