Herinvesteringsreserve en ander uitstel van belastingheffing vanwege de Corona-crisis

In het kort

 • Breukelen
 • 15 december 2020
 • 16.00 - 19.00 uur
 • 3 uur
 • 1
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

Herinvestering en ander uitstel van belastingheffing vanwege  de Corona crisis.

Het ging de laatste jaren goed met ondernemend Nederland. De jaren van de financiële en vastgoedcrisis liggen al weer enige tijd achter ons. Dat betekende fiscaal meer winsten en dus ook meer belastingheffing. Onderneming hebben evenwel verschillende mogelijkheden om de belastbare winst van een onderneming te beïnvloeden. En bovendien hoeft niet elke winst direct tot belastingheffing te leiden.  De wetgever staat namelijk onder voorwaarden uitstel van belastingheffing toe door winsten te laten doteren aan de herinvesteringsreserve. Het is de vraag welke voorwaarden daaraan worden gesteld, en welke invulling de Hoge Raad hier verder aan gegeven heeft?

Naast de herinvesteringsreserve staat de Hoge Raad ook op grond van de ruilarresten uitstel van belastingheffing toe. Voor welke situaties is deze mogelijkheid bedoeld? En wat betekent het dat de ruilarresten naast de herinvesteringsreserve kunnen bestaan? Binnen het gegeven kader is het vervolgens de vraag wat toepassing concreet betekent voor de praktijk.

Door de Corona-crisis ziet de wereld er vanaf 2020 geheel anders uit. Verwachtingen, kansen en mogelijkheden moeten rigoureus worden bijgesteld. Het is de vraag wat dat fiscaal betekent. Hoe kan door de toerekening van baten en lasten de fiscale schade worden beperkt? En welke kansen en bedreigingen ontstaan door de fiscale wet- en regelgeving, bijvoorbeeld vanwege dreigende verliesverdamping? Het is voor ondernemers zeker niet wenselijk om in elk jaar fiscale verliezen op te voeren. Het is dan ook de vraag welke ruimte ondernemers binnen de bestaande kaders hebben om sturing te geven aan de fiscale winstbepaling in de tijd. Sinds de Corona-crisis is een goed begrip van de mogelijkheden én onmogelijkheden daarvan nog belangrijker dan voorheen.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus  heb je zicht de herinvesteringsreserve en  diverse andere mogelijkheden van belastinguitstel. Daarbij kan je ook benoemen welke voorwaarden daarbij gelden. Bovendien kan je binnen de bestaande kaders mogelijkheden en onmogelijkheden benoemen van het beïnvloeden van de fiscaal belastbare winst vanwege de Corona-crisis.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met NBA opleidingen.

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers uit de praktijk

Inhoud

Tijdens de cursus wordt gerichte aandacht besteed aan de herinvesteringsreserve en de ruilarresten. De onderwerpen die aan bod komen:

 • Invloed op de winstbepaling.
 • Het fiscale begrip bedrijfsmiddel.
 • Inhoud van de regeling van de herinvesteringsreserve. - Randvoorwaarden die daarbij gelden.
 • Nadere invulling door de Hoge Raad.
 • Inhoud en achtergronden van de ruilarresten.
 • Verhouding tussen de herinvesteringsreserve en de ruilarresten.
 • De effecten van de Corona-crisis op de winstbepaling in de tijd.
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden om de fiscale winst binnen de gestelde kaders te beïnvloeden.
 • Praktijkervaringen 

Voor wie?

Accountants, controllers, financials, CFO's, bestuurders, fiscalisten, advocaten, adviseurs,commissarissen, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton

Kosten

De investering in dit programma bedraagt € 349,- (3 PE-uren).

Indien u zich inschrijft voor drie verdiepingscursussen op Nyenrode Business Universiteit met in totaal 9 PE-punten, ontvangt u een korting van € 100 op de totaalprijs.