Vastgoed: waardering en waarderingsgrondslagen

Breukelen
15 september 2022
1 dag
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 395,- (excl. BTW)
PE-uren
3 uren

Voor waardering van vastgoed in de jaarrekening geven titel 2: 9 BW, het Besluit Actuele Waarde en richtlijnen het uitgangspunt weer. Daarmee is het kader gegeven, maar voor de concrete waardering van een vastgoedobject is meer nodig. De waardering van vastgoed is immers geen exacte wetenschap.

Zo lijkt waardering op marktwaarde bijvoorbeeld een eenduidig vertrekpunt te geven, maar niets is minder waard. Waarde in verhuurde staat bijvoorbeeld geeft een andere waarde dan waardering volgens de Wet WOZ of op bedrijfswaarde. Hoe verhouden de verschillende waardebegrippen zich ten opzichte van elkaar?
En wat is de relevantie van het onderscheid vastgoedbeleggingen en vastgoed voor eigen gebruik in de onderneming? De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft richting voor de beantwoording van deze - en soortgelijke – vragen. Toch ontstaan in de praktijk regelmatig discussies over de daadwerkelijke waardering van vastgoed in jaarrekeningen. De - financiële - belangen zijn immers groot.
De praktijkdiscussies spitsen zich toe op de waarderingsgrondslag, de toepasbare waardebegrippen, de te volgen waarderingsmethode en de variabelen die daarbij moeten worden gehanteerd. De roep om een taxatierapport klinkt dan al snel, maar het is de vraag of een taxatiewaarde wel in alle gevallen de juiste maatstaf voor de waardebepaling geeft. Om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn richtlijnen van het NRVT van belang. Relevante zijn bijvoorbeeld: wat is het doel van de waardebepaling? En: wat is eigenlijk de waarde van een taxatierapport? Inzicht in de taxatieleer en de – internationale - taxatiestandaarden zijn daarbij van belang.
En om het lijstje maar verder te vullen: maakt het ook nog uit of vastgoed wordt gewaardeerd voor de jaarrekening of voor een fiscale aangifte. Daarbij is kan waardering in het kader van de jaarwinstbepaling bovendien afwijken van de waardering bij de overdracht van vastgoed aan een derde. Daarbij maakt het uit of het in dat verband gaat om waardering in het kader van specifieke wetgeving, of ligt het accent op de meer algemeen geformuleerde marktwaarde?

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Juist interpreteren van waarderings- en taxatierapporten

Wat staat er centraal?

In deze cursus staat de vraag centraal welk waardebegrip en welke waarderingsmethode passen bij welke waarderingsvraag van vastgoed in de praktijk. Daartoe worden verschillende waardebegrippen geanalyseerd vanuit de jaarverslaggeving en de taxatieleer en worden raakvlakken gezocht met de fiscale wet- en regelgeving. Vanuit een praktische invalshoek worden theoretische waarderingsleerstukken geanalyseerd. Verder wordt aandacht besteed aan het juist interpreteren van een taxatierapport: waar moet men op letten, waar zitten valkuilen, welke bandbreedtes zijn er?  

Wat levert het je op?

 • Meer inzicht in de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden van diverse waardebegrippen en waarderingsmethoden van vastgoed. 
 • Waarderen van vastgoed in de jaarrekening vraagt om de nodige kennis en ervaring. Deze cursus biedt de relevante kaders en kennis aan. Een must voor elke accountant die voor klanten of de eigen onderneming daar iets van moet vinden.

Tom Berkhout is docent van deze cursus. Hij is Professor of Real Estate en Director Nyenrode Real Estate Center.

  Hoogleraar
  Tom is hoogleraar real estate, directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch verantwoordelijk voor de Master Fiscaal Recht. Zijn missie is diepe inzichten en bewezen kennis uit het verleden en het heden te koppelen aan de toekomst.

  Inhoud

  De cursus start met een inventarisatie van de veel voorkomende aspecten bij de waardering van vastgoed in de praktijk. Aan de orde komen:

  • Waarderingsbegrippen voor de waardering van vastgoed
  • Taxeren van vastgoed
  • WOZ-waarde
  • Eigen gebruiks- en beleggingsvastgoed
  • Waardering voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
  • Richtlijnen vanuit de fiscale wet- en regelgeving, zoals vennootschaps-, inkomsten-, overdrachts- en omzetbelasting

  Vervolgens wordt diepgaander gesproken over:

  • Marktwaarde en de verhouding tussen verschillende marktwaardebegrippen
  • Taxeren van vastgoed
  • Bepalen van de bedrijfswaarde
  • Toepassing van wet- en regelgeving voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
  • Toepassing van fiscale wet- en regelgeving
  • Juist interpreteren van waarderings- en taxatierapporten.

  Voor wie?


  Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financiële professionals.

  Aanmelden

  Aanmelden kan via de aanmeldbutton.

  De investering voor deze cursus is € 395,- (exclusief btw) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-punten.

  Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze cursus is geen STAP-budget mogelijk.