Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid | Pensioensector

Breukelen
14 juni 2024
1 dag
Nederlands
€ 1.760,- (vrij van btw)

In deze Masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid, rekening houdende met korte- en lange termijn aspecten, en op de succesvolle integratie van verantwoord beleggen rekening houdend met recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord en het IMVB-convenant. 

 • Uitgebreid aandacht voor ESG in verantwoord beleggen
 • Actueel: de impact van beleggen onder het nieuwe pensioencontract
 • College van hoogleraren én experts uit het bedrijfsleven en de pensioensector
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk
 • Je ontwikkelt je strategisch en financieel inzicht

De Masterclass is onderdeel van het Masterprogramma Vermogensbeheer maar is desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen. Meer informatie over het Masterprogramma Vermogensbeheer vind je hier.

Versterkt en geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO Nyenrode

Sinds september 2022 is SPO (Stichting Pensioen Opleidingen) onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Daarmee ontstaat er kwalitatief pensioenonderwijs op academisch niveau met een sectoraal hart en karakter. Dat biedt ruime mogelijkheden tot jouw ontwikkeling op het gebied van pensioeninhoud met het perspectief van verantwoordelijk leiderschap. Zo borgen we dat onze deelnemers vakkennis en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.

Wat ga je doen

Ochtend: beleggen onder het nieuwe pensioencontract
Tijdens het ochtendprogramma richten we ons op de actualiteit: beleggen onder het nieuwe pensioencontract. We bespreken de impact van het pensioenakkoord op het strategisch beleggingsbeleid. Met name op het gebied van de inrichting van de portefeuille gaat er, naar verwachting, beleggingstechnisch het nodige wijzigen.

Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Wat zijn potentieel de grootste wijzigingen in het strategisch beleid?
 • Hoe moet het nieuwe pensioencontract worden meegenomen in de beleggingscyclus?
 • Hoe kan een pensioenfonds (nu al) toetsen of het huidige beleid voldoet aan het nieuwe pensioencontract?
 • Is er haast om de portefeuille aan te passen?

Middag: het veranderende landschap van verantwoord beleggen
Het denken over de rol van pensioenfondsen in het realiseren van een betere wereld ontwikkelt zich razendsnel. Dit vertaalt zich in wet- en regelgeving en veranderende verwachtingen van deelnemers en andere belanghebbenden.
Dit onderwerp staat tijdens het middagprogramma centraal.

Duurzaam en impactbeleggen is steeds meer een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Bij het nemen van investeringsbeslissingen is het belangrijk naar de risico-rendementsfactoren te kijken, maar ook naar de bredere implicaties voor de samenleving, nu en in de toekomst.

We behandelen verschillende vragen zoals:

 • Welke invloed hebben de beleggingen op de bij die beleggingen, betrokken stakeholders: van werknemers tot klanten en het milieu?
 • Welke regels en wetten zijn er al, wat zit er in de pijplijn, en wat vragen deelnemers van ons?
 • Wat zijn de komende jaren de kernelementen van een houdbaar, duurzaam beleggingsbeleid?
 • Hoe draag je zorg voor een goede uitvoering van dat beleid?

Het exacte programma wordt binnenkort op de website geplaatst. Mocht je graag op de hoogte gehouden worden, laat het ons dan weten via info@spo-nyenrode.nl

Meer informatie

Benieuwd of de Masterclass of het gehele Masterprogramma Vermogensbeheer aansluit bij jou persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk en maak een afspraak voor een persoonlijk advies met een van onze ervaren programma-adviseurs. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we je graag over de te bewandelen leerroute.

Van wie krijg je college?

De Masterclass wordt begeleid door zeer ervaren praktijkprofessionals die hun sporen in de theorie en de praktijk hebben verdiend en gerenommeerde hoogleraren bij Nyenrode Business Universiteit die zich goed kunnen inleven in bestuurdersdilemma’s. Zij zijn allen didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent bijvoorbeeld (niet-uitvoerend) pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds, CIO, vermogensbeheerder of riskmanager. De Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B, met als aandachtsgebied Vermogensbeheer. Daarmee kan je op het juiste niveau deelnemen aan de discussies.

Data

 • 24-05-2024 Start online leeromgeving
 • 14-06-2024 Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid
 • 23-05-2025 Einde toegang online leeromgeving

Meld je aan

Tijdens een intakegesprek bespreken we de verwachtingen en krijg je persoonlijk advies in hoeverre de Masterclass aansluit bij je wensen en ambities. Aanmelden doe je via de aanmeldbutton. Je wordt hiervoor doorgeleid naar de SPO Nyenrode website. Voor praktische vragen verzoeken we je contact op te nemen met onze service-desk, zij helpen je graag verder.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de Masterclass bedragen € 1.760,-. De kosten voor het complete Masterpogramma Vermogensbeheer (vier Masterclasses in totaal) bedragen € 6.565,- in totaal. De Masterclass is los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.