Waarderen van Vastgoed

Breukelen
Voorjaar 2022
1 dag
3 uur
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 349 (kortingsactie)

Bij de waardering van vastgoedobjecten ontstaan in de praktijk regelmatig discussies. In verband met de grote financiële belangen die daar mee gemoeid zijn, is dat zeker begrijpelijk. De praktijkdiscussies spitsen zich toe op de keuze van het waardebegrip, de te volgen waarderingsmethode en de variabelen die daarbij moeten worden gehanteerd.  Daarbij wordt regelmatig om een taxatie geroepen, terwijl het de vraag is of een  taxatiewaarde altijd de juiste maatstaf is voor de waardebepaling. Het doel van de waardebepaling is daarvoor bepalend. En: wat is eigenlijk de waarde van een taxatierapport? Het maakt bijvoorbeeld uit of vastgoed gewaardeerd wordt voor de vennootschapsrechtelijke – commerciële – jaarrekening of voor een fiscale aangifte. Waardering in het kader van de jaarwinstbepaling kan bovendien afwijken van de waardering bij de overdracht van vastgoed aan een derde. Daarbij maakt het uit of het in dat verband gaat om waardering in het kader van specifieke wetgeving, of ligt het accent op de meer algemeen geformuleerde marktwaarde? En hoe verhouden de verschillende waardebegrippen zich ten opzichte van elkaar? Zo wordt in veel regelingen aangesloten bij de WOZ-waarde, maar blijkt deze in de praktijk veelal af te wijken van ‘andere marktwaardes’, de bedrijfswaarde of van de waarde in verhuurde staat. Het is de vraag hoe binnen dit grote bos we nog zicht houden op alle losstaande bomen !

In deze cursus staat de vraag centraal welk waardebegrip en welke waarderingsmethode passen bij welke waarderingsvraag in de praktijk. Daartoe worden verschillende waardebegrippen geanalyseerd vanuit de taxatieleer, maar ook vanuit de fiscale wet- en regelgeving en vennootschapsrechtelijke jaarverslaggeving . Vanuit een praktische invalshoek worden theoretische waarderingsleerstukken geanalyseerd. Verder wordt aandacht besteed aan het juist interpreteren van een taxatierapport: waar moet men op letten, waar zitten valkuilen, welke bandbreedtes zijn er? 

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus  Waarderen van vastgoed heb je meer inzicht in de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden van diverse waardebegrippen en waarderingsmethoden van vastgoed. 


 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers vanuit de praktijk

Hoogleraren en Experts

 • prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

Inhoud

De cursus start met een inventarisatie van de veel voorkomende aspecten bij de waardering van vastgoed in de praktijk. Aan de orde komen:

 • Waarderingsbegrippen voor de waardering van vastgoed
 • Taxeren van vastgoed
 • WOZ-waarde
 • Eigen gebruiks- en beleggingsvastgoed
 • Waardering voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
 • Richtlijnen vanuit de fiscale wet- en regelgeving, zoals vennootschaps-, inkomsten-, overdrachts- en omzetbelasting

Vervolgens worden diepgaander gesproken over:

 • Marktwaarde en de verhouding tussen verschillende marktwaardebegrippen
 • Taxeren van vastgoed
 • Bepalen van de bedrijfswaarde
 • Toepassing van wet- en regelgeving voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
 • Toepassing van fiscale wet- en regelgeving
 • Juist interpreteren van waarderings- en taxatierapporten.

Voor wie?


Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financiële professionals.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton.

De prijs van deze investering bedraagt: € 349,- (3 PE uren).

Indien je je inschrijft voor drie verdiepingscursussen op Nyenrode Business Universiteit met in totaal 9 PE-punten, ontvang je een korting van €100 op de totaalprijs.