Ontstaan & geschiedenis

Stichting Nyenrode Fonds (SNF) is in haar huidige vorm en missie ontstaan in 2004. In de jaren daarvoor leed het fonds een slapend bestaan na weer daarvoor te zijn voortgekomen uit het Nijenrode Studiefonds. Dat fonds verstrekte zachte leningen en giften aan studenten om hun studie te kunnen bekostigen. Vanaf de start in 1946 door het bedrijfsleven is Nyenrode (destijds NOIB geheten) een privéopleiding die geen subsidie van de overheid ontvangt. Het Fonds vervulde voor 2004 de traditionele rol van een endowment fund naar Angelsaksisch voorbeeld. Een stamvermogen, vooral tot stand gekomen door een aantal grote giften van alumni uit de VS en een grote gift van Sam Johnson en S.C. Johnson Wax, waarmee uit het rendement financiële steun gegeven kon worden door middel van beurzen aan getalenteerde studenten.

De nieuwe President van Nyenrode destijds, Herman Bruggink, gaf in 2004 de aanzet tot het huidige Stichting Nyenrode Fonds waarbij naast een endowment het fonds ook kon worden ingezet als fondsenwervend platform voor vele andere projecten. Het primaire project werd vanaf 2006 een groot pakket van beurzen, gefinancierd door bedrijven, alumni en bedrijven van alumni. Tussen 2006 en 2010 werden zo ruim 200 beurzen verstrekt aan studenten die daartoe succesvol aan een intensieve internationale selectieprocedure deelnamen.

In 2005 is de Stichting Postma leerstoel opgegaan in SNF. De Stichting Postma Leerstoel, opgericht in 1996, had tot doel om bij alumni fondsen te werven ten behoeve van de Postma Leerstoel. Een leerstoel vernoemd naar Dr. E.B.J. Postma, de markante (tweede) Rector van Nyenrode (1950 - 1980).

Met de financiële crisis nam vanaf 2009 de belangstelling van bedrijven om beurzen te verstrekken aanzienlijk af. Dit gevoegd bij het feit dat de overheid inmiddels maatregelen had genomen waardoor het verstrekken van een tweede studiebeurs als lening onmogelijk werd, kon SNF een alternatief vinden in een nieuw concept van de revolving beurzen. Zowel groepen alumni (georganiseerd in jaargangen, disputen en kringen) als individuele alumni brengen beurzen bijeen om op deze wijze opnieuw onderwijskundig te investeren in toekomstige en nadrukkelijk geselecteerde studenten. Na hun afstuderen worden deze studenten aangesproken om door middel van donaties hetzelfde mogelijk te maken voor een volgende generatie studenten.

Vermeldenswaardig is dat bijvoorbeeld de alumni in Amerika zich vanuit fiscale regelgeving daar verenigd hebben in een aparte stichting, American Friends of Nyenrode University (AFNU) die periodiek juist hiervoor donaties aan Stichting Nyenrode Fonds verstrekt.

Naast het verstrekken van studiebeurzen voor talenten maakt Stichting Nyenrode Fonds zich hard voor het financieren van faciliteiten voor de studenten en de universiteit, leerstoelen en het behoud van het landgoed en het bijbehorende erfgoed. Kortom: Stichting Nyenrode Fonds investeert in het verledenheden en de toekomst van Nyenrode Business Universiteit.