Evalueren van steekproeven

In het kort

  • Breukelen
  • 8 december 2020
  • 16.00 - 19.30 uur
  • 3 uur
  • 1 Class
  • Nederlands
  • € 349 (kortingsactie)

Evalueren van steekproeven

Om een accountantscontrole economisch efficiënt uit te voeren en toch de vereiste betrouwbaarheid te kunnen behouden, wordt vaak gewerkt met een steekproef. In deze cursus wordt behandeld hoe je een steekproef evalueert met inachtneming van de Richtlijnen (NV COS).

Geldsteekproeven worden vaak zo opgezet dat de te controleren populatie alleen kan worden goedgekeurd wanneer geen enkele fout wordt aangetroffen. Van te voren rekening houden met fouten leidt tot veel extra werk dat achteraf nog steeds te weinig kan zijn of juist overbodig veel. Het is daarom van belang om een methodologie te hebben die aangeeft hoe te handelen bij het vinden van fouten. Bij een uitkomst van een steekproef zijn eigenlijk maar drie opties: goedkeuren, een correctie voorstellen, een correctie eisen om daarna te kunnen goedkeuren, of de werkzaamheden uitbreiden. 

Die strategie laat ook zien hoe het isoleren van aangetroffen fouten helpt bij het verbeteren van de populatie maar niet noodzakelijk bij de uitkomsten van de evaluatie. In de praktijk blijkt vaak dat ook wanneer een populatie fouten bevat, de effectieve en meest efficiënte aanpak is om eerst een steekproef op te zetten die alleen bij 0 fouten tot goedkeuring leidt om daarna de steekproef uit te breiden om het noodzakelijke correctiebedrag te kunnen schatten.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan een methode uit de industriële kwaliteitscontrole om afgekeurde populaties zo snel mogelijk tot een aanvaardbare kwaliteit op te schonen.

  • Interactief
  • Praktijkgericht
  • Top sprekers uit de praktijk