Pensioen programma's

De bestuurders van pensioenfondsen en de eindverantwoordelijken van pensioenuitvoeringsorganisaties moeten de komende jaren balans weten te houden tussen beheerste uitvoering en vernieuwing. De complexiteit blijft toenemen. Er moet steeds meer rekening worden gehouden met verbanden tussen de diverse risico’s, (dreigende) kortingen, wet- en regelgeving en toezicht. De programma’s op Nyenrode helpen bestuurders en beleidsbepalers het palet aan vraagstukken in de sector overzien.

Contact

Pensioenessays Executive Pensions Program

Alle deelnemers schrijven aan het einde van het Executive Pensions Program een beschouwing (thesis) waarin zij hun ideeën presenteren en discussiepunten en argumentatie aandragen. De laatste vier gepubliceerde pensioenbundels zijn via onderstaande links te downloaden.

Pensioenessays deel 13
'Navigeren zonder doel'

Pensioenessays deel 12
'Vernieuwd draagvlak'

Pensioenessays deel 11
'Persoonlijke keuzevrijheid'

Pensioenessays deel 10
'Veel beloven, weinig geven?'

Pensioenessays deel 9
'Troffel of sloopkogel?'

Webinar | Pensioenen: Corona en invloed op de pensioenpremie
 

Klik hier voor het artikel: Corona en pensioen - fiscale en juridische consequenties van betalingsonmacht

Webinar | Issues voor Vermogensbeheer voor de Pensioensector

 

Klik hier voor het artikel: Economic Effects of the 1918 influenza pandemic
Klik hier voor het artikel: The stark differences in countries' coronavirus death rates, explained.