Vermogensbeheer voor de Private Wealth sector

Breukelen
15 september 2022
5 maanden
5 dagen van 12.30 tot 21.30 uur
Nederlands
€ 5.490 (vrij van btw)
PE-uren

Vermogensbeheer voor de Private Wealth sector

Met het programma Vermogensbeheer voor de Private Wealth sector verdiept de deelnemer zich in de meest essentiële onderdelen van het beleggingsproces, waarbij je leert om eigen afwegingen te maken op dat vlak. Daarnaast ga je onder andere aan de slag met de regievoering over de eigen financiële toekomst en welzijn, maar ook die van generaties erna.

Wat levert het je op?

 • Stuur het vermogensbeheer aan op basis van de risicohouding.
 • Sturen op basis van beleggingsprincipes bij de uitvoering van het vermogen.
 • Een praktische checklist om systematisch regie te voeren en een start te maken met succesvol vermogensbeheer.

Van wie krijg je college?

Alle experts hebben ruime ervaring in de beleggingssector en met soortgelijke hoogwaardige maatwerkprogramma's, zijn onafhankelijk en beschikken over een brede en diepe kennis en ervaring van de internationale beleggingswereld. Hun motivatie is het vergroten van de kennis en kunde.

Experts

 • Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS - professor Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit
 • Drs. Thijs Jochems - KeyQ Advisors
 • Gerben Jorritsma - voormalig Global Head of Investment Strategy & Portfolio Expertise bij ABN AMRO Bank
 • Prof. dr. Tom Loonen - hoogleraar VU & Director Private Banking bij InsingerGilissen
 • Ir. Edward Niehoff - managing director Anthos Private Wealth Management
 • Diane Zandee MSc RC - Finance, Sustainability & Circular Economy Change Executive bij FinChain Consulting
 • Corné van Zeijl - strategist / Buy side analist bij ACTIAM
 • Gastsprekers uit het vakgebied en uit de praktijk
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

Tijdens het programma krijg je als deelnemer antwoord op vragen in hoeverre je voorbereid bent op veranderingen (zoals nieuwe wet- en regelgevingen en eisen aan transparantie en deskundigheid), in welke mate je mee gaat in die veranderingen en uiteindelijk of je zelf in staat bent om voldoende de regie te voeren over je toekomstige welzijn en welvaart aan de hand van een gezonde en kritische houding.

Aanpak

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onderdeel van een gestructureerde aanpak voor regievoering van vermogensbeheer. Deze aanpak bestaat uit een continu proces van 5 stappen:

 1. Het formuleren van toekomstige financiële doelstellingen, beleggingsprincipes en uitgangspunten van het vermogensbeheer.
 2. Het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid op basis van de gedefinieerde doelstellingen.
 3. Het daadwerkelijke beleggen, met onder andere de ruimte voor tactisch beleid en uitbesteding van het vermogensbeheer.
 4. Het monitoren van de uitvoering van het beleggingsbeleid en de behaalde resultaten.
 5. Beoordeling en evaluatie van recente gerealiseerde resultaten en risico’s met voorbereiding op de gesprekken met de vermogensbeheerders.

Thema's

Aan de hand van het 5 stappen proces behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • De relatie tussen wereldwijde economische, demografische en politieke ontwikkelingen en de impact op financiële markten.
 • Hoe werkt het optimalisatieproces van het vermogen in de praktijk en wat zijn realistische veronderstellingen?
 • Uitbesteden en vormgeven aan het selectieproces van externe vermogensbeheerders.
 • Recente strategische ontwikkelingen in de markt van vermogensbeheer, waaronder de betekenis van regelgeving en toezicht voor beleggers.
 • Duurzaam vermogensbeheer en innovaties in vermogensbeheer.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Het programma is gericht op iedereen in de Private Wealth sector die te maken heeft met het vraagstuk van vermogensbeheer en daarin een regierol wil of moet vervullen. We hebben bewust gekozen voor een programma waaraan niet alleen de particuliere opdrachtgevers zelf kunnen deelnemen, maar ook family officers en trusted advisors.

Data en tijden

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten die in aaneengesloten blokken van twee dagdelen worden verzorgd. De colleges vinden altijd plaats tussen 12.30 en 21.30 uur. Met onderbrekingen voor pauzes en een maaltijd.

Het programma vindt plaats op:

 • 15 september 2022
 • 13 oktober 2022
 • 17 november 2022
 • 15 december 2022
 • 19 januari 2023
 • Reservedatum: 16 februari 2023

Aanmelden

Voor inlichtingen, opmerkingen en/of vragen kan je contact met ons opnemen. Wanneer je interesse gewekt is, nodigen wij je van harte uit om in te schrijven.

Groepssamenstelling en intake

De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers. In een vertrouwelijk intakegesprek onderzoeken we of de groep bij je past en of je wensen, verwachtingen en leerdoelen aansluiten bij die van het programma.

Wat is de investering?

De investering voor het volledige programma bedraagt € 5.490 (vrij van btw). Dit is inclusief literatuur, syllabi, persoonlijke begeleiding en alle accommodatie en catering kosten.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.