Sta voor innovatie

Désirée van Gorp, hoogleraar en veranderaar

Internationale bedrijven, hun werknemers en bedrijfsprocessen moeten continu veranderen. Werktempo’s verhogen, activiteiten zijn vaak verspreid over verschillende landen en vernieuwing in allerlei vormen is dagelijks aan de orde. Dit vraagt veel van zowel werkgevers als -nemers. Centraal in deze storm van ontwikkelingen staat het begrip innovatie. ‘Innovatie moet zich richten op het opnieuw uitvinden van zowel de organisatie als jezelf. Dit heeft alles te maken met een continu leerproces’, licht Désirée van Gorp, hoogleraar International Business aan Nyenrode Business Universiteit toe.

Innovatie snijdt dwars door organisaties en hun oude structuren heen. ‘Het is meer dan ooit de tijd om snel tot een resultaat te komen en dat moet gebeuren binnen diverse, korte leercycli’, vertelt Désirée. ‘Het is definitief gedaan met langdurige processen waarin men als een Willie Wortel binnen een afdeling aan de slag gaat met een vernieuwend idee. De concurrentie bestaat vaak uit spelers buiten de eigen sector. Om hen het hoofd te bieden is het belangrijk dat bedrijven in een relatieve korte periode met nieuwe ideeën komen, deze zoveel mogelijk delen met partners in een ecosysteem en snel naar de markt brengen.’

 

Global sourcing

De behoefte aan een continu vernieuwingsproces is niet de enige grote trend die waarneembaar is binnen bedrijven. ‘Global sourcing heeft ertoe geleid dat bedrijven, klein en groot, steeds meer activiteiten naar het buitenland hebben verplaatst. Daar komt een zekere verantwoordelijkheid bij kijken’, aldus Désirée. ‘De vraag is dan – waar begint en waar eindigt die verantwoordelijkheid? Hoe houd je het overzicht over de productieprocessen en hoe zorg je bijvoorbeeld voor goede werkomstandigheden van werknemers in het buitenland, die voor jouw bedrijf aan producten en diensten werken? Ik denk dat we soms te veel gericht zijn op kosten besparen en andere zakelijke aspecten van global sourcing, waardoor we dit soort kwesties links laten liggen tot het te laat is. Gelukkig zijn er ook veel voorbeelden van bedrijven die hun verantwoordelijkheid proactief oppakken en daarmee een belangrijk voorbeeld en een bron van inspiratie zijn voor andere bedrijven om hetzelfde te doen.’

Duurzame waardeketens

Désirée functioneert als centrale schakel in het onderwijs op het gebied van innovatie en de ontwikkeling van duurzame waardeketens. ‘Educatie is heel belangrijk’, zegt ze. ‘Nyenrode onderscheidt zich op dit gebied door studenten, naast theoretische invalshoeken, ook de nodige praktische handvatten te bieden met de mogelijkheid om zelf aan concrete projecten te werken. Dat motiveert en inspireert studenten, die bijna altijd bevlogen zijn en daarom waarschijnlijk voor Nyenrode kiezen.’

Daden

Nyenrode daarmee een aanbeveling voor iedereen die ergens voor staat of wil staan? ‘Zeker’, vindt Désirée. ‘Juist vanwege die combinatie tussen theorie en praktijk. Wij zijn gelukkig niet de enige instantie die aan innovatie en duurzame waardeketens aandacht besteedt, maar samen met mijn Nyenrode collega’s ben ik voortdurend op zoek naar hoe woorden in daden omgezet kunnen worden binnen mijn vakgebied, waarbij theorie en praktijk altijd hand in hand gaan en elkaar versterken.’

Programma clusters

Bachelor

Voor een succesvolle start van jouw carrière
Lees meer

Master

Duurzame groei
Lees meer

MBA

Voor de volgende stap in jouw carrière
Lees meer

Executive Education

Voor verdieping in jouw vakgebied
Lees meer

In company

Maatwerk voor elke organisatie
Lees meer