Fiscale Eenheid (vennootschapsbelasting)

Breukelen
Voorjaar 2022
3 uur
3 uur
16.00 - 19.00 uur
Nederlands
€ 349

Bij voeging van rechtspersonen in een fiscale eenheid worden juridische entiteiten in fiscale zin als één belastingplichtige behandeld.  Dit fenomeen kom je in de praktijk veelvuldig tegen vanwege de fiscale voordelen die daarmee behaald kunnen worden. Er zijn enkele parallellen te onderkennen met het consolideren van groepsmaatschappijen, maar inhoudelijk is met het regime van de fiscale eenheid sprake van een compleet andere wereld. 

Fiscale eenheidsregime

Het huidige fiscale eenheidsregime is niet eenvoudig en kent veel aandachtspunten. Er wordt bijvoorbeeld te vaak op de automatische piloot een fiscale eenheid aangevraagd. Maar er zijn meerdere situaties waarin dat onverstandig is en direct tot belastingheffing leidt. Na deze cursus weet je bijvoorbeeld wanneer je juist wél of juist géén fiscale eenheid moet aanvragen. Ook de verliesverrekening en aansprakelijkheidsbepalingen zijn belangrijk en krijgen aandacht. Tevens wordt aandacht besteed aan de voor de jaarrekening belangrijke attentiepunten. 

 • Interactief en praktijkgericht
 • Theoretische context
 • Gelegenheid om een eigen casus voor te leggen

Complexe regelgeving

Een belangrijke ontwikkeling is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2018, waarin werd beslist dat de gecombineerde toepassing van het fiscale eenheidsregime en een renteaftrekbeperking in strijd was met het EU-recht. Dit was aanleiding voor spoedreparatie. Daardoor is de regelgeving nog complexer geworden. Bovendien is aangekondigd dat er een nieuw concernregime gaat komen ter vervanging van de huidige fiscale eenheid. Aan zowel de spoedreparatiemaatregelen als de contouren van de nieuwe groepsregeling zal in deze cursus aandacht worden besteed. 

Wat levert het je op?

 • Een duidelijke uitleg over complexe regelgeving.
 • Inzicht in aandachtspunten, valkuilen en actuele ontwikkelingen met betrekking tot fiscale eenheid.
 • Tijdens de cursus ga je aan de slag met je eigen business case.

Tijdens deze cursus word je begeleid door Arco Bobeldijk. Arco Bobeldijk is Tax partner bij Loyens & Loeff NV en hoogleraar vennootschapsbelasting bij Nyenrode Business Universiteit. 

De docent zal veel praktijkvoorbeelden gebruiken en er is alle ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Inhoud

Tijdens de cursus haken we in op aandachtspunten, valkuilen en actuele ontwikkelingen met betrekking tot de fiscale eenheid. Aan de orde komen:

  • Voorwaarden van het fiscale eenheid eenheidsregime
  • Gevolgen totstandkoming fiscale eenheid
  • Gevolgen verbreking fiscale eenheid
  • Conclusie van de A-G en van het Europese Hof van Justitie 2018
  • Per-elementbenadering in het huidige fiscale eenheidsregime (huidige regeling)
  • Verliesverrekening
  • Voorkoming verliesverdamping
  • Fiscale optimalisatie
  • Aansprakelijkheden
  • Financiering en fiscale eenheid (overnameholdingproblematiek) 
  • De stand van zaken van de internetconsultatie
  • De contouren van de nieuwe groepsregeling (toekomstige regeling)
  • Recente jurisprudentie 

  Voor wie?

  Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

  Aanmelden

  Aanmelden kan via de online aanmeldbutton.

  Wat is de investering?

  De investering voor deze cursus is € 349,- (exclusief btw) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-punten.