Legal Leadership & Business Program

Breukelen
9 mei 2022
5 maanden | 3 modules van 3 dagen
Nederlands
€13.900,- (excl. BTW)
Bachelor (HBO)

In het Legal Leadership Program (LLP) neem je als leider in de juridische of fiscale sector je eigen leiderschap en business  onder de loep. Het Legal Leadership Program is speciaal ontwikkeld voor leiders in de juridische en fiscale sector, in co-creatie met AMROP en Dirkzwager.

Aan de hand van dit programma geef je een nieuwe impuls aan jezelf, je team  en de organisatie. Je focust je als partner, directeur, manager of (sectie)hoofd  op:

Zelfbewust leiderschap 

We gaan in op zelfbewust leiderschap en reflectie: vanuit jou persoonlijke overtuigingen kijk je naar jouw invloed en relatie tot anderen. Hoe geef je leiding aan verandering en hoe ontwikkel je talent en winning teams? Hoe zet je de mensen in hun kracht en hoe krijg je ze mee? Welke keuzes moeten worden gemaakt in de snelle, complexe omgeving waarin je organisatie zich bevindt? Overzie je het gehele speelveld? 

  • Ontwikkeling op het gebied van strategisch en zelfbewust leiderschap
  • Verdieping in actuele bedrijfskundige thema’s, business modellen en partnerships
  • Hoe ga je om met actuele ontwikkelingen binnen jouw werkveld?

Maatschappelijke vraagstukken 

De advocatuur en fiscaliteit liggen in toenemende mate onder het vergrootglas. Er is steeds meer media aandacht voor de rol van spelers die maatschappelijk voor onrust hebben gezorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld PelsRijcken en de Panama Papers. De juridische/fiscale sector staat steeds meer onder druk: meer regelgeving, toenemende controles en een minder geprivilegieerde positie zijn kenmerkend. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw business? En hoe ga je hier in jouw rol als leidinggevende mee om?

Duurzame impact

Hoe draagt jouw team of business bij aan duurzaamheid? Je gaat hiermee aan de slag door bedrijfskundig te kijken naar je eigen organisatie en bijbehorende uitdagingen. Met welke samenwerkingen kunnen bedrijven elkaar bijvoorbeeld versterken in ecosystemen?

De impact van technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen hebben impact op je organisatie, businessmodellen, strategie en vooral: de mensen binnen je organisatie. Het vraagt om nieuwe en wendbare manieren van organiseren, leidinggeven en veranderen. Wat betekent bijvoorbeeld de opkomst van Legal Tech voor jou en jouw business? En hoe kan jij, gelet op innovatieve ontwikkelingen binnen de sector, vanuit jouw leiderschapsrol, hier strategisch en motiverend richting aan geven? 

Wie zijn de sprekers?

Tijdens het Legal Leadership Programma nemen onze eigen vakdocenten en (externe) sprekers je mee in de nieuwste wetenschappelijke concepten en invalshoeken om de geleerde theorie direct toe te passen in je eigen praktijk. Deze dialoog met de praktijk is een belangrijk onderdeel van het programma. De volgende sprekers treden op tijdens het Legal Leadership Program:

  • dr. Jürg Thölke
  • Raymond Hannes, FounderSeeding Studio & Lecturer Design Thinking
  • dr. Frank Kwakman, auteur & organisatie-adviseur en mede-directeur van e-Progress
  • dr. Bart Gotte, Founder Futureflock
  • drs. Quint Dozel, Ello
  • Ad Bastiaanse, acteur en regiseur.

Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Tom Cummings BA MA

Director Corporate Governance Programs
Jessica Peters-Hondelink

Jessica Peters-Hondelink MA MPIM

Programma directeur EEOD Customized & Industry Focused Solutions
Erik Maier

Drs. Erik Maier

Lecturer

Inhoud van het programma

Centraal tijdens dit programma staan de laatste inzichten uit de wetenschap, reflectie en met en van elkaar leren en ontwikkelen. Je volgt college waarin je de nieuwe kennis opdoet en vertaalt naar je eigen situatie; je deelneemt in een intervisiegroep; en je gaat aan de slag met simulaties en doet hierop een reflectie.

Het Legal Leadership Program bestaat uit 3 modules: 

1. Strategisch leiderschap in een wereld van disruptie

In deze module kijken we naar de impact van huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Wat moeten we doen om relevant te blijven als organisatie? En waar moeten we direct mee stoppen. Je gaat aan de slag met je eigen missie, strategie en visie op het creëren van duurzame maatschappelijke waarde. 

2. Business leiderschap: bedrijfskunde, organiseren en samenwerken

In deze module staat jouw team en organisatie centraal: wat moet je doen om jouw team, afdeling of kantoor naar een volgend niveau te brengen? We nemen je mee in business modellen en gaan aan de slag met financieel management voor professionele dienstverleners. Daarnaast staat samenwerken centraal: hoe creëer jij een high performing team? Hoe werk je het best samen in partnerships en innoveer je in ecosystemen? We verleggen hier het denken van het individu naar het denken in netwerken en relaties. 

3. Zelfbewust leiderschap en reflectie 

Tot slot sta jij als leider centraal: wat is jouw impact en bijdrage aan jouw mensen, organisatie en maatschappij? Welke leiderschapstaak neem je op je en wat wil je neerzetten en achterlaten? We kijken hierbij naar leiderschap in verandering en gaan dieper in op het stimuleren van verandering en het optimaal benutten van talent vanuit je eigen overtuiging. Belangrijk in deze module is het reflecterend vermogen: hoe kan ik reflecteren op mijn eigen leiderschap in relatie tot anderen? 

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 


Voor wie?

Het programma is speciaal ontwikkeld voor (aankomend) partners, directeuren, (sectie)hoofden en managers in de juridische en fiscale sector. 

Data en tijden

Module 1: Strategisch leiderschap in een wereld van disruptie
Maandag 9 mei  t/m woensdag 11 mei 2022
Start op dag 1 om 9:00 uur, einde dag 3 om 17:00

Module 2: Samenwerken & Organiseren
Maandag 13 juni t/m 15 juni 2022
Start op dag 1 om 9:00 uur, einde dag 3 om 17:00

Module 3: Zelfbewust leiderschap en reflectie
Maandag 19 september t/m 21 september 2022
Start op dag 1 om 9:00 uur, einde dag 3 om 17:00

Meld je nu aan

Voordat je start heb je een persoonlijke intake met Fieke Ligthart (Programma-manager Nyenrode) en Nikie Welschen (Partner Legal & Compliance and Industrial bij AMROP). Zij bespreken tijdens deze intake je leerdoelen en je personal challenge: ‘Leading Change’. Deze challenge fungeert als rode draad door het programma en komt in iedere module terug. Je stelt hierbij een verandervisie en aanpak op waarbij je de voor jou relevante onderdelen uit het programma verwerkt. Uiteindelijk presenteer je jouw inzichten op jouw personal challenge op de feestelijke slotdag van het programma. 

 

Wat is de investering?

De investering voor het Legal Leadership Program is €13.900,- (exclusief btw) voor het programma inclusief lesmateriaal, hotelovernachtingen en culinaire verzorging.



*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.