Leergang SIO Integriteitsmanagement

In het kort

 • Breukelen
 • 26 november 2018
 • 6 dagen
 • 9.00 - 18.00 uur
 • Nederlands
 • € 5.250 (excl. btw)
 • PE-uren - NBA

Leergang SIO Integriteitsmanagement

Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) streeft naar de implementatie van een doorlopend proces van bevordering en meting van de integriteitbeleving in organisaties en gerichte stimulering van ethisch gedrag en controle op de naleving van wet- en regelgeving.

De focus ligt hierbij vooral op preventie en het doel is om (ethisch) gedrag van zowel de organisatie als individuele werknemer te stimuleren. Door gezamenlijke interactie kunnen integriteitsschendingen voorkomen worden. Hiermee biedt SIO concrete handvatten voor sturing aan de hand van relevante cases en dillema’s uit de praktijk.

Wat levert deze leergang je op?

 • Je leert moedige en/of lastige gesprekken voeren.
 • Je leert draagvlak creëren.
 • Je leert invloed uitoefenen in verschillende krachtenvelden.
 • Je leert morele competenties ontwikkelen bij medewerkers en leidinggevenden.
De leergang SIO Integriteitsmanagement is CEDEO erkend. Deelname aan het programma levert je 30 PE-punten bij de NBA op.

Van wie krijg je college?

Het docententeam van de leergang SIO Integriteitsmanagement bestaat uit de ontwikkelaars van het SIO-kader en gastdocenten uit de wetenschap en bedrijfsleven.

De hoogleraren en experts

 • Prof. dr. Ronald Jeurissen - hoogleraar bedrijfsethiek bij Nyenrode Business Universiteit en mede-auteur van SIO
 • Drs. Maarten de Jong - docent toegepaste bedrijfsethiek en integriteit, directeur-bestuurder stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (sSIO), ex-directeur Institutional Integrity World Bank, Washington D.C., USA en mede-auteur van SIO
 • Bastiaan Odijk - bedrijfskunde deskundige en co-auteur SIO (ex-partner EBIS)
 • Drs. Godfried IJsseling - sociaal psycholoog bij de Baak leiderschapsontwikkeling
 • Rob van der Woude - communicatiedeskundige bij Van Dantzig Communicatiepartners
 • Dr. Cornelis van Putten - forensisch psycholoog bij ALTUM Investigative Psychology
 • Ir. Lori van Donge - ervaringsdeskundige SIO bij Allseas Engineering B.V.
 • Prof. dr. Jonathan Soeharno - advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek advocaten en hoogleraar professionele ethiek en integriteit bij Universiteit van Amsterdam
 • Mr. Arthur Docters van Leeuwen - bestuursvoorzitter stichting SIO en ex-bestuursvoorzitter AFM
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

De leergang bestaat uit 6 interactieve modules van een dag. De modules bestaan uit een combinatie van denken en doen, kennisopbouw van de kernthema’s van het stimuleringskader, toepassing in de praktijk en het individueel afleggen van proeven van bekwaamheid tijdens de laatste module(s).

De laatste module staat in het teken van een eigen interactieve presentatie als ‘Proeve van Bekwaamheid’ op basis van een persoonlijk plan van aanpak voor implementatie van SIO in de eigen of een andere organisatie.

Thema's

Tijdens de modules staan onder andere de volgende thema’s centraal:

 • Het belang van integriteitsmanagement: de business case
 • Opzet en werking van SIO: de kern
 • Het SIO-normenkader als auditeerbaar managementsysteem
 • Ethisch leiderschap
 • Toepassing van het SIO-kader in een groot concern
De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Community of Practice

De leergang SIO Integriteitsmanagement biedt toegang tot een Community of Practice met de mogelijkheid om:

 • Ook na de leergang ‘continuous learning’ samen met de andere SIO-alumni voort te zetten.
 • Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van integraal integriteitmanagement en SIO.
 • Ervaring en kennis over praktijktoepassingen uit te wisselen.
 • Door de gevormde ‘coaching koppels’ van deelnemers het geleerde in de praktijk in stand te houden.
 • Vermeld te worden in de lijst van SIO-deskundigen op de website van de stichting SIO.

Voor wie?

Je bent integrity officer, senior risk manager, compliance officer, toezichthouder, HR professional, accountant of intern auditor en wilt in je eigen organisatie aan de slag gaan met SIO.

De leergang is ook geschikt voor senior professionals en interim managers, bijvoorbeeld consultants en externe auditors, die andere organisaties gaan begeleiden en toetsen bij de implementatie van SIO.

Data en tijden

De colleges vinden plaats op:

 • 26 november 2018
 • 3, 10 en 17 december 2018
 • 7 en 14 januari 2019
We starten om 9.00 uur en eindigen rond 18.00 uur, inclusief een pauze van ongeveer 45 minuten waarin je een lichte maaltijd wordt aangeboden.

Meld je nu aan

Aanmelden voor de leergang SIO Integriteitsmanagement doe je door het inschrijfformulier in te vullen.

Heb je nog vragen? Programma-manager Maarten de Jong beantwoordt ze graag via 06 14982040.

Wat zijn de kosten?

De investering voor deelname aan deze leergang is € 5.250 (exclusief btw) en inclusief lesmateriaal, literatuur en catering.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.