In Control for Boards

Breukelen
5 november 2024
3 dagen
van 9.00 - 19.00 uur
Nederlands
€ 4.950 (excl. btw)

Zijn we als board 'In Control?'

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de inrichting en het goed functioneren van een systeem van risicobeheersing. En, als commissaris houd je daar toezicht op. Ondernemingen en organisaties worden geconfronteerd met nieuwe risico’s . Financiéle markten zijn dynamisch; geopolitieke verhoudingen verschuiven. Nieuwe regelgeving gericht op de bescherming van klantenbelangen, mededinging, milieu, arbeidsomstandigheden, fiscaliteit  leveren nieuwe compliance uitdagingen op. En bovenal; hoe beheersen we in deze wereld de reputatierisico’s en hoe voorkomen we fraude, faillissement, corruptie en witwas affaires. Wat is jouw verantwoordelijkheid als bestuurder? En hoe houd je daar toezicht op?

In dit programma gaan we in op de eisen die gesteld worden aan de verklaring omtrent risicobeheersing die vanaf 1 januari 2025 in de code Corporate Governance is opgenomen. We bieden jou concrete handvatten die je onmiddellijk kan toepassen in je praktijk als bestuurder en commissaris.

Wat levert het op?

 • Actuele inzichten in risicoprofielen van ondernemingen en organisaties;
 • Verdiepende kennis van de regelgeving ten aanzien van het stelsel van risicobeheersing en de verantwoording daarover;
 • Inzicht in de wijze waarop boards verantwoording over de risicobeheersing afleggen in ‘de verklaring omtrent risicobeheersing’.
 • Het bestuur moet verantwoording afleggen over de opzet, bestaan en werking van het stelsel met betrekking tot risicobeheersing. Met dit programma verdiepen commissarissen hun inzicht in dat stelsel. 
 • Het programma verbreedt en verdiept. Het geeft inzicht in hoe om te gaan met mogelijke uitdagingen en problemen. Na afloop kunnen commissarissen de  “verklaring omtrent risicobeheersing” van het bestuur doorgronden. 

Board Essentials

Dit programma maakt onderdeel uit van de serie 'Board Essentials'. Permanente Educatie waarmee jij je als bestuurder of commissaris kan verdiepen in de actuele thema’s die in de boardroom spelen. Bekijk hier de hele serie 'Board Essentials'.

 • Vertaling naar de praktijk
 • Hoge actualiteitswaarde
 • Experts delen hun kennis en visieWie zijn de sprekers?

 • Ruud Kok - programma-directeur executive education
 • Dr Marlies de Vries - Behavioural Risk and Governance,  Ass. Professor Behavioural Risk Management, Vml. Kwartiermaker Toekomst Accountancysector
 • Mr Noor Zetteler - Solvency advocaat en expert op het gebied surseance en faillissement
 • Dr Mike Nawas - Founding Partner bij Bishopsfield Capital Partners Ltd
 • Dr Martin van Staveren - Expert op het gebied risico beheersing
 • Dr Jose Hernandez - Internationaal expert op het gebied van crisisbeheersing en de voorkomng daarvan
Marcel Pheijffer
Hoogleraar
Als hoogleraar Accountancy heeft Marcel Pheijffer zich gespecialiseerd in onderzoeksgebieden die te maken hebben met fraude en andere onregelmatigheden.
Leen Paape
Hoogleraar
Leen Paape is hoogleraar Corporate Governance bij het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship, en voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Institute.
Barbara Majoor
Vice-Rector Magnificus
Barbara Majoor is de directeur van het centrum Accounting, Auditing & Control. Haar onderzoek concentreert zich op auditkwaliteit, auditstandaarden, ethiek met een speciale focus op de gedragsaspecten en drijfveren van auditkwaliteit.
Professor
Edgar Karssing is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In het programma bieden we kennis en helpen we bij het ontwikkelen van vaardigheden om in je eigen organisatie of onderneming concreet mee aan de slag te gaan. Uiteraard is er ruimte voor je eigen vraagstuk en/of case. Onze onderwijsvisie is dat deelnemers de stof te voren bestuderen en de colleges degelijk voorbereiden, zodat in de colleges door interactie met de sprekers en elkaar verdieping en verbreding van het inzicht plaats vindt. 

Leervragen:

De volgende vragen komen aan bod tijdens het programma:

 • Welke strategische, operationele, financiële en compliance risico’s komen op ons af?
 • Welke impact hebben deze risico’s op mijn bedrijf of organisatie?
 • Hoe zorgen we er voor dat we deze risico’s voorkomen en mitigeren?
 • Hoe maken we een verbeterplan op het gebied risicobeheersing ?
 • Wat zijn de bestuurlijke implicaties voor de boards?
 • Hoe legt het bestuur verantwoording af over de opzet, bestaan en werking van de risicobeheersingsystemen?

Thema’s

Het programma bestaat uit deze onderwerpen:

 • Fraude (preventie)
 • Compliance risico’s en stelsel
 • (Dreigende) insolventie
 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Strategische , operationele en financiële risicomodellen
 • Leiderschap en ethiek
 • Reputatiemanagement

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent lid van een Raad van Bestuur, commissaris of toezichthouder en wil je verdiepen in de moderne risicobeheersingssystemen en dat in de praktijk toepassen. Je wilt antwoord op hoe je risico's kan voorkomen en wat je kan doen als ze zich toch voor doen.

Data en tijden

Het programma vindt plaats op:

 • Dinsdag 5 en woensdag 6 november 2024 (inclusief avondprogramma, diner, overnachting en ontbijt)
 • Maandag 9 december 2024.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

We hechten veel waarde aan de invulling van het programma en daarmee ook aan de inbreng van onze deelnemersgroep. Om alles uit het programma te halen en optimaal met elkaar het gesprek aan te gaan, beoordelen wij daarom of je profiel voldoende aansluit.

Dit programma heeft een maximum van 30 deelnemers.

Wat is de investering?

De investering voor deelname aan het programma In Control for Boards bedraagt € 4.950,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief leermaterialen, overnachtingen en catering.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.