Data Analyse in het Accountantswerk

In het kort

 • Breukelen
 • 18 november 2020
 • 16.00 - 19.30 uur
 • 3 uur
 • 1 class
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

Data analyse in het Accountantsvak

In een efficiënte en kwaliteitsgerichte controlepraktijk ontkom je niet meer aan data-analyse. Niet alleen de hoeveelheid data waarover controllers, financieel managers, internal auditors en accountants kunnen beschikken neemt explosief toe, ook het aantal tools en technieken dat door steeds meer aanbieders in de markt wordt gezet.

Wat zeggen al die ingewikkelde termen? Wat heb je nodig om een bepaalde techniek te kunnen hanteren en wat kun je met de resultaten? Controleren is toetsen aan een norm en alle vormen van data analyse zijn te kenmerken door na te gaan waar die norm zich bevindt, of, bij gebrek aan bruikbare norm, hoe die norm wordt gemaakt. Het hele landschap van de data analyse bij de gegevensgerichte controle wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt. Met dit inzicht kan een controleur beslissen hoe en in welke mate data analyse ingezet kan worden om te komen tot voldoende en geschikte controle informatie. Want uiteindelijk gaat het om de vraag of en hoe dat analyse assurance oplevert. 

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers vanuit de praktijk

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • NBA Handreiking 1141
 • Integrale controle
 • Steekproefcontrole
 • Plausibiliteitscontrole
 • Uitschieters en -bijters
 • Quasi normen
 • Fouten van de eerste en fouten van de tweede soort
 • Verbandscontrole
 • Cijferanalyse
 • Modelbouw
 • Representativiteit
 • Algorithmen