Transfer Pricing

In het kort

 • Breukelen
 • 30 juni 2020
 • 16.00 - 19.30 uur
 • 3 uur
 • 1 class
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

Transfer Pricing

De afgelopen jaren is de internationale handel en dienstverlening sterk toegenomen en hiermee ook het belang voor veel ondernemingen van een juiste toepassing van de regels van transfer pricing. Deze praktijkgerichte cursus behandelt de spelregels en de laatste ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing. Je krijgt concrete handvatten mee in hoe je de spelregels moet toepassen.  

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Gelegenheid om je eigen casus voor te leggen

Inhoud

Aan de orde komt:

 • Wat is transfer pricing en wat is het belang ervan?
 • Wat zijn de relevante Nederlandse wettelijke bepalingen?
 • Wat is het arm’s length beginsel en hoe moet dit principe worden toegepast?
 • Welke OESO transfer pricing methoden bestaan er en welke methode moet wanneer worden toegepast?
 • Hoe maak je een benchmark?
 • Internationale ontwikkelingen; waaronder de relevante transfer pricing onderwerpen van het OESO 'Base Erosion and Profit Shifting' (BEPS) project en ‘Taxing the Digital Economy’.