Grensverkenning in Cultuur en Gedrag van het Accountantsberoep

In het kort

 • Breukelen
 • 30 november 2020
 • 16.00 - 19.30 uur
 • 3 uur
 • 1 class
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

Grensverkenning in cultuur en gedrag voor het accountantsberoep

Integriteit en gedrag voor het accountantsberoep

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar mensen samenwerken ontstaat cultuur. Het lijken twee uitspraken die niets met elkaar te maken hebben maar niets is minder waar. Cultuur is het geheel van (vaak ongeschreven) gedragsregels dat ontstaat zodra mensen met elkaar een doel proberen te bereiken. Een cultuur is daarmee een zeer functioneel begrip, het helpt mensen samen te werken. Kennis hebben van wat cultuur is, hoe deze ontstaat en ingezet kan worden en hoe culturen (niet) veranderd kunnen worden, zal de financieel professional helpen om bedrijfsprocessen doelmatig te optimaliseren. Naast deze positieve invalshoek kan cultuur binnen een bedrijf ook een voedingsbodem zijn voor non-compliant en niet-integer gedrag. Hoe herken je dit gedrag als accountant en hoe kun je hier op de juiste wijze mee omgaan?

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers uit de praktijk

Inhoud

Aan de orde komt:

 • Waarom moet over cultuur gesproken worden?
 • Is een professional gevoelig voor cultuur?
 • Winst is toch winst, en regels zijn toch regels? Hard versus soft controls, allebei samen of kijken naar de harde (empirische) kant van soft controls?
 • Spanningsveld tussen de mens en zijn professionele rol. Een professional is in de eerste plaats een mens, en dus gevoelig voor omgeving en cultuur.
 • Sterke kanten koesteren, om zwakke kanten heenwerken.Wat is cultuur?

   

  Wat is cultuur?

 • Formele (psychologische) definitie + voorbeelden.
 • Van de cultuur van een land, naar een generatie, naar een bedrijf, naar een afdeling, naar een team
 • Manifestaties van een cultuur: iedere groep mensen heeft zijn eigen kralenkettingen
 • Wie moet zich aanpassen? De host die nieuwe leden opneemt (de organisatie die zich vormt naar jouw kleuren/persoonlijkheid/competenties of in analogie ‘de autochtonen’) of de nieuwe leden (jij als nieuwe medewerker of in analogie ‘de allochtonen’).
 • Wat betekent dat voor het bedrijfsleven?

   

  De omgeving en jij

 • De interactie tussen je culturele omgeving en jij: je vormt en wordt gevormd
 • Pas je naadloos in iedere omgeving? Person-environment fit (P-E fit).
 • Wanneer wordt je stressvolle werk echt stressvol? De rol van gepercipieerde draaglast en draagkracht als bepalers van de mate van uitdaging in je werk. Stress is leuk en uitdagend totdat het stressvol wordt.
 • Voorbeeld P-E fit in de praktijk: risicoaversie als persoonlijkheidseigenschap en als onderdeel van professionele vorming en baankeuze.

   

  Cultuuromslag

 • Iedere organisatie kent fasen met een bijbehorende cultuur
 • (P-E fit) in dynamisch perspectief: welke fase prikkelt jou het meest en doet een beroep op je sterke  kanten?
 • Wanneer het roer wordt omgegooid, kun jij dan mee en wat is daar voor nodig? Bijv. de transitie van transactie- en rapportagegerichte financieel professional tot zakenpartner