Transfer Pricing

In het kort

 • Breukelen
 • 23 november 2020
 • 16.00 - 19.00 uur
 • 3 uur
 • 1 class
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

Transfer Pricing

De afgelopen jaren is de internationale handel en dienstverlening sterk toegenomen. Hiermee is ook het belang voor veel ondernemingen van een juiste toepassing van de regels van transfer pricing toegenomen. Daarnaast zijn er als gevolg van de OESO-projecten “Base Erosion and Profit Shifting” en “Taxing the Digital Economy” de nodige ontwikkelingen op transfer pricing gebied die een grote impact hebben en nog kunnen hebben op bedrijven die internationaal actief zijn.

Deze (praktijkgerichte) bijeenkomst is een introductie tot transfer pricing vanuit een fiscaal en economisch perspectief. We bespreken de basistools van transfer pricing in hoofdlijnen, inclusief wat het arm's length beginsel is en hoe dit principe moet worden toegepast. De recente ontwikkelingen komen aan bod, en de belangrijkste verrekenprijsaspecten bij diverse gelieerde transacties (bijvoorbeeld, verlenen van hoofdkantoordiensten en verschaffen van een intragroep lening). Gedurende de bijeenkomst worden diverse casusposities doorgenomen. Er is ruimschoots de mogelijkheid om praktijkervaringen in te brengen.

In diverse landen voeren de belastingdiensten hun controles op transfer pricing op. Hierbij is het van belang om een goede en juiste documentatie te hebben om eventuele omkering van de bewijslast te voorkomen. U krijgt in deze cursus dan ook aangereikt op welke wijze u een adequaat beleid ontwikkelt, implementeert en documenteert voor transfer pricing.

Doelstelling

Na afloop heeft u op hoofdlijnen kennis van de basistools van transfer pricing. U weet welke aspecten van belang zijn bij het bepalen en beoordelen van verrekenprijzen. Ook weet u de juiste vragen te stellen om verrekenprijsrisico's te identificeren.

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Gelegenheid om je eigen casus voor te leggen

Inhoud

Aan de orde komt:

 • Wat is transfer pricing en wat is het belang ervan?
 • Wat zijn de relevante Nederlandse wettelijke bepalingen?
 • Wat is het arm’s length beginsel en hoe moet dit principe worden toegepast?
 • Welke OESO transfer pricing methoden bestaan er en welke methode moet wanneer worden toegepast?
 • Hoe maak je een benchmark?
 • Internationale ontwikkelingen; waaronder de relevante transfer pricing onderwerpen van het OESO 'Base Erosion and Profit Shifting' (BEPS) project en ‘Taxing the Digital Economy’.

Wat kost deze investering?

De kosten bedragen € 349,- (excl. BTW).

Indien u zich inschrijft voor de drie colleges binnen dit thema, dan betaalt u slechts € 950 voor de 3 bijeenkomsten. Een korting van € 100 !

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.