Director Development

Breukelen
40
WO
Geen sluitdatum

De uitdaging

Het Development Office behelst zowel Alumni Relaties, Externe Relaties als Fondsenwerving. Het Development Office fungeert als een ware spin in het web van alle relaties van Nyenrode, waarin drie hoofdgroepen te onderscheiden zijn: alumni, donateurs en overige leden van de community (bedrijven, adviesraden, erfgoed communities etc.). De directeur M/V drijft de voortdurende verbetering van de relaties met deze groepen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de Marketing, Communicatie & Recruitment afdeling, de afdeling Real Estate en Heritage, Faculty, de IT afdeling, Finance en alle programma afdelingen van Nyenrode.

De Director Development rapporteert aan de Voorzitter College van Bestuur en geeft leiding aan een team van 9 personen dat zich bezighoudt met Alumni Relaties, Fondsenwerving en Externe Relaties. De afdeling is recent in de huidige vorm opgezet en nog in ontwikkeling. Er liggen hoge ambities voor het nieuwe team en er is ruimte om als Directeur het team verder uit te bouwen op basis van het te ontwikkelen beleid.

 

Wat ga je doen?

De directeur krijgt als opdracht om de Alumni Relaties verder te versterken en samen met de alumnivereniging, Nyenrode Alumni VCV, één gezicht naar buiten te vormen. Daarnaast krijgt de directeur als taak om de bestaande Fondsenwervingsactiviteiten uit te bouwen en naar een hoger niveau te brengen. Tenslotte dient de directeur een breed veld aan Externe Relaties te coördineren en verder te ontwikkelen.  De directeur is samen met het team verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid gericht op het enthousiasmeren van alumni en andere relaties om het gevoel van trots zijn op (en betrokkenheid bij)  Nyenrode te vergroten. Doel is om alumni en anderen te bewegen om de Nyenrode community te versterken met kennis, tijd, netwerk en geld.

Concreet betekent dat je je bezig houdt met de volgende aandachtsgebieden:

Development Office, beleid en jaarplan

 • Formuleren van het beleid op gebied van de verdere versterking van de (internationale) alumni community, fondsenwerving en partnerships
 • Uitwerken van het vastgestelde beleid in een jaarplan en begroting, beheren van het toegekende budget en hierover periodiek rapporteren aan het CvB over de voortgang
 • Structureren van de werkprocessen en zorgdragen voor een up-to-date en AVG-proof database voor alumni en fondsenwerving
 • Creëren van verbinding met en draagvlak voor het werk van het Development Office binnen de Universiteit
 • Op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen om te kunnen inspelen op trends/behoefte uit de markt

Verbinding universiteit en haar alumni

 • Het vormen van één gezicht naar buiten met behoud van het Verenigingskarakter van de Nyenrode Alumni VCV
 • Stimuleren en faciliteren van contact tussen de universiteit en haar alumni, en alumni onderling door een doelgroepgericht communicatie- en activiteitenprogramma
 • Enthousiasmeren van alumni om zich in te zetten voor hun Alma Mater bijvoorbeeld als gastspreker, peer group coach of donateur

Netwerk/ relatiebeheer

 • Overzicht houden op en coördineren van (corporate) relaties en verbindingen binnen het brede Nyenrode netwerk
 • Actief onderhouden/ bezoeken van relaties, verkennen en initiëren van allerhande samenwerkingsmogelijkheden
 • (Mede) organiseren van (corporate) evenementen voor externe relaties

Fondsenwerving

 • Opstellen en uitvoeren van een duurzame fondsenwervingsstrategie voor werving, behoud en upgrading van donaties aan Stichting Nyenrode Fonds
 • Opstellen en uitvoeren van campagnestrategieën voor diverse doelen op gebied van onderzoek, onderwijs en erfgoed
 • In samenwerking met CvB en Faculty creëren van een “culture of philanthropy’ binnen de organisatie
 • Opbouwen van een stevige backoffice voor fondsenwerving en op fondsenwerving ingericht bedrijfsvoeringsprocessen

 

Wie zijn wij?

Nyenrode is een kleinschalige particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven, met een internationale oriëntatie. We bieden degree en executive education opleidingen aan en doen onderzoek in uiteenlopende richtingen. De komende jaren ligt onze strategische focus op het realiseren van maatschappelijke impact, het vormgeven van transformatief onderwijs en het verder versterken van ons academisch fundament. Onze purpose ‘Serving society by shaping responsible leaders’ vormt hiervoor de basis. Een centrale rol in alles wat we doen spelen onze kernwaarden Leadership, Entrepreneurship en Stewardship. Herken jij je in deze kernwaarden?

Nyenrode Business Universiteit is de enige privaat gefinancierde universiteit in Nederland. De filosofie van de universiteit is gebaseerd op drie nauw verbonden pijlers: Leadership, Entrepreneurship & Stewardship. Hiermee geeft Nyenrode uitdrukking aan de gedachte dat zij met onderzoek en het opgeleiden van jonge, geëngageerde studenten een bijdrage wil leveren aan de maatschappij en duurzaam ondernemerschap. De missie van Nyenrode luidt: ‘Serving Society by Shaping Responsible Leaders’.

Nyenrode heeft 400+ faculty en (staf) medewerkers en bedient daarmee ruim 4500 degree studenten en 4000 executive studenten. Nyenrode kent meer dan 29.000 alumni die zich vaak zeer betrokken voelen bij hun oude universiteit en haar ook financieel ondersteunen. Ook heeft Nyenrode een breed relatienetwerk dat zich uitstrekt van de top van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid tot non-profit organisaties met wie nauw wordt samengewerkt.

Nyenrode biedt academische Bachelor, Master en Post Master programma’s aan op het gebied van bedrijfskunde en accountancy & controlling. Daarnaast kent Nyenrode ook executive education (maatwerk) en open inschrijving) en programma’s op het gebied van organisatieontwikkeling.

Nyenrode hecht grote waarde aan selectie aan de poort, met een focus op de motivatie en sociale vaardigheden van kandidaten. Docenten en studenten zijn sterk gericht op het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en academische gedegenheid met de dagelijkse werkpraktijk.

Nyenrode Business Universiteit is gevestigd op een 13e eeuws landgoed met kasteel aan de Vecht in Breukelen. Daarnaast zit Nyenrode aan de Keizersgracht, in het historische centrum van Amsterdam.

 

 

Wie ben jij?

Nyenrode zoekt een directeur die een stevige en verbindende leider is, die in staat is zowel binnen als buiten de universiteit op diverse niveaus relaties te bouwen, onderhouden en verder uit te breiden en die verbinder en sparringpartner kan zijn tussen de diverse interne (CvB, hoogleraren en directeuren) en externe partijen (alumni en andere relaties met maatschappelijk gewicht en prominente posities binnen het bedrijfsleven, instellingen en overheden).

Als directeur ben je in staat om zowel op strategisch als tactisch niveau een leidende rol te vervullen bij de verdere uitbouw van en groei van de afdeling. Je geeft leiding aan een team van 9 personen en bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige aansturing van de afdeling en voor het uitvoeren van de HRM-taken binnen het team.

Je beschikt over de volgende competenties/ervaringen:

 • Verbindend en enthousiasmerend leiderschap, in staat om ontwikkelingen aan te jagen en mensen mee te nemen
 • Netwerker pur sang met netwerk en ervaring op topniveau
 • Analytisch sterk, maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten
 • Zorgvuldig en strak in de operationele uitvoering
 • Goed gevoel voor verhoudingen
 • Goede kennis van en passie voor Nyenrode, bij voorkeur als alumnus/alumna Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Proactief, initiatiefrijk en resultaatgericht
 • Bewezen ervaring in Fundraising in een non-profit omgeving; ervaring binnen een (Nederlandse of buitenlandse) universiteit is een pré

 

Wat bieden wij?

We zijn een kennisinstituut en kenmerken ons door een persoonlijke, informele sfeer en een professionele werkwijze. Resultaatgericht werken en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Je krijgt de ruimte om op je eigen wijze bij te dragen aan onze doelstellingen.

We bieden je voor deze functie een salaris tussen € 5.461,- en € 6.959,- bruto, afhankelijk van je ervaring bij een fulltime dienstverband (schaal 14). Daarnaast heb je 30 vrije dagen (en de mogelijkheid met vijf dagen uit te breiden) en een vaste eindejaarsuitkering van minimaal 5,1% en een variabele eindejaarsuitkering (2021: 2,5%).

 

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie door middel van een motivatie en een curriculum vitae. Je kan via de website reageren. Voor vragen over deze vacature neem je contact op met Igor Dekker via i.dekker@nyenrode.nl of telefonisch: 0346-291510.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.