Waarderen van Vastgoed

In het kort

 • Breukelen
 • 15 september 2020
 • 16.00 - 19.30 uur
 • 3 uur
 • 1 class
 • Nederlands
 • € 349 (kortingsactie)

Bij de waardering van vastgoedobjecten ontstaan in de praktijk regelmatig discussies. In verband met de grote financiële belangen die daar mee gemoeid zijn, is dat zeker begrijpelijk. De praktijkdiscussies spitsen zich toe op de keuze van het waardebegrip, de te volgen waarderingsmethode en de variabelen die daarbij moeten worden gehanteerd.  Daarbij wordt regelmatig om een taxatie geroepen, terwijl het de vraag is of een  taxatiewaarde altijd de juiste maatstaf is voor de waardebepaling. Het doel van de waardebepaling is daarvoor bepalend. En: wat is eigenlijk de waarde van een taxatierapport? Het maakt bijvoorbeeld uit of vastgoed gewaardeerd wordt voor de vennootschapsrechtelijke – commerciële – jaarrekening of voor een fiscale aangifte.

Waardering in het kader van de jaarwinstbepaling kan bovendien afwijken van de waardering bij de overdracht van vastgoed aan een derde. Daarbij maakt het uit of het in dat verband gaat om waardering in het kader van specifieke wetgeving, of ligt het accent op de meer algemeen geformuleerde marktwaarde? En hoe verhouden de verschillende waardebegrippen zich ten opzichte van elkaar? Zo wordt in veel regelingen aangesloten bij de WOZ-waarde, maar blijkt deze in de praktijk veelal af te wijken van ‘andere marktwaardes’, de bedrijfswaarde of van de waarde in verhuurde staat. Het is de vraag hoe binnen dit grote bos we nog zicht houden op alle losstaande bomen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en jouw aanmelding verwijzen wij je graag door naar de website van de NBA

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers vanuit de praktijk

Inhoud

De cursus start met een inventarisatie van de veel voorkomende aspecten bij de waardering van vastgoed in de praktijk. Aan de orde komen:

 • Waarderingsbegrippen voor de waardering van vastgoed
 • Taxeren van vastgoed
 • WOZ-waarde
 • Eigengebruiks- en beleggingsvastgoed
 • Waardering voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
 • Richtlijnen vanuit de fiscale wet- en regelgeving, zoals vennootschaps-, inkomsten-, overdrachts- en omzetbelasting

  Vervolgens wordt er diepgaander gesproken over:

 • Marktwaarde en de verhouding tussen verschillende marktwaardebegrippen
 • Taxeren van vastgoed
 • Bepalen van de bedrijfswaarde
 • Toepassing van wet- en regelgeving voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
 • Toepassing van fiscale wet- en regelgeving
 • Juist interpreteren van waarderings- en taxatierapporten.