De invloed van de firma-cultuur | P.O. Assurance

Breukelen
16 november 2022
3 dagen
9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Nederlands
€ 1790,-

Mensen baseren hun professionele gedrag primair op de betekenis die ze hechten aan alledaagse gebeurtenissen in hun directe sociale omgeving. Bewust of onbewust laten ook accountants zich mede leiden door de boodschappen die ze denken te ontvangen over wat écht gewaardeerd wordt in de firma of het controleteam. Juist de gewone gang van zaken en de alledaagse werkzaamheden spelen een belangrijke rol in het sturen (of normeren) van professioneel gedrag - en daarmee de kwaliteit van accountantscontrole.

Als drijvende kracht van gedrag laat cultuur zich definiëren als een dominant patroon van signalen, afgegeven door een complex netwerk van formele, informele en impliciete gebruiken, regels en beleidsbeslissingen in de gehele organisatie. Gedrag in organisaties wordt dus grotendeels gedreven door een continu proces waarin je deze patronen en signalen interpreteert en samen met je collega’s van een gezamenlijke sociale betekenis voorziet. Organisatiecultuur richt zich daarmee op de context (in plaats van alleen op individuele accountants binnen die context) en op gedeelde ervaringen. Mensen baseren hun gedrag primair op de boodschappen die zij denken te ontvangen over datgene wat echt gewaardeerd wordt binnen een organisatie.

JE KRIJGT ANTWOORDEN OP VRAGEN ZOALS

  • Vormt de firma-cultuur een vruchtbare bodem voor goed auditwerk?
  • Stellen de accountantsorganisatie en de context binnen het team de individuele accountants en medewerkers instaat het gewenste gedrag ook daadwerkelijk te vertonen?
  • Waar biedt de cultuur in de firma en de auditteams vruchtbare grond voor professioneel gedrag en kwaliteitsborging voor bestendig succes?
  • En waar (nog) niet? Waar gaat het goed, waar kan het beter?

Data 3-daagse training: woensdag 16 november 2022, woensdag 30 november 2022 en woensdag 14 december 2022.

Klik hier om je aan te melden

Zijn er nog geen nieuwe data beschikbaar voor de training die jij wilt volgen of is de training die jij wilt volgen vol? Stuur dan een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl. Zodra de data gepland zijn en/of er een plek vrij komt, word je door ons geïnformeerd. 

Alle trainingen vinden in een fysieke setting op Nyenrode Breukelen plaats. Mocht een training in fysieke vorm toch niet mogelijk blijken, dan worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht.

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).

Trainers

Hoogleraar
Edgar is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.

In drie dagen leer je cultuur te duiden en de invloed ervan op goed werk te analyseren (binnen de firma en het team waarin je werkt), ervaar je de kracht en keerzijde van het sturen op een kwaliteitsgerichte cultuur, en leer je effectief vanuit je professionele en persoonlijke waarden om te gaan met culturele dilemma’s in je directe werkomgeving. Je gaat aan de slag met het sturen op cultuur en gedrag in de audit, maakt een analyse van jouw eigen firma- en teamcultuur, leert meer over cultuurverandering in de praktijk en de filosofie van organisatiecultuur.

Klik hier om je aan te melden