Pensioen programma's

De bestuurders van pensioenfondsen en de eindverantwoordelijken van pensioenuitvoeringsorganisaties moeten de komende jaren balans weten te houden tussen beheerste uitvoering en vernieuwing. De complexiteit blijft toenemen. Er moet steeds meer rekening worden gehouden met verbanden tussen de diverse risico’s, (dreigende) kortingen, wet- en regelgeving en toezicht. De programma’s op Nyenrode helpen bestuurders en beleidsbepalers het palet aan vraagstukken in de sector overzien.

Opleidingen

Gevonden: 5 opleidingen
Executive Education Workshop 28 Executive Pensions Program

Executive Pensions Program

> 10 dagen | Nederlands | januari 2022
Maatwerkopleiding voor pensioenbestuurders, voldoet als Registeropleiding BDP aan de hoogste deskundigheidseisen en is CPION/SPEN gecertificeerd.
Executive Education 4 Integraal risicomanagement voor beleidsbepalers in de pensioensector

Integraal risicomanagement voor beleidsbepalers in de pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | september 2021
Maak de volgende stap met het pensioenfonds en werk toe naar een zelflerend en zelfsturend pensioenfonds via integraal risicomanagement (IRM).
Beeld belevingsessie 2 Studiedag Beleggingsinstrumenten

Studiedag Beleggingsinstrumenten

< 10 dagen | Nederlands | 14 september 2020
Veel bestuurders willen zich voorafgaand aan onze programma's binnen de pensioensector en/of verzekeringsbranche, eerst verdiepen in de terminologie en de beleggingsinstrumenten.
Executive Education 1 Uitbesteden in de pensioensector

Uitbesteden in de pensioensector

< 10 dagen | Nederlands | 3 en 4 november 2020
Tijdens dit programma challengen we jouw uitbestedingsprocessen door deze te toetsen aan de aangereikte concepten, voorbeelden en theorie. Zo krijg je een eerste inzicht in het niveau van je pensioenorganisatie.
Dream Team The Pure Family Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector

Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector

< 10 dagen | Nederlands | 23 september 2020
Tijdens dit programma leer je beter omgaan met het zware eisenpakket en druk, waar je als beleidsbepaler in de pensioensector mee te maken hebt.

Webinar | Pensioenen: Corona en invloed op de pensioenpremie
 

Klik hier voor het artikel: Corona en pensioen - fiscale en juridische consequenties van betalingsonmacht

Webinar | Issues voor Vermogensbeheer voor de Pensioensector

Klik hier voor het artikel: Economic Effects of the 1918 influenza pandemic
Klik hier voor het artikel: The stark differences in countries' coronavirus death rates, explained.

Pensioenessays Executive Pensions Program

Alle deelnemers schrijven aan het einde van het Executive Pensions Program een beschouwing (thesis) waarin zij hun ideeën presenteren en discussiepunten en argumentatie aandragen. De laatste vier gepubliceerde pensioenbundels zijn via onderstaande links te downloaden.

Pensioenessays deel 13
'Navigeren zonder doel'

Pensioenessays deel 12
'Vernieuwd draagvlak'

Pensioenessays deel 11
'Persoonlijke keuzevrijheid'

Pensioenessays deel 10
'Veel beloven, weinig geven?'

Pensioenessays deel 9
'Troffel of sloopkogel?'

Contact