Transfer Pricing

Breukelen
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 395
PE-uren
3 uren

De afgelopen jaren is de internationale handel en dienstverlening sterk toegenomen. Hiermee is ook het belang voor veel ondernemingen van een juiste toepassing van de regels van transfer pricing toegenomen. In 2022 is de nieuwste versie van de OESO Transfer Pricing Guidelines uitgekomen, inclusief een nieuw hoofdstuk over financiële transacties. Daarnaast zijn er veel internationale ontwikkelingen die nu of in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor transfer pricing (beleid).

Deze (praktijkgerichte) bijeenkomst is een introductie tot transfer pricing vanuit een fiscaal en economisch perspectief. We bespreken de basistools van transfer pricing in hoofdlijnen, inclusief wat het arm's length beginsel is en hoe dit principe moet worden toegepast. Ook behandelen we de belangrijkste verrekenprijsaspecten bij diverse gelieerde transacties (bijvoorbeeld het verlenen van hoofdkantoordiensten en het verschaffen van een intragroep lening). Gedurende de bijeenkomst worden diverse casusposities doorgenomen. Er is ruimschoots de mogelijkheid om praktijkervaringen in te brengen. Uiteraard komen ook recente internationale ontwikkelingen aan bod, waaronder de OESO-projecten Pijler 1 en Pijler 2.

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Gelegenheid om je eigen casus voor te leggen

In diverse landen voeren de belastingdiensten hun controles op transfer pricing op, mede als gevolg van de budgettaire gevolgen van COVID-19. Hierbij is het van belang om een goede en juiste documentatie te hebben om eventuele omkering van de bewijslast te voorkomen. U krijgt in deze cursus dan ook aangereikt op welke wijze u een adequaat beleid ontwikkelt, implementeert en documenteert voor transfer pricing. 

Doelstelling

Na afloop heeft u op hoofdlijnen kennis van de basistools van transfer pricing. U weet welke aspecten van belang zijn bij het bepalen en beoordelen van verrekenprijzen. Ook weet u de juiste vragen te stellen om verrekenprijsrisico's te identificeren. Ten slotte weet u welke documentatieverplichtingen er zijn op het gebied van transfer pricing. 

Spreker

 • mr. drs. Paul Klaassen RA - Accountant en fiscalist bij de Belastingdienst

Inhoud

Aan de orde komt:

 • Wat is transfer pricing en wat is het belang ervan?
 • Wat zijn de relevante Nederlandse wettelijke bepalingen?
 • Wat is het arm’s length beginsel en hoe moet dit principe worden toegepast?
 • Welke OESO transfer pricing methoden bestaan er en welke methode moet wanneer worden toegepast?
 • Hoe maak je een benchmark?
 • In hoeverre kan of moet je bij het bepalen van transfer pricing rekening houden met COVID-19?
 • Internationale ontwikkelingen, waaronder Pijler 1 en Pijler 2.

Voor wie?

Controllers, (openbare) accountants, bedrijfsfiscalisten, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, risk managers en auditors in (hoger) financieel management.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 395,- (excl. BTW) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-uren.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.